ibliotheek van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Boekenbestand


<
Nummer Titel (en ondertiteling) Schrijver(s) Categorie
6586 GERESERVEERD VOOR WISSENSCHAFTLICHE MONOGRAPHIEN 1 t/m 9
6591 GERESERVEERD VOOR WISSENSCHAFTLICHE MONOGRAPHIEN 31 t/m 35
6593 GERESERVEERD VOOR WISSENSCHAFTLICHE MONOGRAPHIEN 37 t/m 45
6651 GERESERVEERD VOOR DEEL 1
6652 GERESERVEERD VOOR DEEL 2
6654 GERESERVEERD VOOR DEEL 4
6655 GERESERVEERD VOOR DEEL 5
6657 GERESERVEERD VOOR DEEL 7
6659 GERESERVEERD VOOR DEEL 9
6660 GERESERVEERD VOOR DEEL 10
6663 GERESERVEERD VOOR DEEL 13
6664 GERESERVEERD VOOR DEEL 14
6665 GERESERVEERD VOOR DEEL 15
6666 GERESERVEERD VOOR DEEL 16
6668 GERESERVEERD VOOR DEEL 18
6677 GERESERVEERD VOOR DEEL 27
6678 GERESERVEERD VOOR DEEL 28
6679 GERESERVEERD VOOR DEEL 29
6680 GERESERVEERD VOOR DEEL 30
6683 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 33 t/m 44
6684 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 33 t/m 44
6685 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 33 t/m 44
6686 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 33 t/m 44
6688 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 46 t/m 54
6689 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 46 t/m 54
6690 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 46 t/m 54
6691 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 46 t/m 54
6694 GERESERVEERD VOOR DEEL 57
6696 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6697 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6698 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6699 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6700 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6701 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6702 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6703 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6704 GERESERVEERD VOOR DE DELEN 59 t/m 69
6705 GERESERVEERD VOOR DE DELEN
18046
18002 Geloven wordt onwennig Naar een tweede primitiviteit? Jager Okke
18058 Romans Plummer, Driver, Briggs
6706 Acta Buitengewone GS Chr. Geref. Kerken in Ned Apeldoorn 1988-1989 ACTA
6707 Acta GS Chr. Geref. Kerken in Ned Apeldoorn-Centrum 1992 ACTA
12565 Acts and reports of the reformed ecumenical synod (1968) ACTA
12756 Acts of the Reformed Ecumenical Synod in session at Edinburgh ACTA
12866 Gezamenlijke vergadering van de GS van de NHK en GK in Nederland (1986) ACTA
13030 Acta Part. Synode Zuid Holland Geref. kerken Nederland (besloten zittingen) ACTA
13031 Acta Part. Synode Friesland Geref. Kerken Ned. ACTA
13032 Besluiten van de buitengewone Part.Synode van de Geref.Kerk in Overijssel ACTA
13033 Acta Part.Synode Friesland van de Geref.Kerk in Nederland 1968 ACTA
13034 Het oordeel vanm de Part.Synode Zuid-Holland van de Geref.Kerken in Nederland 1968 ACTA
13035 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken Nederland 1966 ACTA
13036 Acta Part. Synode Zuid-Holland Geref.Kerken in Nederland 1965 ACTA
13037 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1965 ACTA
13038 Aanvullend Rapport Deputaten Kerkmuziek Generale Synode Leusden 1999 ACTA
13039 Acta Part.Synode Zuid-Holland Geref.Kerken Nederland 1961 ACTA
13040 Handelingen van de GS Enschede v.d. Geref.Kerken in Nederland 1955-1956 (besloten zittingen) ACTA
13048 Acta Buitengewone Part Synode Overijssel van de Gerefg. Kerken in Nederland 1968 ACTA
13049 Acta Part. Synode N.-Holland Geref.Kerken in Nederland 1968 ACTA
13050 Acta Part. Synode Gelderland Geref.Kerken in Nederland 1968 ACTA
13051 Acta Part. Synode Z.-Holland Geref.Kerken in Nederland 1969 ACTA
13052 Acta Part. Synode Z.-Holland Geref.Kerklen in Nederland 1969 ACTA
13053 Acta Part.Synode Gelderland Geref.Kerken in Nederland 1969 ACTA
13054 Acta Buitengewone Part. Synode Gelderland Geref.Kerken in Nederland 1969 ACTA
13055 Acta Part Synode Gelderland Geref.Kerken in Nederland 1970 ACTA
13056 Acta Part. Synode Zuid Holland Geref.kerken in Nederland 1963 ACTA
13057 Acta Part.Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1955 ACTA
13058 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1954 ACTA
13059 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1953 ACTA
13060 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1952 ACTA
13061 Acta Part . Synode Friesland Geref.Kerken Nederland 1952 ACTA
13062 Acta Part Synode Geref.Kerken in Nederland 1951 ACTA
13063 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1951 ACTA
13064 Regelingen van de Part. Synode Friesland Geref. Kerken Nederland 1951 ACTA
13065 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1950 ACTA
13066 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1949 ACTA
13067 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1949 ACTA
13068 Acta Part. Synode Friesland, Geref.Kerk Nederland 1948 ACTA
13069 Acta Buitengewone Part. Synode Friesland, Geref.Kerken in Nederland 1948 ACTA
13070 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1948 ACTA
13071 Handelingen van de Classis Groningen en Part. Syunode van het Noorden (okt.1944-jan 1947) ACTA
13072 Acta Part. Synode Friesland Geref. Kerken in Nederland 1947 ACTA
13073 Acta Part. Synode Zuid-Hollanmd (noordelijk deel) Geref.Kerken in Nederland 1928 ACTA
13074 Acta Part Synode Z.-Holland (Noordelijke deel) Geref. Kerken in Nederland 1927 ACTA
13075 Acta Part Synode Zuid-Holland (Noordelijke Deel) Geref.Kerken in Nederland 1926 ACTA
13076 Huishoudelijke regeling en regeling kerkvisitatie Classis Dokkum Geref.Kerken in Nederland ACTA
13077 Rapport deputaten Herziening K.O. aan de GS Groningen-Zuid Geref Kerken in Nederland 1978 ACTA
13078 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1978 ACTA
13079 Acta Part. Synode Friesland Geref.kerken in Nederland 1977 ACTA
13080 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1976 ACTA
13081 Acta Part.Synode Noord Holland Geref.Kerken in Nederland 1976 ACTA
13082 Acta Buitengewone Part. Synode Utrecht Geref.Kerken in Nederland 1975 ACTA
13083 Handelingen Generale Synode Geref.Kerken in Nederland 1975 (besloten zitting) ACTA
13084 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1975 ACTA
13085 Rapport herziening Kerkorde GS Kampen Geref.Kerken in Nederland 1975 ACTA
13086 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1974 ACTA
13087 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1973 ACTA
13088 Acta Part. Synode Utrecht Geref.Kerken in Nederland 1973 ACTA
13089 Acta Part. Synode Utrecht Geref.Kerken in Nederland 1972 ACTA
13090 Acta Part. Synode Utrecht Geref.Kerken in Nederland 1971 ACTA
13091 Acta Part. Synode Overijssel, Geref. Kerken in Nederland 1971 ACTA
13092 Acta Part. Synode Friesland Gerwef.Kerken in Nederland 1970 ACTA
13093 Acta G.S. Assen Geref.Kerken in Nederland 1961 (besloten zitting) ACTA
13094 Acta Part. Synode Zuid-Holland Geref.Kerken in Nederland 1960 ACTA
13095 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1959 ACTA
13096 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1958 ACTA
13097 Acta Part. Synode Auid-Holland Geref.Kerken in Nederland 1958 ACTA
13098 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1957 ACTA
13099 Synode van de kerken van Oost-Soemba 1957 ACTA
13100 Acta Part. Synode Zuid-Holland Geref.Kerken in Nederland 1956/57 ACTA
13101 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1956 ACTA
13102 Praeadvies commissie I GS Utrecht 1943 ACTA
13103 Acta Part. Synode Drenmthe Geref.Kerkenm in Nederland 1982 ACTA
13104 Acta Part. Synode Drenthe Geref.Kerken in Nederland 1983 ACTA
13105 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1983 ACTA
13106 Acta Part. Synode Overijssel Geref.Kerken in Nederland 1982 ACTA
13107 Huishoudelijkke Regelingen PS Friesland Geref.Kerken in Nederland 1980 ACTA
13108 Acta Part. Synode Friesland Geref. Kerken in Nederland 1980 ACTA
13109 Acta Buitengewone Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1978/79 ACTA
13110 Handelingen GS Groningen-Zuid Geref.Kerken in Nederland 1978 ACTA
13111 Acta Part Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 2005 ACTA
13112 Acta Part.Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 2000 ACTA
13113 Acta Part. Synode Overijssel, Geref. Kerken in Nederland 1984 ACTA
13114 Acta Part. Synode Drenthe Geref.Kerken in Nederland 1984 ACTA
13115 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1984 ACTA
13116 Acta Part. Synode Overijssel Gerewf.Kerken in Nederland 1983 ACTA
13117 Acta Part. Synode Holland-Noord Geref.Kerken in Nederland 1998 ACTA
13118 Acta Part. Synode Friesland, Geref. Kerken in Nederland 1995 ACTA
13119 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1994 ACTA
13120 Acta Part. Synode Friesland Geref. Kerken in Nederland 1993 ACTA
13121 Acta Part. Synode Friesland Geref. Kerken in Nederland 1992 ACTA
13122 Acta Part. Synode Friesland Geref. Kerken in Nederland 1991 ACTA
13123 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1990 ACTA
13124 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1989 ACTA
13125 Acta Part. Synode Overijssel Geref.Kerken in Nederland 1989 ACTA
13126 Acta Part. Synode Overijssel Geref.Kerken in Nederland 1987 ACTA
13127 Acta Part. Synode Drenthe Geref.Kerken in Nederland 1987 ACTA
13128 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1987 ACTA
13129 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1986 ACTA
13130 Acta Part. Synode Overijssel Geref.Kerken in Nederland 1986 ACTA
13131 Acta Part. Synode Drenthe Geref.Kerken in Nederland 1986 ACTA
13132 Acta Part. Synode Overijssel Geref.Kerken in Nederland 1985 ACTA
13133 Acta Part. Synode Drenthe Geref.Kerken in Nederland 1985 ACTA
13134 Acta Part. Synode Friesland Geref.Kerken in Nederland 1985 ACTA
14807 Proceedings of the international conference of reformed churches ACTA
15411 Notulen van de Algemene Kerkelijke vergaderingen van de Geref.Kerk onder het kruis (1844-1869) met inleiding, bijlagen en registers ACTA
15458 Acta GKv Zwolle-Zuid 2008 ACTA
15581 In duplo - twee rapporten twee besluiten twee brieven ACTA
15592 Rapport Deputaten betrekkingen met de buitenlandse Kerken GS Leeuwarden 1990 ACTA
17141 Handelingen en verslagen Alg. Synode Chr.Afgescheidene Geref. Kerk ACTA
17142 Acta Synodaal Convent (1887) en Voorl.synode Nederduitsche Geref. Kerken (1888-1892) ACTA
17143 Acta 4de voorl. synode Ned.Geref.Kerken en GS Geref.kerken (1892) ACTA
17144 Acta GS Geref. Kerken, Middelburg 1896 ACTA
17149 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk Groningen (1872) ACTA
17150 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk s-Hertogenbosch 1875 ACTA
17151 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk Utrecht 1877 ACTA
17152 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk Dordrecht 1879 ACTA
17153 Handeliongen Synopdale Vergaderingen Chr. Geref. Kerk 1896 en 1897 ACTA
17154 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk Zwolle 1882 ACTA
17155 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk Rotterdam 1885 ACTA
17156 Handelingen Synode Chr. Geref.Kerk Assen 1888 ACTA
17157 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk Kampen 1889 ACTA
17158 Handelingen Synode Chr. Geref.Kerk Leeuwarden 1891 ACTA
17159 Handelingen synode Chr. Geref Kerk (1892) en Gen Synode Geref.Kerken 1892) te Amsterdam ACTA
17160 Handelingen Synode Chr. Geref. Kerk (1895) Utrecht ACTA
17161 Handelingen synodale vergadering Chr. Geref. Kerk (1898) Utrecht ACTA
17162 Acta GS Geref.Kerk 1905 Utrecht ACTA
17163 Acta Gen. Synode Geref. Kerken Zwolle 1911 ACTA
17164 Acta GS Geref. Kerken (1912-1914) Den Haag ACTA
17165 Acta GS Geref.Kerken 1917 Rotterdam ACTA
17166 Acta GS Geref. Kerken 1920 Leeuwarden ACTA
17167 Acta GS Geref.Kerken 1923 Utrecht ACTA
17168 Acta buitengewone GS Geref. Kerken 1926 Assen ACTA
17169 Acta Voortgezette buitengewone GS Geref.Kerken 1926 Assen ACTA
17170 Acta GS Geref. Kerken 1927 Groningen ACTA
17171 Acta GS Geref.Kerken 1930 Arnhem ACTA
17172 Acta GS Geref. Kerken 1933 Middelburg ACTA
17173 Acta GS Geref.Kerk 1936 Amsterdam ACTA
17174 Acta Voortgezette GS Amsterdam (1936) en GS Sneek (1939) ACTA
17175 Acta Voortgezette GS Sneek (1940-1943) ACTA
17176 Acta GS Utrecht (1944-1945) ACTA
17177 Acta buitengewone Synode Utrecht (1946) ACTA
17178 Acta GS Geref.Kerken Zwolle (1946) ACTA
17180 Acta Voortgezette Synode 1946 en GS Eindhoven Geref. Kerk 1948 ACTA
17181 Acta GS en voortgezette GS Geref. Kerken Den Haag (1949-1950) ACTA
17182 Acta voorloopige GS Geref.Kerken (v) Amersfoort (1945) ACTA
17183 Acta GS Geref.Kerken (v) Groningen (1946) ACTA
17184 Acta GS Geref. Kerken (v) Amersfoort (1948) ACTA
17185 Acta GS Geref Kerken (v) Kampen (1951) ACTA
17186 Acta GS Geref.Kerken Ned. Berkel & Rodenrijs 1951 ACTA
17187 Acta GS Geref. Kerken Ned. Enschede 1955 ACTA
17188 Acta GS Geref.Kerken Bunschoten-Spakenburg 1959 ACTA
17189 Acta GS Geref.Kerken Ned. 1961 ACTA
17190 Acta GS Geref.Kerken Nede. 1965 ACTA
17191 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Rotterdam-Delfshaven 1964, 1965 ACTA
17192 Acta GS Geref.Kerken In Nederland Amersfoort-West 1966,1967 ACTA
17193 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Amersfoort West 1966, 1967 (II) ACTA
17194 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Hoogeveen 1969-1970 ACTA
17195 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Hattem 1972 ACTA
17196 Acta GS Geref.Keerken in Ned. Kampen 1975 ACTA
17197 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Groningen-Zuid 1978 ACTA
17198 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Arnhem 1981 ACTA
17199 Acta GS Geref. Kerken in Ned. Heemse 1984-1985 I ACTA
17200 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Heemse 1984-1985 II ACTA
17201 Acta GS Geref. Kerken in Ned. 1987 Spakenburg-Noord. ACTA
17202 Acta Gs Geref. Kerken in Ned. Leeuwarden 1990 ACTA
17203 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Ommen 1993 ACTA
17204 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Berkel & Rodenrijs 1996 ACTA
17205 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Leusden 1999 ACTA
17206 Acta GS Geref.Kerken in Ned. Zuidhorn 2001 ACTA
17207 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Mariëberg 2005 ACTA
17208 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Zwolle 2007 ACTA
17209 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 ACTA
17210 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Groningen 2014-2015 ACTA
17211 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Groningen Lansingerland 2017-2018 ACTA
17212 Acta volgende Synode ACTA
17213 Notulen GS Geref.Kerken in Nederland Kampen 1951 ACTA
17214 Notulen Comité-generaal GS Geref Kerken in Ned. Berkel & Rodenrijs 1952 ACTA
17215 Handelingen GS Geref.Kerken in Ned. Enschede 1955-1956 ACTA
17216 Notulen Comité-generaal GS Geref.Kerken in Ned Bunschoten-Spakenburg 1958-1959 ACTA
17217 Handelingen GS Geref.Kerken in Ned. Rotterdam-Delfshaven 1964-1965 ACTA
17218 Handelingen GS Geref.Kerken Amersfoort-West 1967 ACTA
17219 Handelingen GS Geref.Kerken in Ned. Hoogeveen 1969-1970 ACTA
17220 Handelingen GS Geref.Kerken in Ned. Hattem 1972-1973 ACTA
17221 Handelingen GS Geref.Kerken in Ned. Kampen 1975 ACTA
17222 Handelingen GS Geref.Kerken in Ned. Heemse 1984-1985 ACTA
17223 Handelingen GSc Geref.Kerken in Ned.überkel & Rodenrijs 1996 ACTA
17224 Acta of the Reformed Ecumenical Synod of Amsterdam 1949 ACTA
17228 Acta Synod CRC Homewood-Carmen 1958 ACTA
17229 Acts GS CRC Orangeville 1968 ACTA
17230 Acts GS CRC Toronto 1974 ACTA
17231 Acts GS CRC Smithville 1980 ACTA
17232 Acts GS CRC Cloverdale 1983 ACTA
17233 Acts GS CRC Burlington 1986 ACTA
17234 Acts GS CRC Winnipeg 1989 ACTA
17235 Act GS CRC Abbotsford 1995 ACTA
17236 Act of Synod Free Reformed Churches of North America 1997 ACTA
17237 Acts of the Synod FRCA 1983 ACTA
17238 Acta Part. Synode Geref.Kerken N. Holland (1925) ACTA
17239 Acta Part. Synode Geref.Kerken Z. Holland Dordrecht (1943) ACTA
17240 Acta Part. Synode Geref.Kerken N.Holland (1970) ACTA
17241 Acta Comité zitting Part. Synode Geref.Kerken N. Holland Alkmaar (1973) ACTA
17242 Acta Part Synode Geref. Kerken N.Holland Haarlem (1975) ACTA
17243 Acta Part Synode Geerf.Kerken Overijssel Hengelo (1980) ACTA
17244 Acta Part Synode Geref. Kerken Friesland Leeuwarden (1987) ACTA
17245 Acta buitengew. Part Synode Geref. Kerken Zeeland, N. Brabant en Limburg Bergen op Zoom (1990) ACTA
17246 Acta Part Synode Geref.Kerken Overijssel Nieuwleusen 1992 ACTA
17261 Bijlage bij Acta GS Geref.Kerken Emmen (2009-2010) ACTA
17263 Rapporten bij Acta G.S. Geref. Kerken Utrecht (1923) ACTA
17266 Rapporten GS Geref./ Kerklewn Arnhem (1930) : uitbouw belijdenis, Leerboek Catechesatiën, Liturgie en Kerkzang, Vrouwenkiesrecht, Zending, e.a. ACTA
17275 In Duplo - twee rapporten GS Spakenburg Noord (1967) contact CGK en Zaak Grootegast. ACTA
17280 Rapport inzake zending op Soemba Zendingssynode Prov. Groningen, Drenthe en Overijssel c.a. Assen (1937) ACTA
17281 Rapport inzake zending op Soemba Zendingssynode Prov. Groningen, Dremthe en Overijssel c.a. Assen (1938) ACTA
17282 Rapport inzake zending op Soemba Zendingssynode Prov. Groningen, Dremthe en Overijssel c.a. Assen (1939) ACTA
17283 Rapport inzake Geestelijke bearbeiding verstrooide Geref. in Nederlandsch-Indië Aneek (1939) ACTA
17286 Rapport GS Geref. Kerken Sneek, 1939- Zending onder de Joden ACTA
17290 Rapport en besluit inzake samenspreking met en mogelijkheid van hereniging met de Geref.Kerken (art 31 K.O.) ACTA
17298 Handelingen GS Geref. Kerken in besloten zitting Hattem 1972 en 1973 ACTA
17312 Handelingen der Buitengewone en 48ste vergadering van de curatoren der TU van de Geref.Kerken in Nederland (1937 en 1938) ACTA
17353 Handelingen v.d. Synoden der Chr. Geref. Kerk in Ned (1872-1892) I ACTA
17354 Handelingen v.d. Synoden der Chr. Geref. Kerk in Ned (1872-1892) II ACTA
17711 Acta GS Geref.Kerken in Nederland Groningen ACTA
18072 Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1936 Amsterdam ACTA
18073 Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1930 Arnhem ACTA
18074 Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1945 Utrecht ACTA
17269 Rapport inzake gravamen Dr. N.D. van Leeuwen Assen (1926) Aalders G. Ch. e.a. ACTA
15200 Opzicht en tucht door en over miss. dienaren der Woords of Evangelisten (4e rapport) Berger J. e.a. ACTA
17289 Rapport over de ambtelijke hoedanigheid van de evangeliepredikers onder de ongekerstende volken naar de H. Schrift (I) Amersfoort (1948) Berger J. e.a. ACTA
17264 Rapport betreffenmde onderzoekn inzake tucht over doopleden Sneek (1939) Berkouwer G.C. e.a. ACTA
6858 Zondag heerlijke dag Rapport van deputaten vierde gebod en zondag aan de generale synode van de gereformeerde Kerken in Nederland Amersfoort 2005 Boer E.A. de., Voorberg P.L., Vries, K. de en Westert J. ACTA
12796 Schriftelijk rapporteren Een praktische handleiding bij het samenstellen van rapporten ed. Boer H. de , e.a. ACTA
17351 Rapport Deputaten Huwelijksformulier, Kerkelijke eenheid, Kerkmuziek, Eredienst, Bijbelvertaling, Geestelijke verzorging militairen, kerk. examina aan GS Leusden (1999) Boer R. Th. de ACTA
17346 Rapport Deputaten gesprek met Chr. Geref. I aan GS Berkel & Rodenrijs (1996) deel I Boiten H.J. e.a. ACTA
17347 Rapport Deputaten gesprek met Chr. Geref. aan GS Berkel & Rodenrijs (1996) deel II Boiten H.J. e.a. ACTA
17324 Rapporten deputaten voor geestelijke verzorging militairen en Bijbelvertaling aan GS Heemse (1984) Bolland A.A.W. e.a. ACTA
15300 Een kwestie van recht Meerderheidsrapport inzake het promotierecht TU Kampen Bouma C. ACTA
17321 Rapport deputaten documentatie geschiedenis Geref. Kerken in Nederland vanaf de Vrijmaking aan GS Heemse (1984) Bouma H. ACTA
17331 Rapport Deputaten-curatoren TU en Missiiologische opleiding aan GS Spakenburg-Noord (1987) 7/8 Bouma H. ACTA
17253 Rapport inzake de materie van het vrouwenkiesrecht nader bezien vanuit de H. Schrift (Kampen (1975) Bouma H. e.a. ACTA
17296 Rapport Deputaten voor het formulier voor de bevestiging van Dienaren des Woord , aan GS Hattem 1972 Bouma H. e.a. ACTA
17300 Rapport inzake Vrouwenkiesrecht nader bezien vanuit de H. Schrift aan de GS Kampen 1975 Bouma H. e.a. ACTA
17315 Verslag deputaten-curatoren TU (1977-1980) GS Arnhem (1981) Bouma H. e.a. ACTA
17317 Verslag Deputaten-curatoren TU (1980-1983) aan GS Heemse (1984) Bouma H. e.a. ACTA
17251 Rapport inzake herziening van het Kerkboek Kampen (1975) Brandes M. e.a. ACTA
17304 Rapport van deputaten Herziening KO aan GS Groningen-Zuid (1978) Breen C.J. e.a. ACTA
17259 Rapport inzake de Herziening van het Kerkboek Groningen-Zuid (1978) Bremmer R.H. ACTA
17293 Behoren wettig geadopteerde Kinderen gedoopt te wezen? Advies aan GS Amersfoort 1967 Bremmer R.H. e.a. ACTA
17334 Rapport deputaten bijbelvertaling en ad art 19 KO aan GS Leeuwarden (1990) Bruggen J. van e.a. ACTA
17248 Rapport inzake herziening enige art. van de K.O. Bruin N. e.a. ACTA
17250 Rapport inzake herziening K.O. (Kampen) Bruin N. e.a. ACTA
17301 Rapport inzake Herziening KO aan GS Kampen 1975 Bruin N. e.a. ACTA
7658 Handelingen van de Synode der Christelijke gereformeerde Kerk in Nederland gehouden van 14 tot 23 Augustus 1877, in het kerkgebouw der Chr. Ger. Gemeente te Utrecht Christelijke gereformeerde Kerk ACTA
13343 Rapport Roeping kerk voor EvangelieVerkondiging in Israël Commissie ACTA
2445 Synodale rapporten Zaak Geelkerken (Exegetisch-Dogmatisch & Kerkrechtelijk) Commissie GS ACTA
14436 Not beyond what is written. Do the Reformed Churches in the Netherlands not hold to Scripture and Confession? Committee for Relations Abroad (DGK) ACTA
17252 Rapport inzake werkwijze van Generale Synoden Kampen (1975) Deddens D. e.a. ACTA
17336 Rapport Deputaten Kerkelijke archieven en documentatuie, radio- en TV-uitzendingen kerkdiensten, correspondentie Hoge overheid, Chr. Geref. Kerken aan GS Leeuwarden (1990) 7/8/9/10 Deddens D. e.a. ACTA
17292 Rapport van Deputaten Psalmberijming GS Amersfoort 1967 Deddens K. ACTA
17318 Rapporten Correspondentie met Hoge Overheid en Radio- en Televisie-uitzendingen van Kerkdiensten Heemse (1984) Dekker T. ACTA
17313 Rapport Deputaten Correspondentie met de Hoge Overheid aan GS Arnhem (1981) Dekker T. e.a. ACTA
17342 Rapport Deputaten Chr. Geref. Kerken em kerkelijke eenheid aan GS Ommen (1993) 3/4 Dekker T. e.a. ACTA
14745 Rapport deputaten Psalmberijming GS Heemse 1984 Geref.Kerken in Nederland Deputaten ACTA
17257 Rapport inzake herziening van de bundel, Enige Gezangen Kampen (1975) Deputaten ACTA
17265 Rapport deputaten art 212 acta Geref. Kerken, Amsterdam 1936 II over de pluriformiteit der kerk en de Algemene genade Deputaten ACTA
17268 Rapporten zaak-Geelkerken (Exegetisch-dogmatisch en Kerkrechtelijk) Deputaten ACTA
17276 Rapporten acta GS Geref. Kerken Groningen (1927) Deputaten ACTA
17278 Rapporten bij Acta GS Geref.Kerken Amsterdam (1936) I Zending Deputaten ACTA
17284 Rapport Deputaten GS Geref.Kerken inzake Geestelijken arbeid in de IJsselmeergebieden Sneel (1939) Deputaten ACTA
17285 Rapport inzake art. 14 Acta Voortgezette GS Amsterdam (1938) Deputaten ACTA
15341 Samenspreking Ja of Neen? Rapport inzake voorgerslagen samenspreking met deputaten der Synode-Duursma Deputaten GKv ACTA
10108 Acta - 1618-1619 Nationale Synode te Dordrecht Donner J. H., Hoorn S.A. van den ACTA
17294 Om belijdenis en Kerkverband inzake besluit GS Hoogeveen 1969 inzake dubbele afvaardiging uit ressort N. Holland en Appèl op de kerken in de PD Wormer Douma J. e.a. ACTA
17348 Rapport Deputaten echtscheidingszaken aan GS Berkel & Rodenrijs (1996) Douma J. e.a. ACTA
17255 Rapport inzake correspondentie met buitenlandse kerken Kampen (1975) Drost M. K. e.a. ACTA
17319 Rapport deputaten voor bestuderinmg liturgie in de Leessamenkomsten aan GS Heemse (1984) Edelman M e.a. ACTA
10109 Acta -1861 De Post-Acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht Entingh A.S., Smit E. en Beest J. van ACTA
17267 Open Brief van de buitengewone GS Assen (1926) Fernhout K.  e.a. ACTA
17349 Rapport Deputaten Eredienst aan GS Berkel & Rodenrijs (1996) deel I Folkers H. e.a. ACTA
17311 Rapport deputaten ad art 19 KO aan GS Arnhem (1981) Francke Joh e.a. ACTA
17330 Rapport Deputaten BBK aan GS Spakenburg-Noord (1987) 6 Gelder J. de ACTA
17335 Rapport Derputaten BBK aan GS Leeuwarden (1990) 6 Gelder J. de ACTA
17322 Rapport deputaten BBK aan GS Heemse (1984) Gelder J. de e.a. ACTA
13739 Rapporten deputaten-huwelijksformulier-kerkelijke eenheid-kerkmuziek-eredienst-bijbelvertaling-geestelijke verzorging militairen-kerkelijke examina Generaal Synodale Publicaties ACTA
8958 Rapport bezinning en ontmoeting Aan de kerkelijke vergadering van de Nederlandse Hervormde Kerk, de gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden Generale Synode der Herv. en gereformeerde Kerken in Nederland ACTA
7583 Acta Contracta De synode van Arnhem 1981 in kort bestek gereformeerde kerken in Nederland ACTA
7655 Acte der Generale Synode van De gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Dordrecht 1893 gereformeerde kerken in Nederland ACTA
7656 Acte der Generale Synode van De gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Arnhem, van 12 Aug. tot 5 Sept. 1902 gereformeerde kerken in Nederland ACTA
7657 Acte der Generale Synode van De gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Groningen, van 15 tot 30 Augustus 1899 gereformeerde kerken in Nederland ACTA
6949 Terug naar de waarheid! De werkelijke historie van de zaak Kralingen Geusebroek J.C. ACTA
17270 Appèl op de GS der Geref.Kerken (zaak Kralingen) Geusebroek J.C. e.a. ACTA
15142 Die Akten der Synode die Niederländischen Kirchen zum Emden vom 4-13 Oktober 1571 Goeters J.F. Gerhard ACTA
8026 Beginselen van Kerkbouw Rapport uitgebracht aan de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk door de daartoe benoemde commissie Gravemeijer K.H.E. ACTA
8684 Mijne schorsing door de GS Greijdanus S. ACTA
14448 Verklaring van gevoelen Greijdanus S. e.a. ACTA
17287 Rapport inzake pre-adviseurs ter synode in opdracht van GS Groningen (1946) Greydanus S. e.a. ACTA
16042 De deelname aan het H.A. Overwegingen t.a.v. de avondmaalsmijding GS Gen Synode Herv. Kerk ACTA
16037 Behoren wettig geadopteerde Kinderen gedoopt te wezen? GS Rotterdan-Delfshaven ACTA
17310 Rapport Deputaten BBk aan GS Arnhem (1981) Gurp P. van ACTA
17307 Rapport Deputaten BBK aan GS Groningen-Zuid (1978) Gurp P. van e.a. ACTA
9844 Fuldaer Hefte. Schriften des theologischen Konvents. Augsburgischen Kekenntnisses Hübner F. ACTA
17254 Rapport inzake geestelijke verzorging van militairen (Kampen 1975) Haar J. van der e.a. ACTA
17305 Rapport deputaten voor geestelijke verzorging militairen aan GS Groningen-Zuid (1978) Haar J. van der e.a. ACTA
17329 Rapport Deputaten geestelijke verzorging militairen, bijbelvertaling en generaal archief aan GS Spakenburg-Noord (1987) 3/4/5 Haar J. van der e.a. ACTA
13028 Meerderheidsrapport van commissioe inzake bezwaarschriften tegen het besluit van de classis Kampen dd. 30-9-1967 Hekert H. e.a. ACTA
17299 Jaarverslag 1973 TH Geref. Kerken Hendriks J. e.a. ACTA
17308 Rapport deputaten Herziening Kerkboek aan GS Groningen-Zuid (1978) Hendriks A.N. e.a. ACTA
17309 Rapport Deputaten Herziening Kerkboek aan GS Arnhem (1981) Hendriks A.N. e.a. ACTA
17323 Rapport Deputaten Hetrziening Kerkboek aan GS Heemse (1984) Hendriks A.N. e.a. ACTA
13395 Geschichte der Hessischen Generalsynoden 1568-1577 dl. I Heppe Heinrich ACTA
17258 Rapport inzake de Psalmberijming Kampen (1975) Houwen R. e.a. ACTA
17297 Rapport Deputaten Psalüberijming aan GS Hattem 1972 Houwen R. e.a. ACTA
9011 Rapport Proefbundel Psalmen Huizinga J. ACTA
17256 Rapport over de proefbundel psalmen Kampen (1975) Huizinga J. ACTA
17147 De pro-acta der Dordtsche synode van 1618 Kaajan H. ACTA
17338 Revisieverzoek m.b.t. censuur over afkerige doopleden aan GS Leeuwarden (1990) Kerkeraad Amsterdam-Zuid-West ACTA
13354 Ontwerpregeling voor het bijeenkomen van de Ned. Herv. Kerk ter Gen. Synode. Kievit I. ACTA
17340 Rapport Deputaten BBK aan GS Ommen (1993) deel II 2 Onbekrompen delen: materiële hulpverlening aan buitenlandse kerken Klamer J. ACTA
17341 Aanvull. Rapport Deputaten BBK aan GS Ommen (1993) 1a/13a Klamer J. ACTA
17320 Rapport inzake de Geref. Missiologische opleiding aan GS Heemse (1984) Klamer J. e.a. ACTA
17339 Rapport Deputaten BBK aan GS Ommen (1993) deel I 1 Klamer J. e.a. ACTA
12840 Samenspreking, Ja of Neen?. Rapport inzake voorgeslagen samenspreking met deputaten der synode-Duursma Knoop H. e.a. ACTA
17260 Acta voorloopige Part Synode Geref. Kerken Z.Holland Delft (1945) Knoop H. e.a. ACTA
17337 Rapport Deputaten-Curatoren TU en missiologische opleiding aan GS Leeuwarden (1990) 11/12 Kok J. ACTA
13727 Acta van het zendings-congres Kuijper A. ACTA
17148 De Post-Acta Nat. Synode van Dordrecht (1618-1619) Kuyper H.H. ACTA
14512 Rapport inzake het verleenen van den doctoralen titel aan de theologische School Lindeboom L. e.a. ACTA
17332 Rapport Deputaten Radio- en TV-uitzendingen kerkdiensten, correspondentie Hoge overheid, documentatie geschiedenis Vrijmaking- afkoopregeling overheid 9/10/11/12 aan GS Spakenburg-Noord (1987) Lok P. e.a. ACTA
11122 De gemeente in Pastorale brieven Lugtigheid G. ACTA
17145 De Synode te Emden (1571) Meer B. van ACTA
17302 Rapport. Breeder omschrijving v.d. gronden waarop het antwoord van de Chr. Geref. Kerk, Syn 1934, aan de Geref. Kerken rust Meiden L. H. v.d. e.a. ACTA
17343 Rapport Deputaten ad art. 19 KO, doven/slechthorenden, geestelijke verzorging militairen, bijbelvertaling aan GS Ommen (1993) 5/6/7/8 Meijer J. ACTA
13338 Acta GS Haarlem/Lunteren 1973/1975 Geref. Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
13339 Acta GS Utrecht 1959/1960 Geref.Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
13340 Bijlage Acta GS 1965/1966 Middelburg Geref.Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
14746 Acta GS Amersfoort 1980 Chr. Geref. Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
14747 Acta Buitengewone GS 1988 Apeldoorn & Acta GS 1989 Groningen Chr. Geref.Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
14748 Acta GS Hoogeveen 1977 Chr. Geref.Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
14749 Acta GS Haarlem-Noord/Nunspeet 1998 Chr. Geref.Kerken in Nederland Moderamen GS ACTA
153 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Assen 14-30 augustus 1888 Moderamen Synode ACTA
154 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, (voortzetting der Synode te Assen), Kampen 15-18 januari 1889 Moderamen Synode ACTA
161 Verslag van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterdam 14-18 juli 1849 Moderamen Synode ACTA
185 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Dordrecht 19-30 augustus 1879 Moderamen Synode ACTA
378 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterdam 7-17 juni 1892 Moderamen Synode ACTA
13029 Acta Part. Synode Zuid-Holland Geref.Kerken Ned. Nieuwkoop Jac. van e.a. ACTA
14357 Kerkelyk handboekje Raalte A.C. van e.a. ACTA
16986 Acta der Provinciale en particuliere Synoden gehouden in de N. Nederlanden (1572-1620) Reitsma J. & Veen D. van ACTA
15793 Acta der Provinciale Synode gehouden in de noord. Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 dl. I 1572-1608 Reitsma J. e.a. ACTA
15794 Acta der Provinciale Synode gehouden in de noord. Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 dl. II N. Holland 1618-1620 Z. Holland 1574-1592 Reitsma J. e.a. ACTA
15795 Acta der Provinciale Synode gehouden in de noord. Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 dl. III Zuid-Holland 1593-1620 Reitsma J. e.a. ACTA
15796 Acta der Provinciale Synode gehouden in de noord. Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 dl. IV Gelderland 1579-1620 Reitsma J. e.a. ACTA
17277 Rapport inzake de uitbouw der belijdenis, Arnhem (1930) Ridderbos J. e.a. ACTA
13843 Revolutie en gerechtigheid Ru G. de ACTA
15398 Acta van de Nederlandsche Synoden der 16e eeuw Rutgers F.L. ACTA
16106 Verslag GS Geref. Kerken in Nederland 1943-1945 Scheps W.C.F. ACTA
17247 De instanties die de ambtsdragers tot den zendingsdienst uitzendt (over de kwestie van uitzending door een of meerdere kerken (3de Rapport Schilder H.J. e.a. ACTA
17288 Rapport deputaten art. 212 Acta GS Geref.Kerken Amsterdam (1936) I de onsterfelijkheid der ziel, Genadeverbond en zelfonderzoek, de vereeniging van de beide naturen van Christus Schouten J.L. e.a. ACTA
17345 Rapport Deputaten-curatoren TU en missiologische opleiding aan GS Ommen (1993) 14/15 Smelik C. J. ACTA
17350 Rapport Deputaten TU, Generaal Diaconaal deputaatschap, radio- en TV-uitzendingen, relatie kerk en overheid, pastorale verzorging doven en slechthorenden, IRTT aan GS Leusden (1999) Smelik C.J. e.a. ACTA
15314 Synode van de Ketrken van oost-Soemba vergaderd te Mau Maru 1957 Tanahomba T. e.a. ACTA
3762 Jaarboek 1999 Theologische Universiteit Kampen ACTA
14841 Jaarboek 2001 Theologische Universiteit Kampen ACTA
15829 Jaarboek 2000 Theologische Universiteit Kampen ACTA
17352 Rapport Deputaten BBK aan GS Leusden (1999) Veen H. van ACTA
17314 Rapport deputaten voor Radio- en Televisieuitzendingen van Kerkdiensten GS Arnhem (1981) Vreugdenhil D e.a. ACTA
17316 Rapport deputaten voor de bundel Enige Gezangen aan GS Arnhem (1981) Vreugdenhil D e.a. ACTA
17306 Rapport inzake herziening bundel Enige Gezangen aan GS Groningen-Zuid (1978) Vreugdenhil D. e.a. ACTA
17249 Verslag deputaten-curatoren T.H. (1972-1974) (Kampen) Vries F. de e.a. ACTA
17325 Rapport deputaten Enige Gezangen aan GS Heemse (1984) Vries H. de ACTA
17262 Rapport van de deputaten Enige Gezangen Heemse (1984) Vries H. de e.a. ACTA
17295 Om de ware Katholiciteit der Kerk, inzake verhouding tot de CGK in Nederland Vries H.J. de e.a. ACTA
17326 Rapport en voorstellen inzake revisieverzoek besluiten GS Heemse (1984) leer van ds. Hoorn I Wolters P. e.a. ACTA
17327 Rapport en voorstellen inzake revisieverzoeken besluiten Heems (1984/1985) zaak Hoorn II Wolters P. e.a. ACTA
17328 Rapport Deputaten diakonale zaken en art 51a KO aan GS Spakenburg-Noord (1987) 1/2 Zuijlekom B. e.a. ACTA
17333 Rapport deputaten diakonale zaken, geestelijke verzorging militairen, afkoopregeling overheid 1/2/3 aan GS Leeuwarden (1990) Zuijlekom B. e.a. ACTA
17344 Rapport Deputaten diaconale zxaken, kerkelijke archieven en documentatie, redio-/tv-uitz. kerkdiensten Hoge overheid en ad art 19 KO aan GS Ommen (1993) 9/10/11/12/13 Zuijlekom B. van ACTA
17303 Revisie verzoek aan GS Spakenburg (1987) inzake zaak Hoorn Zwart B. ACTA
17080 Theologische Zeitschrift 42-5, 1986 ALG
17081 Theologische Zeitschrift 43-1/2 - Festschrift für Walter Neidhart ALG
17082 Theologische Zeitschrift 44-1 (1988) ALG
17083 Theologische Zeitschrift 45 (1989) ALG
17084 Theologisch Zeitschrift 46 (1990) ALG
17085 Theologisch Zeitschrift 47 (1991) ALG
17086 Theologische Zeitschrift 48 (1992) ALG
17095 Zeitschrift für dialektische theologie 4 (1988) ALG
17096 Zeitschrift für dialektische theologie 5 (1989) ALG
17100 Zeitschrift für dialektische theologie 15 (1999) ALG
17101 Calvin Theological Journal 9 (1974) ALG
17102 Calvin Theological Journal 10 (1975) ALG
17103 Calvin Theological Journal 12 (1977) ALG
17104 Calvin Theological Journal 13 (1978) ALG
17105 Calvin Theological Journal 14 (1979) ALG
17106 Calvin Theological Journal 15 (1980) ALG
17107 Calvin Theological Journal 16 (1981) ALG
17112 Calvin Theological Journal (Vol. 17) 1982 ALG
17113 Calvin Theological Journal (Vol. 18) 1983 ALG
17114 Calvin Theological Journal (Vol. 19) 1984 ALG
17115 Calvin Theological Journal (Vol. 20) 1985 ALG
17116 Calvin Theological Journal (Vol. 21) 1986 ALG
17117 Calvin Theological Journal (Vol. 22) 1987 ALG
17118 Calvin Theological Journal (Vol. 23) 1988 ALG
17119 Calvin Theological Journal (Vol. 24) 1989 ALG
17120 Calvin Theological Journal (Vol. 25) 1990 ALG
17121 Calvin Theological Journal (Vol. 26) 1991 ALG
17700 Verzameldoos: Gezin & Huwelijk ALG
17701 Verzameldoos: Gereformeerde Kerken Synodaal ALG
18024 Kerk & Theologie XXV (1974) A.J. Bronkhorst; de Ru; A.A. Spijkerboer e.a ALG
18025 Kerk & Theologie XXVI (1975) A.J. Bronkhorst; de Ru; A.A. Spijkerboer e.a ALG
18026 Kerk & Theologie XXVII (1976) A.J. Bronkhorst; de Ru; A.A. Spijkerboer e.a ALG
16814 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1914) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16815 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1915) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16816 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1916) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16817 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1917) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16818 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1918) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16819 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1919) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16820 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1920) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16821 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1921) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16822 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1922-1923) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16823 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1923-1924) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16824 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1924-1925) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16825 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1925-1926) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16826 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 27 (1926-1927) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16827 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1927-1928) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16828 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1928-1929) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16829 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1929-1930) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16830 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1930-1931) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16831 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1931-1932) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16832 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1932-1933) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16833 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1933) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16834 gereformeerd Theologisch Tijdschrift XXXV (1934) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16835 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1935) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16836 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1936) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16837 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1937) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16838 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1938) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16839 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1939) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16840 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1940) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16841 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1941) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16842 Gereformeerd Theologisch Tijdschrift XLIII & XLIV (1942-1943) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16843 gereformeerd Theologisch Tijdschrift XLVII (1947) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16844 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 48 (1948) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16845 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 49 (1949) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16846 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 50 (1950) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16847 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 51 (1951) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16848 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 52 (1952) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16849 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 53 (1953) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16850 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 54 (1954) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16851 gereformeerd Theologisch Tijkschrift 55 (1955) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16852 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 56 (1956) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16853 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 57 (1957) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16854 Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 58 (1958) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16855 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 59 (1959) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
16856 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 60 (1960) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
17128 gereformeerd Theologisch Tijdschrift jrg 45 ( 1944) Aalders G. Ch. e.a. (red) ALG
14044 Nederlands Theologisch Tijdschrift II Bakhuizen van den Brink J.N. e.a. ALG
14047 Nederlands Theologisch Tijdschrift 1951 Beek M. A. e.a. ALG
16857 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 61 (1961) Berg J. v.d. e. a. (red) ALG
16858 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 62 (1962) Berg J. v.d. e. a. (red) ALG
16859 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 63 (1963) Berg J. v.d. e. a. (red) ALG
16860 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 64 (1964) Berg J. v.d. e. a. (red) ALG
14045 Nederlands Theologisch Tijdschrift III (1949) Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der e.a. ALG
14046 Nederlands Theologisch Tijdschrift IV Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der e.a. ALG
2541 Ex Auditu Verbi Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C. Berkouwer Berkouwer G.C. ALG
17692 Gereformeerde Theologie 1899 Biesterveld P. e.a. (red) ALG
17693 Gereformeerde Theologie Biesterveld P. e.a. (red) ALG
17694 gereformeerde theologie 1902 Biesterveld P. e.a. (Red) ALG
17695 gereformeerde theologie 1902 Biesterveld P. e.a. (red) ALG
16692 De Reformatie 81 (2005-2006) Boer E.A. de e.a. (red) ALG
17628 Nader Bekeken jrg 1-5 (1994-98) Boiten H.J. (red) ALG
17629 Nader Bekeken jrg. 6-10 (1999-2003) Boiten H.J. (red) ALG
16639 De Reformatie 28 (1952-1953) Born E.Th.v.d. e.a. (red) ALG
16640 De Reformatie 29 (1953-1954) Born E.Th.v.d. e.a. (red) ALG
16641 De Reformatie 30 (1954-1955) Born E.Th.v.d. e.a. (red) ALG
16699 Theologia Reformata I, 1958 Bout H. e.a. (red) ALG
16700 Theologia Reformata II (1959) Bout H. e.a. (red) ALG
16701 Theologia Reformata III (1960) Bout H. e.a. (red) ALG
16702 Theologia Reformata IV (1961) Bout H. e.a. (red) ALG
16703 Theologia Reformata V (1962) Bout H. e.a. (red) ALG
16704 Theologia Reformata VI (1963) Bout H. e.a. (red) ALG
16705 Theologia Reformata VII (1964) Bout H. e.a. (red) ALG
16706 Theologia Reformata VIII (1965) Bout H. e.a. (red) ALG
16707 Theologia Reformata IX (1966) Bout H. e.a. (red) ALG
16708 Theologia Reformata X (1967) Bout H. e.a. (red) ALG
16709 Theologia Reformata XI (1968) Bout H. e.a. (red) ALG
16710 Theologia Reformata XII (1969) Bout H. e.a. (red) ALG
16711 Thgeologia Reformata XIII (1970) Bout H. e.a. (red) ALG
16712 Theologia Reformata XIV (1971) Bout H. e.a. (red) ALG
16713 Theologia Reformata XV (1972) Bout H. e.a. (red) ALG
16714 Theologia Reformata XVI (1973) Bout H. e.a. (red) ALG
16715 Theologia Reformata XVII (1974) Bout H. e.a. (red) ALG
16716 Theologia Reformata XVIII (1975) Bout H. e.a. (red) ALG
16717 Theologia Reformata XIX (1976) Bout H. e.a. (red) ALG
16718 Theologia Reformata XX (1977) Bout H. e.a. (red) ALG
16719 Theologia Reformata XXI (1978) Bout H. e.a. (red) ALG
16720 Therologia Reformata XXII 1979 Bout H. e.a. (red) ALG
16721 Theologia Reformata XXIII 1980 Bout H. e.a. (red) ALG
16722 Theologia Reformata XXIV 1981 Bout H. e.a. (red) ALG
16723 Theologia Reformata XXXII 1989 Bout H. e.a. (red) ALG
16724 Theologia Reformata XXVI 1983 Bout H. e.a. (red) ALG
16725 Theologia Reformata XXVII 1984 Bout H. e.a. (red) ALG
16726 Theologia Reformata XXVIII 1985 Bout H. e.a. (red) ALG
16727 Theologia Reformata XXIX 1986 Bout H. e.a. (red) ALG
16728 Theologia Reformata XXX 1987 Bout H. e.a. (red) ALG
16729 Theologia Reformata XXXI 1988 Bout H. e.a. (red) ALG
16730 Theologia Reformata XXXII 1989 Bout H. e.a. (red) ALG
17696 gereformeerde theologie 1904 Bouwman H. e.a. (red) ALG
16741 Theologia Reformata 43 (2000) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16742 Theologia Reformata 44 (2001) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16743 Theologia Reformata 45 (2002) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16744 Theologia Reformata 46 (2003) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16745 Theologiac Reformata 47 (2004) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16746 Theologia Reformata 48 (2005) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16747 Theologia Refürmata 49 (2006) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16748 Theologia Refürmata 50 (2007) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16749 Theologia Reformata 51 (2008) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16750 Theologia Reformata 52 (2009) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16751 Theologia Reformata 53 (2010) Brink G. van den e.a. (red) ALG
16752 Theologia Reformata 54 (2011) Brink G. van den e.a. (red) ALG
17129 Ned. Geref. Teologiese Tydskrif XXIX (1988) Brown Eddie (red) ALG
17130 Ned. Geref. Teologiese Tydskrif XXXI (1990) Brown Eddie (red) ALG
17132 Ned. Geref. Teologiese Tydskrif XXXVII (1996) Brown Eddie (red) ALG
17133 Ned. Geref. Teologiese Tydskrif XXXVIII (1997) Brown Eddie (red) ALG
17134 Ned. Geref. Teologiese Tydskrif XXXXI (2000) Brown Eddie (red) ALG
17131 Ned. Geref. Teologiese Tydskrif XXXII (1991) Brown Eddy (red) ALG
16731 Theologia Reformata XXXIII 1990 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16732 Theologia Reformata XXXIV 1991 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16733 Theologia Reformata XXXV 1992 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16734 Theologia Reformata XXXVI 1993 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16735 Theologia Reformata XXXVII 1994 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16736 Theologia Reformata XXXVIII 1995 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16737 Theologia Reformata XXXIX 1996 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16738 Theologia Reformata XL 1997 Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16739 Theologia Reformata 41 (1998) Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16740 Theologia Reformata 42 (1999) Brummelen A. van e.a. (red) ALG
16612 De Reformatie (1) 1920-1921) Buijtendijk F.J.J. e.a. (red) ALG
16613 De Reformatie 2 (1921-1922) Buijtendijk F.J.J. e.a. (red) ALG
16614 De Reformatie 3 (1922-1923) Buijtendijk F.J.J. e.a. (red) ALG
16615 De Reformatie 4 (1923-1924) Buijtendijk F.J.J. e.a. (red) ALG
16616 De Reformatie 5 (1924-1925) Buijtendijk F.J.J. e.a. (red) ALG
13990 Inleiding tot de theologische studie samengesteld vanwege de Faculteiten der Godgeleerdheid........ Dankbaar W.F., Jonge M. de (red) ALG
16654 De Reformatie 43 (1967-1968) Deddens D. e.a. (red) ALG
16655 De Reformatie 44 (1968-1969) Deddens D. e.a. (red) ALG
16656 De Reformatie 45 (1969-1970) Deddens D. e.a. (red) ALG
16657 De Reformatie 46 (1970-1971) Deddens D. e.a. (red) ALG
16658 De Reformatie 47 (1971-1972) Deddens D. e.a. (red) ALG
16659 De Reformatie 48 (1972-1973) Deddens D. e.a. (red) ALG
16660 De Reformatie 49 (1973-1974) Deddens D. e.a. (red) ALG
16661 De Reformatie 50 (1974-1975) Deddens D. e.a. (red) ALG
16662 De Reformatie 51 (1975-1976) Deddens D. e.a. (red) ALG
16663 De Reformatie 52 (1976-1977) Deddens D. e.a. (red) ALG
16664 De Reformatie 53 (1977-1978) Deddens D. e.a. (red) ALG
16665 De Reformatie 54 (1979-1980) Deddens D. e.a. (red) ALG
16666 De Reformatie 55 (1979-1980) Deddens D. e.a. (red) ALG
16667 De Reformatie 56 (1980-1981) Deddens D. e.a. (red) ALG
16668 De Reformatie 57 (1981-1982) Deddens D. e.a. (red) ALG
16669 De Reformatie 58 (1982-1983) Deddens D. e.a. (red) ALG
16809 gereformeerd Tijdschrift 10 (1909) Doekes G. e.a. ALG
16810 gereformeerd Tijdschrift (1910) Doekes G. e.a. (red) ALG
16811 gereformeerd Tijdschrift (1911) Doekes G. e.a. (red) ALG
16812 gereformeerd Tijdschrift (1912) Doekes G. e.a. (red) ALG
16813 gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1913) Doekes G. e.a. (red) ALG
15256 Oriëntatie in de theologie : studiegids samengesteld door de hoogleraren aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te kampen. Douma J. ALG
12774 Bonhoeffer - Auswahl 3 Entscheidungen 1936-1939 Dudzus Otto ALG
9650 Zeitschrift für theologie und Kirche Urban Taschenbücher & Reihe 80 Ebeling G. e.a. ALG
1705 Theologie - Eine Einführung in das studium Eicher P. ALG
17529 Lucerna, gereformeerd Interfacultair Tijdschrift (jrg. I, II, III) Faber J. & Roeleveld L. ALG
17530 Lucerna, gereformeerd Interfacultair Tijdschrift Jrg 4 Faber J. & Roeleveld L. e.a. ALG
17533 Lucerna, gereformeerd Interfacultair Tijdschrift (1967) Faber J. & Roeleveld L. e.a. (red) ALG
17534 Lucerna, gereformeerd Interfacultair Tijdschrift (1969) Faber J. & Roeleveld L. e.a. (red) ALG
17531 Lucerna, gereformeerd Interfacultair Tijdschrift (1965) Faber L. & Roeleveld L. e.a. ALG
17532 Lucerna, gereformeerd Interfacultair Tijdschrift (1965) Faber L. & Roeleveld L. e.a. ALG
16875 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 79 (1979) Firet J. e.a. (red) ALG
16874 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 78 (1978) Firet J. e.a. (red) ALG
16876 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 80 (1980) Firet. J (red) ALG
5266 Ten dienste van Het Woord Opstellen aangeboden aan prof. dr. W.H. Velema Genderen J. van,  Spijker W. van 't en Vuyst J. de ALG
16642 De Reformatie 31 (1955-1956) Groen P. e.a. (red) ALG
16877 Kerk en Theologie V (1954) Haitjema.Th. L. , Lekkerkerker A. F. N., Niftrik van G.C. e.a ALG
16878 Kerk en Theologie VI (1955) Haitjema.Th. L. , Lekkerkerker A. F. N., Niftrik van G.C. e.a ALG
16880 Kerk en Theologie VIII (1957) Haitjema.Th. L. , Lekkerkerker A. F. N., Niftrik van G.C. e.a ALG
16883 Kerk en Theologie XI (1960) Haitjema.Th. L. , Lekkerkerker A. F. N., Niftrik van G.C. e.a ALG
9397 Rondom het Woord Twaalfde jaargang no. 3 (Juli 1970) Theologische Etherleergang van de N.C.R.V. Hartvelt G.P. Ridderbos H.N. Itterson G.P. van Sevenster G. e.a. ALG
16617 De Reformatie 6 (1925-1926) Hepp V e.a. (Red) ALG
16618 De Reformatie 7 (1926-1927) Hepp V e.a. (Red) ALG
16619 De Reformatie 8 (1927-1928) Hepp V e.a. (Red) ALG
16620 De Reformatie 9 (1928-1929) Hepp V e.a. (Red) ALG
16621 De Reformatie 10 (1929-1930) Hepp V e.a. (Red) ALG
13752 Wetenschappelijke Bijdragen Hoogleraren VU ALG
16643 De Reformatie 32 (1956-1957) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16644 De Reformatie 33 (1957-1958) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16645 De Reformatie 34 (1958-1959) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16646 De Reformatie 35 (1959-1960) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16647 De Reformatie 36 (1960-1961) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16648 De Reformatie 37 (1961-1962) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16649 De Reformatie 38 (1962-1963) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16650 De Reformatie 39 (1963-1964) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16651 De Reformatie 40 (1964-1965) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16652 De Reformatie 41 (1965-1966) Jasperse P. e.a. (red) ALG
16653 De Reformatie 42 (1966-1967) Jasperse P. e.a. (red) ALG
14200 Theologie in dispuut Kruijf G. de (red.) ALG
16879 Kerk en Theologie VII (1956) Lekkerkerker A.F.N. (red) ALG
16885 Kerk en Theologie XIII (1962) Lekkerkerker A.F.N. (red) ALG
16887 Kerkn en Theologie XV (1964) Lekkerkerker A.F.N. (red) ALG
16888 Kerk & Theologie XVI (1965) Lekkerkerker A.F.N. (red) ALG
16889 Kerk en Theologie XVII (1966) Lekkerkerker A.F.N. (red) ALG
16895 Kerk en Theologie XXIII (1972) Lekkerkerker A.F.N. (red) ALG
16881 Kerk en Theologie IX (1958) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van ALG
16882 Kerk en Theologie X (1959) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van ALG
16884 Kerk en Theologie XII (1961) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16886 Kerk en Theologie XIV (1963) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16890 Kerk en Theologie XVIII (1967) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16891 Kerk en Theologie XIX (1968) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16892 Kerk en Theologie XX (1969) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16893 Kerk en Theologie XXI (1970) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16894 Kerk en THeologie XXII (1971) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16896 Kerk & Theologie XXIV (1973) Lekkerkerker A.F.N. (red); Haitjema Th.L ; Niftrik G. C. van e.a ALG
16808 Gereformeerd Tijdschrift IX (1908) Lindeboom L. ALG
12717 Zwischen den Zeiten Eine Zweimonatschrift 9e Jahrgang Merz Georg e.a. ALG
16685 De Reformatie 74 (1998-1999) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
16686 De Reformatie 75 (1999-2000) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
16687 De Reformatie 76 (2000-2001) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
16688 De Reformatie 77 (2001-2002) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
16689 De Reformatie 78 (2002-2003) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
16690 De Reformatie 79 (2003-2004) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
16691 De Reformatie 80 (2004-2005) Middelkoop G.J. van e.a. (red) ALG
10501 Theologie van het Oude Testament Oehler Gustav Friedrich ALG
17402 Revue Théologique de Louvain. jrg. 18 nr. 1 1987 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17403 Revue Théologique de Louvain. jrg. 18 nr. 2 1987 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17404 Revue Théologique de Louvain. jrg. 18 nr. 3 1987 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17405 Revue Théologique de Louvain. jrg. 18 nr. 4 1987 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17406 Revue Théologique de Louvain. jrg. 19 nr. 1 1988 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17407 Revue Théologique de Louvain. jrg. 19 nr. 2 1988 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17408 Revue Théologique de Louvain. jrg. 19 nr. 3 1988 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17409 Revue Théologique de Louvain. jrg. 19 nr. 4 1988 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17410 Revue Théologique de Louvain. jrg. 20 nr. 1 1989 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17411 Revue Théologique de Louvain. jrg. 20 nr. 2 1989 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17412 Revue Théologique de Louvain. jrg. 20 nr. 3 1989 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17413 Revue Théologique de Louvain. jrg. 20 nr. 4 1989 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17414 Revue Théologique de Louvain. jrg. 21 nr. 1 1990 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17415 Revue Théologique de Louvain. jrg. 21 nr. 2 1990 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17416 Revue Théologique de Louvain. jrg. 21 nr. 3 1990 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17417 Revue Théologique de Louvain. jrg. 21 nr. 4 1990 Ponthot Joseph & Gryson Roger (Dir) ALG
17418 Revue Théologique de Louvain. jrg. 22 nr. 1 1991 Ponthot Joseph & Sevrin Jean-Marie (Dir) ALG
17419 Revue Théologique de Louvain. jrg. 22 nr. 2 1991 Ponthot Joseph & Sevrin Jean-Marie (Dir) ALG
17420 Revue Théologique de Louvain. jrg. 22 nr. 3 1991 Ponthot Joseph & Sevrin Jean-Marie (Dir) ALG
16229 De toekomst van de theologie in Nederland Reneman R.S. (e.a.) ALG
12291 Dictaat Encyclopaedie I Schilder K. ALG
16627 De Reformatie 16 (1935-1936) Schilder K. (Red) ALG
16628 De Reformatie 17 (1936-1937) Schilder K. (Red) ALG
16622 De Reformatie 11 (1930-1931) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16623 De Reformatie 12 (1931-1932) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16624 De Reformatie 13 (1932-1933) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16625 De Reformatie 14 (1933-1934) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16626 De Reformatie 15 ( 1934-1935) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16629 De Reformatie 18 (1937-1938) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16630 De Reformatie 19 (1938-1939) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16631 De Reformatie 20 (1939-1940) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16632 De Reformatie 21 (1945-1946) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16633 De Reformatie 22 (1946-1947) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16634 De Reformatie 23 (1947-1948) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16635 De Reformatie 24 (1948-1949) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16636 De Reformatie 25 (1949-1950) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16637 De Reformatie 26 (1950-1951) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16638 De Reformatie 27 (1951-1952) Schilder K. e.a. (Red) ALG
16862 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 66 (1966) Schippers R. e.a. (red) ALG
16863 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 67 (1967) Schippers R. e.a. (red) ALG
16864 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 68 (1968) Schippers R. e.a. (red) ALG
16865 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 69 (1969) Schippers R. e.a. (red) ALG
16866 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 70 (1970) Schippers R. e.a. (red) ALG
16867 gereformeerde Theologisch Tijdschrift 71 (1971) Schippers R. e.a. (red) ALG
16868 gereformeerd Theologische Tijdschrift 72 (1972) Schippers R. e.a. (red) ALG
16869 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 73 (1973) Schippers R. e.a. (red) ALG
16870 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 74 (1974) Schippers R. e.a. (red) ALG
16871 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 75 (1975) Schippers R. e.a. (red) ALG
16872 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 76 (1976) Schippers R. e.a. (red) ALG
16873 gereformeerd Theologisch Tijdschrift 77 (1977) Schippers R. e.a. (red) ALG
16681 De Reformatie 70 (1994-1995) Velde M. te e.a. (red) ALG
16682 De Reformatie 71 (1995-1996) Velde M. te e.a. (red) ALG
16683 De Reformatie 72 (1996-1997) Velde M. te e.a. (red) ALG
16684 De Reformatie 73 (1997-1998) Velde M. te e.a. (red) ALG
16670 De Reformatie 59 (1983-1984) Veling K e.a. (red) ALG
16671 De Reformatie 60 (1984-1985) Veling K e.a. (red) ALG
16672 Der Reformatie 61 (1985-1986) Veling K e.a. (red) ALG
16673 De Reformatie 62 (1986-1987) Veling K e.a. (red) ALG
16674 De Reformatie 63 (1987-1988) Veling K e.a. (red) ALG
16675 De Reformatie 64 (1988-1989) Vries W.G. de e.a. (red) ALG
16676 De Reformatie 65 (1989-1990) Vries W.G. de e.a. (red) ALG
16677 De Reformatie 66 (1990-1991) Vries W.G. de e.a. (red) ALG
16678 De Reformatie 67 (1991-1992) Vries W.G. de e.a. (red) ALG
16679 Der Reformatie 68 (1992-1993) Vries W.G. de e.a. (red) ALG
16680 De Reformatie 69 (1993-1994) Vries W.G. de e.a. (red) ALG
14763 Erasmiana Weiler A.G. e.a. ALG
9948 Theologie VI X 12 Hauptbegriffe Westermann Claus ALG
765 De Civitate Dei II. Leerboek voor Godsdienstonderwijs Hoger Onderwijs Wielenga D.K. ALG
764 De Civitate Dei leerboek godsdienstonderwijs in de hogere klassen van Gymnasium, Lyceum en Hogere Burgerschool Deel I Wielenga D.K. Jzn. ALG
17630 Nader Bekeken jrg. 11-13 (2004-2006) Wilschut H.J.C.C.J. (red) ALG
17631 Nader Bekeken jrg. 14-16 (2007-2009) Wilschut H.J.C.C.J. (red) ALG
15913 Elders in every city - the origin and role of the ordained ministry Beckwith Roger AMBG
13047 Het diaconaat Handboek ten dienste der Diaconie Biesterveld P. e.a. AMBG
13155 Door de dienst van mensen Bruinius T.L. AMBG
9625 Sommigen tot Herders en Leeraars Dijk D. van AMBG
16086 Kerk en Ambt in de theologie van A.A. van Ruler Hendriks A.N. AMBG
16806 Activeering van het ambt aller geloovigen ...? Holwerda B. AMBG
5440 Presbyter in volle rechten (Proefschrift) Huh S.G. AMBG
16085 Het kerkelijk ambt in geding Itterzon G.P. van AMBG
15693 Prekstoel op, preekstoel af Jong Henk de AMBG
16038 Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie Kamphuis J AMBG
3225 Dienstvaardig De opdracht van ouderlingen en diakenen Deel I Leest C. van der AMBG
3226 Dienstvaardig De werkwijze van ouderlingen en diakenen Deel II Leest C. van der AMBG
12616 Amt und Ordination bei Luther und Melanchthon Lieberg Hellmut AMBG
6314 Een recht van eeuwen her de zusters der gemeente bij de verkiezing van ambtsdragers, en opbouw van het tempelhuis Lindeboom A.M. AMBG
6626 Ambt en Opleiding Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie Lindeboom A.M. AMBG
14578 Vreugde in het ambt Moens C. AMBG
8028 Het leerambt niet verspelen! De uitstraling van de Schrift in de bediening van het Woord Trimp C. AMBG
13750 De volmacht tot de bediening der verzoening Trimp C. AMBG
15385 Ministerium, een introductie in de reformatorische leer van het ambt Trimp C. AMBG
12160 Plaats en beteekenis van het geloof in de bediening des Woords Wisse G. AMBG
7198 Rekenschap van het geloof Antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen Aquino Th. van APO
450 Alarm om de Bijbel. Over de onhoudbaarheid van de bijbelcritiek der moderne theologie Bergmann Gerhard APO
9415 Tussen mens en onmens Een poging tot interpretatie van het woordje God Boelens B. Czn. APO
4821 Christians and Marxists The Mutual Challenge to Revolution Bonino J.M. APO
9216 Der Goldgrund des Lebensbildes Jesu Deel I en Deel II Borcherdt Otto APO
6535 The Protest of A Troubled Protestant Brown H.O.J. APO
1229 Karl Heim als apologeet Burger F. APO
12447 Tot de wet en tot de getuigenis : een verweerschrift tegen de nieuw- critische studie van het Oude Testament Böhl E. APO
7391 Orthodoxie Chesterton G.K. APO
260 Krummes Holz - aufrechter Gang Zur Frage nach dem Sinn des lebens Gollwitzer H. APO
6997 Heeft Kuitert gelijk? Geloven na de deconstructie Govaart C. (red.) APO
11234 Onder hetzelfde kruis Hegger H.J. APO
404 In den beginne de Waarheid Huntemann G. APO
261 Christen zijn Küng Hans APO
4622 De stipte en letterlijke vervulling der Bijbelsche Profetiën Keith A. APO
8203 Het kan nog erger een discussie over thema's uit Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Kuitert H. M. en Versnel H.S. APO
2071 Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome Kuyper H.H. APO
3041 Met reden geloven Over denken en geloof Lewis C.S. APO
4829 Theology & the Gospel of Christ An Essay in Reorientation Mascall E.L. APO
8301 Apologia Confessions Augustance Melanchton Ph. APO
12867 Oud-ChristelijkeGeschriften in Nederlandse vertaling XXVI Irenaeüs I - Weerlegging en Afwending der valschelijk dusdanige Wetenschap Meyboom H.U. APO
12390 Apologia pro vita sua Newman John Henry APO
12685 Set forth your Case Studies in Christian Apologetics Pinnock Clark H. APO
9597 De bestrijding van het Manicheïsme door Aurelius Augustinus Rhijn J.H. van APO
12875 Geloofsverantwoording van apologetiek naar een hermeneutische theologie met apologetische inslag Schreurs, Nic APO
12059 A New Apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner (proefschrift) Schrotenboer Paul G. APO
4413 Antwort des Glaubens Schweitzer C. APO
8272 Een zeer schoonende Profitelick Tractaet Joan Silvecetium P.L. APO
1093 Apologie Steenwinkel P. APO
11287 Lege preken Lege banken In de nadagen van de gereformeerde kerken? vellema Frank APO
2551 Religie en Christendom (een apologetische bijdrage) Wisse G. APO
3980 Is Jezus de Christus? Een apologetische bijdrage Wisse G. APO
11063 God en Religie (een apologetische bijdrage) Wisse G. APO
1789 Die Apocryphen - nach der deutchen übersetzung APOC
12180 Apokryphen des Alten Testaments Bückler Otto APOC
6261 Christliche Apokryphen für die deutsche christliche Gegenwart Geffcken J. von APOC
10431 Text und Textgeschichte des Buches Judith Hanhart Robert APOC
15941 Neutestamentliche Apokryphen I Evangeliën Hennecke-Schneemacher APOC
15942 Neutestamentische Apokryphen II. Apostolisches Apokalypsen und verwandtes Hennecke-Schneemeücher APOC
9138 Neutestamentliche Apokryphen in Verbindung mit Jachgelehrten in deutscher Übersebung und mit Einleitungen Hennede E. APOC
17 The Apocryphal New Testament (apocryphal Gospels, Acts, Epistles & Apocaloyps) James Montague Rhodes APOC
9522 The Testaments of the Twelve Patriarchs. A study of their Text Composition and Origin. Jonge M. de APOC
7337 De apocriefe boeken Derde Boek (Ezra t/m Ecclesiasticus) Keur J. en P. APOC
7338 De apocriefe boeken (het Boek Baruch t/m Makkabeeën) Keur J. en P. APOC
1786 Apokriefen van het Nieuwe Testament Klijn A.F.J. red. APOC
498 Bijbelsche Monographiën De Machabe Kroon J. APOC
12768 The Aquarian Gospel of Jesus the Christ Levi APOC
1784 Tussen oud en nieuw - deuterokanonieke of apokriefe boeken NBG APOC
7342 Het evangelie van Thomas Apocriefe woorden van Jezus Schippers R. APOC
16468 Het evangelie van Thomas - Apocriefe woorden van Jezus Schippers R. APOC
894 Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament Stempvoort P.A. van APOC
2748 De apocriefe boeken Volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur Unnik W.C. van APOC
14140 Wat is gereformeerd? Meester J. APOG
5351 Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Pieters K.J., Werp D.J. van der en Kreulen J.R. APOG
12720 Kurzgefasste Biblisch-Aramäische Grammatik mit texten und Glossar Bauer Hans & Leander Pontus ARAM
13808 Variant versions of Targumic traditions within Codex Neofiti 1 Lund S. e.a. ARAM
13152 De joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus. Wagenaar C.G. ARAM
14733 The Archaeology of Palestine Albright W.F. BARC
14061 Bulletin of the American Schools of Oriental Research American Schools of Oriental Research BARC
6709 De opgraving van Sichem. Bericht over de voorjaarscampagne en de zomercampagne in 1926. Böhl F.M. Th. BARC
14222 Bijbel, geschiedenis en archeologie Baert E.H.F. e.a. BARC
15926 Hebräische Archäologie Benzinger I. BARC
14226 Bijbel, geschiedenis en archeologie, 9 & 10 Bosland J. e.a. BARC
14225 Bijbel, geschiedenis en archeologie 7 & 8 Bosland W.J. e.a. BARC
12990 Wie was Jezus van Nazareth? Wat zeggen ons de Dode Zeerollen Brant Walter BARC
12044 What mean these stones? The Significance of Archeology for Biblical Studies Burrows Millar BARC
13421 Der Tempel von Jerusalem : von Salomo bis Herodes : eine archäologisch-historische Studie unter Berücksichtigung des westsemitischen Tempelbaus Busink A. BARC
14757 Das zeitalter Abrahams Böhl Franz M. Th. BARC
11894 Archaeology and Old Testament study : jubilee volume of the Society for Old Testament Study, 1917-1967 D. Winton Thomas BARC
10251 The Meaning of the Dead Sea Scrolls Davies A. Powell BARC
14223 Bijbel, geschiedenis en archeologie Dieperink M. e.a. BARC
11312 Gods Kinderen van Ur Feringa J.H. BARC
12590 Light from the ancient past; the archeological background of the Hebrew-Christian religion Finegan J. BARC
3787 Van Aartsvaders tot profeten Franken H.J. BARC
10327 Archeology and the sumerian problem Frankfort Henri BARC
14603 Wie schreef de Dode-Zeerollen? Golb N. BARC
14340 Beknopte Bijbelsche Archeologie Groenen P.G. BARC
14224 Bijbel, geschiedenis en archeologie Jong W.M. de e.a. BARC
6931 Beknopte Bijbelse archeologie voor het voortgezet onderwijs Katwijk D.J. van en Meima G. BARC
7536 Handbuch der Biblischen Archäologie Keil Carl Friedrich BARC
489 Und die Bibel hat doch recht Keller W. BARC
16347 Archeologie in het Heilige Land Kenyon Katleen M. BARC
14759 Oosters Licht bij westers Schriftonderzoek Kyle M.G. BARC
8692 Graven in bijbelse bodem de archeologie van de landen van de bijbel Magnusson M. BARC
8943 Op steen en klei De Hebreeuwse inscripties en het Oude Testament Michaud H. BARC
16351 Stof en Stenen - archeologie en het O. Testament Millard A.R. BARC
16388 De vondsten bij de Dode Zee Mulder H. BARC
16363 Vondsten in de woestijn van Juda Ploeg J.P.M. van der BARC
15514 Archeologie en het Oude Testament Pritchard James B. BARC
8313 Het Nieuwe testament in het licht der nieuwere opgravingen Rhijn M. van BARC
10422 From Joseph to Joshua. Biblical traditions in the light of archaeology. Rowley H.H. BARC
825 Opgravingen getuigen voor de Bijbel Het Nieuwe testament in het licht van de archeologie Schonfield H.J. BARC
13419 Jerusalem in the Old Testament : researches and theories Simons J. BARC
499 Bijbelsche Monographiën Opgravingen in Palestina Tot aan de Ballingschap (586 v. Chr.) Simons S.J. BARC
12170 The Dead Sea Scriptures translated in English Theodor H. Gaster BARC
17065 Openbaringen uit Egyptisch zand ( de vondsten bij Nag-Hammadi) Unnik W.C. van BARC
12362 Beknopt leerboek der Bijbelse Oudheidkunde Wielemaker K. BARC
13156 Denker von Thessaloniki BCUL
13904 Schetsen en tafereelen uit het Heilige Land BCUL
13974 Genesis toegelicht BCUL
3215 Paulus en de antieke cultuurwereld Aalders G.J. D. BCUL
2508 Vier tijdvragen Aalders W.J. e.a. BCUL
9857 Volkschristentum und Volksreligion im Pazifik Wiederentdeckung des Mythos für den christlichen Glauben Ahrens T., Hollenweger W.J. BCUL
8413 Jezus en de stilte Ainsworth, P.C. BCUL
4702 In het land van de Bijbel Hoe het er is en hoe het er was Aldus G.A., Snoek I. BCUL
6522 Belijden is doen De apostolische geloofsbelijdenis tegen bijbelse achtergrond uitgelegd Amstelpreekteam BCUL
7919 De wereld van het Oude Testament I het verbond Anderson B.W. BCUL
5754 Het land dat Ik u wijzen zal Arkel R.E. van BCUL
11893 Heilige herinneringen Arkel R.E. van BCUL
4554 Evangelische Weihnacht Asmussen H., Claudius H., e.a. BCUL
11987 Palestina in het licht der jongste opgravingen en onderzoekingen I Bühl Franz M. Th. BCUL
8486 Figuren rondom het kruis Baarslag D.J. BCUL
8122 Kritik und Vertrauen Reden im Rundfunk Baden H.J. BCUL
11849 Het Heilige Land en de landen der Heilige Schrift in hunne natuur- en staatkundige gesteldheid en onderlinge betrekking geschetst voor Katechisatiën, Scholen en Huisgezinnen Bakkes H. BCUL
7986 Stille omgang Notities bij de lezing van de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie Barnard Willem BCUL
6800 Die Umwelt des Neuen tetaments Augewählte Quellen Barrett C.K. BCUL
12072 The New Testament Background: Selected Documents Barrett C.K. BCUL
1306 Credo Die Sauptprobleme der Dogmatik Barth K. BCUL
4437 Interprétation du langage mythique et théologie biblique Barthel P. BCUL
1386 Geneeskunde in het Oude Israël Baruch J. Z. BCUL
8099 Auferstehung heute gesagt Osterpredigten der Gegenwart Bauer G., Bethge E., Fischer, M., Fürst W. e.a. BCUL
10421 Zum Alten Testament und seiner Umwelt. Ausgewählte Aufsätze. Baumgartner W. BCUL
17399 Nes Ammim Bavinck C.B. BCUL
8474 Lichtgeraakt Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk Beek A. van de BCUL
1216 Twee voordrachten Beek M.A. BCUL
16328 Aan Babylons stromen - Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oudtestamentische tijdvak Beek M.A. BCUL
14030 Atlas van de Bijbel Beitzel B.J. (red.) BCUL
2188 Bijbel en oorlog Berg M.R. van den BCUL
14561 Met Paulus op reis door Anatoli Berg R. van den BCUL
1227 Gods ene Kerk en onze vele Kerken Berkhof H. BCUL
8536 Op de tweesprong Berkouwer G.C. BCUL
6926 Ebla, Syrië, Bakermat van de aartsvaders? Bermant Chaim & Weitzmanm Michael BCUL
1374 Natuurstudie en christendom Bettex F. BCUL
3698 Het lied der schepping Bettex F. BCUL
8212 Zoektocht geloofsboek voor kleingebruikers Beumer J. BCUL
6939 De wereld van het Oude Testament Bimson J. BCUL
1228 Anthropologie Religieuse Bleeker C.J. BCUL
7730 De Bijbelse Boodschap Deel I Brugklas I Bloemhof F. BCUL
7731 De Bijbelse Boodschap Deel II Voor Havo en Mavo Bloemhof F. BCUL
7732 De Bijbelse Boodschap Deel II VoorGymnasium en Atheneum Bloemhof F. BCUL
7733 De Bijbelse  boodschap II Serie B Bloemhof F. BCUL
7734 De Bijbelse Boodschap Deel III Bloemhof F. BCUL
7735 De Bijbelse Boodschap Deel III Voor Havo en Mavo Bloemhof F. BCUL
9213 De Bijbelse Boodschap Deel II Bloemhof F. BCUL
14582 Wijsheid en verhalen uit de Babylonische Talmoed Boer A.A. de BCUL
119 Op verkenning in het Nieuwe Testament Boer C. den BCUL
122 Aantekeningen bij het Nieuwe Testament Deel 1 Boer C. den BCUL
16525 Gedenken und Gedächtnis in der Welt des Alten Testaments Boer P.A.H. de BCUL
2513 Het tijdperk der Aartsvaders Bohl F.M.Th. BCUL
14324 De drie hoofdfeesten van het Oude Testament en hun Symboliek Boom W. ten BCUL
15672 Bericht van Patmos Bouma Hans BCUL
2907 Het dagelijks leven ten tijde van Jezus Bouquet A.C. BCUL
8545 Practische zielzorg Bovet Th. BCUL
8213 Als een mus op het dak wrede trekken in het christelijk belijden Brèssaard A.J.R. BCUL
3221 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus' rede in Mattheüs 24. Braaksma S. BCUL
4317 Gesammelte Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt Braun H. BCUL
1267 Af en toe een oase Brico R. BCUL
1249 De brieven van Johannes Brink G. van den BCUL
16354 De rol van de strijd - de handschriften van de Dode Zee in Nederlandse vertaling Brongers H. A. BCUL
2185 De wording der kerk Inleiding tot de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 1 - 15, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonicensen Brouwer A.M. BCUL
138 De Ark Brouwer C BCUL
1278 Bijbelse taal? De samenhang tussen inhoud en taal van de bijbelse openbaring. Bruggen J. van BCUL
5628 Geen duimbreed! Bruijn J. de en Harinck G. (red.). BCUL
12890 Hier heeft God gewoond In Jesus voetsporen door het Heilig land Bruin Paul & Giegel Philipp BCUL
13275 Het geloof der profeten de geloofsgeschiedenis van Israël Buber Martin BCUL
14837 Palestina en de Bijbel - Oude Testament Buitkamp J. BCUL
8615 De Christinnereize naar de Eeuwigheid Bunyan John BCUL
1283 The Dead Sea Scrolls Burrows M. BCUL
1284 More Light on the Dead Sea Scrolls Burrows M. BCUL
18006 Het Woord gaat zijn weg - Een geschiedenis vann bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving Capelleveen Jan J. van BCUL
7345 The Roman Empire and the New Testament. An Essential Guide Carter Warren BCUL
6363 Israël Catarivas D. BCUL
12641 Les Hittites Cavaignac Eugène BCUL
2115 Alte Weinachtsgeschichten Christaller H., u.a. BCUL
5288 Illustrated Bible Geography and atlas Conder C.R. BCUL
8408 Over God zwijgen Postmodern bijbellezen Counet P.C. BCUL
16301 Arbeit und sitte in Palästina I,1 Jahreslauf und Tageslauf Dalmann Gustaf BCUL
16302 Arbeit und sitte in Palästina I,2 Dalmann Gustaf BCUL
16303 Arbeit und sitte in Palästina II, Der Ackerbau Dalmann Gustaf BCUL
16304 Arbeit und sitte in Palästina III, Von der Ernte zum Mehl Dalmann Gustaf BCUL
16305 Arbeit und sitte in Palästina IV, Brot, Öl und Wein Dalmann Gustaf BCUL
16306 Arbeit und sitte in Palästina V Webstoff, Spinnen, Weben, Kleidung Dalmann Gustaf BCUL
16307 Arbeit und sitte in Palästina VI - Zeltleben, Vieh- und Milchwirtschaft, Jagd, Fischfang Dalmann Gustaf BCUL
16308 Arbeit und sitte in Palästina VII - Das Haus, Hühnerzucht, Taubenzucht, Bienenzucht Dalmann Gustaf BCUL
10174 Het dagelijks leven in Palestina ten tijde van Jezus Daniël-Rops BCUL
10418 Opera Minora. Studies en Bijdragen op Assyriologisch en Oudtestamentisch Terrein. De Liagre Böhl F.M.Th. BCUL
5267 Jeruzalem is welgebouwd Deursen A. van BCUL
6418 De Bijbelse landen in kaart en beeld Deursen A. van BCUL
6548 Glansen uit het morgenland Licht uit het Oosten op Bijbelbladen Deursen A. van BCUL
12845 Palestina, het land van den Bijbel Deursen A. van BCUL
16077 Waar zijn de verstrooide stammen Israëls gebleven? Deursen A. van BCUL
12801 Beknopte bijbelse aardrijkskunde voor voortgezert onderwijs Deursen A. van & Meima, G. BCUL
197 Het begon in Jeruzalem Joodse achtergronden in de boeken van Lucas Dijk J. BCUL
16119 De Molochdienst in het oude Testament Dronkert K. BCUL
2321 De handschriften van de Dode Zee Edelkoort A.H. BCUL
14667 De Godsdienst van Israël I Eerdmans B.D. BCUL
14668 De Godsdienst van Israël II Eerdmans B.D. BCUL
8458 Wachter, wat is er van de nacht? Over ons geloof in een post-moderne samenleving Faber H. BCUL
6146 En God noemde het land aarde Op oude voetsporen in het Nabije Oosten Feltt C.H. BCUL
3795 Nieuwe kracht uit het oude Woord Fetter J.C.A. BCUL
16560 Rabbinische Wundergeschichten des Neutestamtenlichen zeitalters Fiebig Paul BCUL
1769 Het Darbisme Flier G.J. van der BCUL
15998 Tussen oorsprong en schisma. Art. over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom Flusser David BCUL
17442 Neutestamentlich Zeitgeschichte deel I Foerster Werner BCUL
2135 Grondstoffen voor de materiële cultuur in Palestina en omliggende gebieden Franken H.J. BCUL
2154 De puinhopen van het verleden - onderzoek naar het verleden m.b.v. stratigrafische analyse van ruïne heuvels Franken H.J. BCUL
10068 Umwelt des Neuen Testaments Friedrich G. BCUL
629 Profeten en profetische geschriften Garcia Martinez F. BCUL
9167 De terugkeer van de verloren Vader Een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom Gennep F.O. van BCUL
1675 De Israëlitische stad Geus C.H.J. de BCUL
7473 Het evangelie van Jezus Ginkel B. van en Picard J.A. BCUL
13295 Mondelinge overlevering in het Oude Testament Gispen W.H. BCUL
14638 Het ontstaan van de bijbel Glashouwer W.J.J. (red.) BCUL
14639 Het ontstaan van Israël Glashouwer W.J.J. (red.) BCUL
12742 The literary history of the Old Testament Green W.D. BCUL
15717 Dagelijkse leven in Bijbeltijd Grosvenor Melville Bell BCUL
5880 Die Propheten Gunkel H. BCUL
12556 The Hittites Gurney O.R. BCUL
13959 Dagelijks leven in Bijbel Tijd Haan de BCUL
12718 Aardykskunde des Bijbels Deel I Hamelsveld Ysbrand van BCUL
14442 Aardrykskunde des Bijbels deel II Hamelsveld Ysbrand van BCUL
14443 Aardykskunde des Bijbels deel VI Hamelsveld Ysbrand van BCUL
8904 The Phoenicians Harden Donald BCUL
3314 Van woorden leven Hartvelt G.P. BCUL
16563 Sintfluthbericht - eine episode der Babylonischen Nimrodepos Haupt Paul BCUL
6131 Het dagelijks leven in de tijd van het Oude Testament Heaton E.W. BCUL
71 De spreuk om de kisten te kennen (Dodenboek 193) Heerma van Vos M. BCUL
15950 Crucifixion Hengel Martin BCUL
16565 Prophetie und Wirklichkeit in der Epoche des babylonioschen Exils Herrmann Siegfried BCUL
6092 Blicke in das land der Bibel Hertzberg H.W. BCUL
16394 De sacramenten bij Paulus en de Hellenistische Mysterie-religies Proefschrift Hoek J. BCUL
3659 Aanschouw het land Kanaän. Een reis door Palestina, het land van de Bijbel. Hoevers A. BCUL
73 De ontcijfering van Deir- Alla-teksten Hoftijzer J. BCUL
13201 Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege Christendom Joodse en pagane teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn dl. 1 Joodse bronnen Horst Pieter W. van der BCUL
13202 Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege Christendom Joodse en pagane teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn dl. 2 Pagane bronnen Horst Pieter W. van der BCUL
12878 Israël land van de Bijbel, land van de toekomst Huigens Petrus BCUL
12893 Gesprekken in Israël Huigens Petrus BCUL
14035 De Vuurkolom Ingraham J.H. BCUL
14036 De Prins uit het Huis van David Ingraham J.H. BCUL
14037 De Troon van David Ingraham J.H. BCUL
1998 Stemmen uit de voortijd Iterson F. H. G. BCUL
1907 Hier koos de Heer zich vaste voet Jager Okke BCUL
13982 Barmhartige samaritaan in rovershanden ? Jansen J. G. B. BCUL
16532 Hölle und Paradies bei den Babyloniern Jeremias Alfred BCUL
6158 Golgotha Deel I Jeremias J. BCUL
6792 Jerusalem zur zeit Jesu Kulturgeschichtliche Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte Jeremias J. BCUL
10307 The cultic prophet in ancient Israël Johnson Aubrey R. BCUL
10511 The civilization of Ancient Egypt Johnson Paul BCUL
5533 Jezus in zijn eigen tijd Johnson S.E. BCUL
15680 Een aramees boek Job uit de bibliotheek van Qumran Jongeling B. BCUL
12282 Messiaskönig. Jesus in der Auffassung seiner Zeitgenossen Josef pickl BCUL
14889 De Bijbel heeft toch gelijk De wetenschap bewijst de historische juistheid Keller BCUL
1960 De Bijbel heeft toch gelijk De wetenschap bewijst de historische juistheid Keller W. BCUL
5946 Het Oude Testament in het licht der nieuwere onderzoekingen Kittel R. BCUL
13985 Opstanding en eeuwig leven Knap J.J. Czn. BCUL
8377 De tabernakel en zijn gereedschappen achtentwintig leerredenen gehouden in de jaren 1857- 99 Kohlbrugge Herm. Friedrich BCUL
2442 Het beslissende woord Een canonhistorisch onderzoek Koole J.L. BCUL
14074 Het heilige land Krayenbelt J. BCUL
8080 Menselijk denken en Gods openbaring Bijbel schepping paradijs zondvloed Kroon J. BCUL
14034 De godsdienst van Israël Kuenen A. BCUL
3752 Verstaat gij wat gij leest? Over de uitleg van de Bijbel Kuitert H. M. BCUL
1606 De engelen Gods Kuyper A. BCUL
13386 Palestina, het heilige land Kuyper A. BCUL
8472 Meer dan ikzelf onbevangen kijken naar wat christenen geloven Lascaris A. BCUL
16355 Sociaal Besef in Israël Leeuwen G. van BCUL
8326 Gods hand in de geschiedenis? Over geschiedenisonderwijs op de christelijke school Leih H.G. BCUL
16536 Das Menschbild in Babylonischer Schau Liagre Bühl Franz M. Th. de BCUL
10013 De grote opdracht Wat wacht U na dit leven? ....De dood ontmaskerd! Bewijzen & feiten - ontmoetingen & gesprekken o.a. met de hoofdfiguren uit de Bijbel Speciale opleiding en bijzondere opdracht Lilipaly Hendrik Th. BCUL
14313 Het heilige land, bezien bij het licht van Bijbel en historie Linden J. van der BCUL
3498 Nemesis Divina Linné C. BCUL
6330 Met Paulus op reis Lodder W. BCUL
16121 Umwelt des Neuen Testaments - Ergänzungsreihe I Lohse Eduard BCUL
15999 Cities in New Testament Times Ludwig Charles BCUL
4018 Vreemdelingen en bijwoners Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme Mönnich C.W. BCUL
14287 Plantenleven in de Bijbel Müller-Christensen Vilh. en Jürgensen K.E. Jordt BCUL
6031 Het werk van de boer in oud Israël II Makkink J.B. BCUL
8473 Het pseudoniem van God Een wiskundige over Geloof, wetenschap en Toeval Meester R. BCUL
3087 Ons kind leeft morgen Meijer W. BCUL
16596 Recht und Bund in Israël und dem Alten Vordern Orient Mendenhall George E. BCUL
14318 Elia en het geheim zijner kracht Meyer F.B. BCUL
14580 De oude kalender bij de Hebreeën en zijn verband met de lijdensweek Mierlo S. van BCUL
9619 Mondelinge overlevering in Mesopotamië, Ugarit en Israël Moor J.C. de BCUL
7129 In de voetstappen van Paulus Morton H.V. BCUL
12985 Het Nieuwe Testament in de oude kerk Moule C F D BCUL
16409 De uitsluiting uit de synagoge Mulder H. BCUL
16482 Het afgezonderde volk - beschouwingen over het isolement van het jodendom Mulder H. BCUL
8198 Spreekbijbel bijbelfragmenten voor verschillende stemmen Vieren en gedenken Nederlandse Bijbelgenootschap BCUL
8199 Spreekbijbel bijbelfragmenten voor verschillende stemmen Het Woord in de wereld Nederlandse Bijbelgenootschap BCUL
8200 Spreekbijbel bijbelfragmenten voor verschillende stemmen De Geest in wereld Nederlandse Bijbelgenootschap BCUL
6349 Zie, wij gaan op naar Jeruzalem Reis naar de Bijbelse landen Nederlandse Christelijke Reisvereniging BCUL
7376 Palestina en de Bijbel toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de heilige Schrift Neil J. BCUL
14871 Paslestina en de Bijbel Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H. Schrift Neil James BCUL
15992 A life of Yohanan Ben Zakki (ca 1-80 C.E.) Neusner Jacob BCUL
8604 Gevouwen handen Nieuwenhuijze M.W. BCUL
5556 Gods woord en der eeuwen getuigenis Noordtzij A. BCUL
8382 De Filistijnen Hun Afkomst en Geschiedenis Noordtzij A. BCUL
14801 De Filistijnen, hun afkomst en geschiedenis Noordtzij A. BCUL
15985 De O.-T.ische Godsopenbaring en het Oud-Oostersche leven (Rede) Noordtzij A. BCUL
15986 Oostersche lichtstralen over westerse Schrift-beschouwing (rede) Noordtzij M. BCUL
3730 Hoe lees ik de Bijbel Noordzij G. BCUL
16330 Die Welt des Alten Testaments Noth Martin BCUL
13360 Lehrbuch der hebräischen Archäologie Nowack W. BCUL
13989 Het Hooglied de koning te rijk Ohmann H.M. BCUL
2959 Golgotha en het Heilige graf Parrot A. BCUL
14890 De zondvloed en de ark van Noach Parrot Andr BCUL
8246 Gedachten over de godsdienst om dagelijks uit te lezen verkort en bewerkt Pascal B. BCUL
7809 Family, Love and the Bible. Patai R. BCUL
12231 Israël, its life and Culture Pedersen Johs BCUL
16449 Israël, its life and culture I-II Pedersen Johs BCUL
16450 Israël, its life and culture III-IV Pedersen Johs BCUL
4040 The later Herods, the political background of the N.T. Perowne Stewart BCUL
746 Geestelijke Voorouders Studiën over onze beschaving Deel I Israël Pierson A. BCUL
7308 Daar woont hijzelf Plantinga T.P. BCUL
3667 Nadenken over de tijd Popma K.J. BCUL
12254 Ancient Near Eastern Texts relating to the old Testament Pritchard James B. BCUL
10491 St.Paul the traveller and the roman citizen Ramsay William Mitchell BCUL
16551 Die Gesetze in der Priesterschrift - ein gattungsgeschichtliche Untersuchung Rendtorff Rolf BCUL
16377 Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen Rendtorff Rolf & Koch Klaus BCUL
14356 De Evangelisten Marcus en Lucas in het licht van het nieuwere onderzoek Rhijn M. van BCUL
12408 Die biblische Lehre von der Arbeit Richardson A. BCUL
8521 Compromis Een historische studie over gebod en werkelijkheid Ridderbos S.J. BCUL
5545 De aarde en haar toekomst Rietkerk W.G. BCUL
4443 A New Quest of the Historical Jesus Robinson J.M. BCUL
3090 Zijn ene Woord Rongen G. van BCUL
10310 Hezekiah's reform and rebellion Rowley H.H. BCUL
10323 The meaning of sacrifice in the Old Testament Rowley H.H. BCUL
7866 Tussen Maleachi en Mattheüs Russell D.S. BCUL
16197 Tussen Maleachi en Mattheüs Russell D.S. BCUL
7344 Das Jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempel Safrai Shmuel BCUL
10351 Geschiedenis van het Perzische rijk Sancisi-Weerdenburg Heleen BCUL
10016 Das Leben Jesu mit einem nachwort widerruf und bekenntnis Schaper Edzard BCUL
936 De Heilige Schrift in de Cahiers voor de gemeente Schelhaas J. Hzn. BCUL
6187 Das Alte Testament im kirchlichen Unterricht Schmidt G. BCUL
8024 Het Boek een onbetrouwbare gids Scholten L.M.P. BCUL
4561 Fülle der Welt Der Vaterunser in unserer Zeit Schomerus H. BCUL
2018 The bible in Israëli education Schoneveld J. BCUL
12877 Salomo de vorst van Israëls gouden eeuw Schoneveld J. BCUL
12891 De tijd van Jezus Schultz Hans Jürgen BCUL
8459 Helpen onder protest. Een handreiking voor kerkelijke, materiële hulpverlening Schwarz E., Bie P. de, Noordergraaf H. en Punt M. BCUL
8353 Het Nieuwe Testament leren lezen Achtergronden - Methoden - Hulpmiddelen Segbroeck F. van BCUL
11951 Marriage & family life in Ugaritic literature Selms A. van BCUL
16422 Levend verleden - een zwerftocht door N. Israël Selms A. van BCUL
933 Do You know Greek? How much Greek could the first Jewish Christians have known? Sevenster J. N. BCUL
458 Herleefd verleden Sizoo A. BCUL
935 Christenen in de antieke wereld Sizoo A. BCUL
2226 Uit de Wereld van het Nieuwe Testament Sizoo A. BCUL
2532 De antieke wereld en het Nieuwe Testament Sizoo A. BCUL
16348 Reizen en trekken in de oudheid Sizoo A. BCUL
12413 24 Christelijke symbolen Smeding S.S. BCUL
16432 THe historical Geography of the Holy Land Smith George Adam BCUL
889 In de storm was God niet 1 Koningen 19 : 11 Smits P. en Faber H. BCUL
11891 Religieuze en economische politiek in het Seleucidische Rijk (rede) Spek R.J. van der BCUL
1366 Sterrenkunde in de geschiedenis Spoelstra T.A.Th. BCUL
16543 Das Leiden des Unschuldigen in Babylon und Israël Stamm Johann Jakob BCUL
12695 Jerusalem und Rome Stauffer Ethelbert BCUL
12696 Damals und Heute Stauffer Ethelbert BCUL
16101 Christus und die Caesaren - Historische Skizzen Stauffer Ethelbert BCUL
1372 Inleiding tot de Universiteit Stellingwerff J. BCUL
15939 Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinische Zeit (70-1040 n. Chr.) Stemberger Günter BCUL
12879 Petrus en zijn graf te Rome Stempvoort P.A. van BCUL
9457 Langs de wegen van de Bijbel Stève M.J. BCUL
9801 Einleitung in Talmud und Midrasch Strack Hermann L. BCUL
16114 Hellenistic Civilisation Tarn W. W. & Griffith G.T. BCUL
9818 Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopenbaarden Godsdienst Nieuwe serie Deel 30 Teylers Godgeleerd Genootschap BCUL
8411 Het oudste evangelie-handschrift? Het Marcus-fragment uit Qumran en de beginfase van de schriftelijke overlevering van het Nieuwe Testament Thiede, C.P. BCUL
2011 Hoe de wereld begon De mens in de oergeschiedents van de Bijbel Thielicke Helmut BCUL
10420 Documents from Old testament Times. Translated with introductions and notes by members of the society for Old Testament study. Thomas W. BCUL
12341 Selected Babylonian Business (Hammurabi Period) Ungnad Arthur BCUL
967 Mozes Boeken in Egyptisch Licht Valk M.H.A. van der BCUL
9470 Alledag in Israël van de aartsvaders tot de koningen Vardiman E.E. BCUL
4582 Ancient Israël. Social Institutions Vaux R. de BCUL
4583 Ancient Israël. Religious Institutions Vaux R. de BCUL
12803 Hoe het oude Israël leefde I De instellingen van het Oude Testament Vaux R. de BCUL
12804 Hoe het oude Israël leefde II De instellingen van het O.T. Vaux R. de BCUL
8205 Het leven is sterker dan de leer Veltkamp H. en Zee I. van der BCUL
8102 Altijd bij U Verdelman Annie BCUL
12307 The interpretatio Judaica of Sarapis VermaSören M.J. BCUL
12885 Keur uit de Kerkelijke pers 1960 Vermeer C. e.a. red BCUL
8219 Werkelijk waar Bijbelverhalen die feiten vormen Verstoep W.C. BCUL
13422 Israël Een moderne gids door het land van de Bijbel Vilnay Zev BCUL
975 Wandelingen door de wereld van het Oude Testament Vlaardingerbroek J. BCUL
3753 Het huisgezin te Bethanië Voorhoeve H.C. Jzn. BCUL
11665 Elia: een mens zoals wij Vreugdenhil L.M. BCUL
3699 De dood van Jezus van Nazareth in het licht van geschiedenis en rechtspraak Vries W. de BCUL
12823 Oud-Israëlitische geschriften Vriezen Th. C. BCUL
12802 Literatuur van Oud-Israël Vriezen Th. C. & Woude A.S. vander BCUL
16512 Gemeinschaft und Einzelner im Judentum Wächter Ludwig BCUL
2209 Gij Kustlanden Waal C. van der BCUL
1020 Die tatsächliche Romfahrt des Apostels Paulus Warnecke H. BCUL
14437 Chart of the Babylonian Captivity Whitcomb John C. BCUL
5352 Pericopen uit de Heilige Schrift In nieuwe vertaling Wielenga B. BCUL
13837 Vazal van Jahweh Wijngaards J. dr. BCUL
3845 Eine Handbreit erde kleines Palestinatagebuch Wolff H.W. BCUL
3156 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel I Wolff I. de BCUL
3157 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel II Wolff I. de BCUL
3158 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel III Wolff I. de BCUL
3159 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel IV Wolff I. de BCUL
3160 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel V Wolff I. de BCUL
3161 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel VI Wolff I. de BCUL
10328 The Old Testament against its background Wright G. Ernst BCUL
14411 Bildwerk zur Bibel Geschichte und Umwelt Ergänzungsband Zink Jörg BCUL
14413 Bildwerk zur Bibel. Geschichte und Umwelt IV Zink Jörg BCUL
14697 Bildwerk zur Bibel - Geschichte und Umwelt Zink Jörg BCUL
16198 Antieke cultuur om en achter het Nieuwe Testament Zwaan J. de BCUL
481 Werken van Dr. Maarten Luther II. Luther's Grote Catechismus Boendermaker P. BELO
12991 De leer der waarheid, die naar de godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schriftuur, volgens den leiddraad van den kleinen catechismus der Westmunstersche godgeleerden Chauncy I. BELO
9411 Wat moeten we nog geloven? Matter H.M. BELO
4359 Leer der twaalf apostelen Prins J. C. BELO
3932 Het Credo Het Apostolisch Symbool Schilder K. BELO
6082 Ik geloof Het belijden van de christenen Thielicke Helmut BELO
11892 Einführung in die biblische Landes- und Altertumskunde Donner H. BGEO
7990 Kleine Atlas van de Bijbel Grollenberg Lucas BGEO
9456 Kleiner Bildatlas zur Bibel Grollenberg Lucas. BGEO
13800 Palästina Guthe H. BGEO
11355 De God des hemels en de bergen der aarde Hasebroek J.P. BGEO
232 Met Paulus en Johannes op Reis Land Sipke van der BGEO
11103 Spoorzoeker in Bijbelse landen Mulder H. BGEO
3098 Gegeven Land: Studies over bijbel en natuur Munneke J. F. BGEO
2860 Een geografie van Palestina Negenman J. BGEO
12589 Das Tier in der Bibel Pangritz, W. BGEO
11999 Met Jezus in het Heilige Land Pax Wolfgang BGEO
3130 Land onder Gods hand Poort J.J. BGEO
12714 Kent gij het land? : beelden en tafereelen uit het beloofde land, tot opheldering der Heilige Schrift Schneller Ludwig BGEO
13420 The geographical and topographical texts of the Old Testament : a concise commentary in 32 chapters Simons J. BGEO
12897 Atlas Historique de l’Ancien Testament, chronologie, géographie Tellier BGEO
13222 De vogelen des hemels Veldhuizen A. van BGEO
5479 Encyclopaedisch handboek van het moderne denken Banning W., Klaauw, C.J. van der Kramers H.A. e.a. BIBL
459 De Bijbel als boek van schoonheid Wielenga B. BIBL
1470 Levend Evangelie: Opgetekend door Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes BIJB
4274 Apocriefe Boeken uitgegeven op last van de Staten-Generaal 1618/1619 BIJB
8318 Die Bybel BIJB
9791 Help! Ik lees de bijbel BIJB
10903 Het Levende Woord Het nieuwe testament in gewoon Nederlands BIJB
12075 The Way, the living Bible BIJB
12561 The new English Bible New Testament BIJB
12564 De Psalmen Nieuwe Vertaling BIJB
12636 Nouveau Testament BIJB
12644 Nieuwe Testament in hedendaags Grieks BIJB
12645 Het Nieuwe Testament Inklusief psalmen en formulieren BIJB
12674 Vetus Testamentum Graece BIJB
12677 The Psalms, a new Translation BIJB
12743 The Bible in basic English BIJB
12929 Szent Biblia BIJB
12943 The New Testament in Syriac BIJB
14700 The children's  King James  bible - New Testament BIJB
14796 Inleiding De Delftse Bijbel van 1477 dl II Facsimile van de oorspronkelijke druk BIJB
14809 Het hoogste lied - Het Hooglied van Salomo in nieuwe vertaling BIJB
14842 Holy Bible (The Gideons) BIJB
14883 Het Nieuwe Testament of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus en het boek der Psalmen en Gezangen bij de Herv.Kerk van Nederland in gebruik BIJB
14886 Rainbow studybible (King James Version) BIJB
15615 La Sainte Bible, traduite sur les textes originaux Hebreu et Grec. Nouvelle edition d'apres la traduction de Louis Segond. BIJB
15616 Holy Bible, New International version BIJB
15924 Herziene Statenvertaling BIJB
17008 La Sainte Bible (Version D Ostervald) BIJB
9076 De Bijbel in NV met aantekeningen I, OT (Genesis-Esther) Aalders G. Ch., Gispen W.H. WHzn., e.a. BIJB
9077 De Bijbel in NV met aantekeningen II, OT (Job-Maleachi) Aalders G. Ch., Gispen W.H. WHzn., e.a. BIJB
9078 De Bijbel in NV met aantekeningen III, NT Aalders G. Ch., Gispen W.H. WHzn., e.a. BIJB
17003 Synopsis Quattuor Evangeliorum Aland Kurt BIJB
17005 Synopsis of the four Gospels - Greek-English Edition Aland Kurt BIJB
12811 Revision or New Translation? The Revised Standard Version of 1946 A compatratiove study Allis Oswald T. BIJB
16997 Hebräisch-Deutsche Präparation zum Deuteronomium Altpeter Gerda BIJB
10455 De geschiedkundige Boeken I Apologetische vereeniging Petrus Canisius BIJB
10456 De geschiedkundige Boeken II Apologetische vereeniging Petrus Canisius BIJB
10457 De Boeken der Wijsheid Apologetische vereeniging Petrus Canisius BIJB
10458 De Profetische Boeken Apologetische vereeniging Petrus Canisius BIJB
10459 Het Nieuwe Testament Apologetische vereeniging Petrus Canisius BIJB
12611 Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neues Bundes (Jerusalemer Bibel) Arenhoevel Diego e.a. BIJB
3540 Aspecten van Bijbelvertalen Lezingen gehouden voor de werkgroep bijbelvertalen van de Vrije Universiteit Baayen R.H. en Waard J. de BIJB
14676 Fünf Bücher des Moses- Bachem J.P. BIJB
1782 Nieuwtestamentische apocriefen Deel I Bakels H. BIJB
1783 Nieuwtestamentische apocriefen Deel II Bakels H. BIJB
8531 Gemeente: Vindplaats van Heil? Bakker J.T. en Schippers K.A. BIJB
14428 de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14429 Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuël Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14430 Koningen, Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther- Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14431 Het boek Job, Psalmen, De Spreuken, Prediker, Het Hooglied Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14432 De profeet Jesaja, Jeremia, De Klaagliederen Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14433 De profeten Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14434 Het evangelie naar Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14435 Handelingen der Apostelen, de brieven van Paulus, de brief aan de Hebreeën, de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en de Openbaring van Johannes Bavinck J.H., Edelkoort A.H. (red.) BIJB
14774 Gnomom Novi Testamenti Bengelii Joh. Alberti BIJB
11212 Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling Bergsma A. BIJB
2431 Het Nieuwe-Testament voor mensen van deze tijd Matteüs Markus Lukas Johannes Bertrangs A. , Schippers R. BIJB
10000 HoogTijd voor de Bijbel Beute Bram e.a. BIJB
16469 De tekst van het O. T. Bloemendaal W. BIJB
14540 Het Marcusevangelie Bonda J. BIJB
16138 Tekst en exegese van het Oude Testament (rede) Bondt A. de BIJB
16387 Textes Rabbiniques des deux premiers siècle chrétiens Bonsirven Joseph BIJB
4399 Dienst am wort, Weihnachtsfestkreis Deel III Brandes E. BIJB
2337 Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952 Brandt J. BIJB
10047 De Bijbel. Een serie leerboeken voor de scholen voor Voorbereidend-, Hoger- en Middelbaar Onderwijs. Christelijke zedenleer Brillenburg Wurth G. BIJB
2211 Wegwijs in Bijbel Vertalingen Bruggen J. van (red.) BIJB
5871 Bijbel en Natuur Studies over planten en dieren uit de Heilige Schrift Bruijel F.J. BIJB
16031 De Statenbijbel en zijn voorgangers Bruin C.C. de BIJB
14794 Inleiding De Delftse Bijbel van 1477 Facsimile van de oorspronkelijke druk Bruin de C.C. prof dr BIJB
14795 Inleiding De Delftse Bijbel van 1477 dl. I Facsimile van de oorspronkelijke druk Bruin de C.C. prof dr BIJB
14101 Das Neue Testament. Neu übertragen mit neuen Überschriften und Erklärungen Bruns Hans BIJB
14736 Die Schriftwerke Buber Martin BIJB
14734 Die fünf Bücher der Weisung Buber Martin & Franz Rosenzweig BIJB
14735 Bücher der Geschichte Buber Martin & Franz Rosenzweig BIJB
14737 Bücher der Kündung Buber Martin & Franz Rosenzweig BIJB
14593 Tora Buijs L., Storm M. BIJB
5421 Het Nieuwe Testament vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht van de apologetische vereniging Canisius P. BIJB
8310 Tot uw dienst Nederlands Bijbelgenootschap 1950-1975 Capelleveen J.J. van & Hammen T. van der BIJB
16440 The Old Testament Pseudepigraphia - Apocalyptic Literature & Testaments vol I Charlesworth James H. (ed) BIJB
16441 The Old Testament Pseudepigrapha II Charlesworth James H. (ed) BIJB
5328 Bijbel lezen met de kerk Charlier D.C. BIJB
7904 Bijbelsche figuren Serie wekelijksche overdenkingen uit het Geïllustreerd Christelijk Familie-weekblad De Stuwdam Christelijk Familie-weekblad De Stuwdam BIJB
9787 Een materialistische benadering van de bijbel Cl?venot M. BIJB
15625 The Psalms - Hebrew text & English translation with an introduction and commentary Cohen A. BIJB
15624 The twelve prophets, hebrew text, English translation and commentary Cohen A. (red) BIJB
12780 Der Pentateuch Die fünf Bücher Mosche Raschi commentare Dessauer Julius BIJB
12914 Een kind mag in het midden staan Exegetische vertelsels voor kleine oren Deurloo Karel BIJB
17052 Eberhard Nestle's Einführung in das Griechische Neue Teastament Dobschütz Ernst von BIJB
1532 Helder en betrouwbaar: de Groot Nieuws Bijbel Dorp J. van BIJB
6516 Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling Deel I Druten H. van BIJB
16994 Hebräisch-Deutsche Präparation zu Genesis 1-25 Edel Reiner-Friedemann BIJB
16995 Hebräisch-Deutsche Präparation zu Genesis 26-50 Edel Reiner-Friedemann BIJB
16998 Hebräisch-Deutsche Präparation zu Josua Edel Reiner-Friedemann BIJB
15612 American Translation of the New Testament into the Yiddish Language Einspruch Henry BIJB
16442 The New Testament and its modern interpreters Epp Aldon Jay & MacRae George W. (ed) BIJB
8542 Vertelkunst in de Bijbel Een handleiding bij literair lezen Fokkelman J. BIJB
13141 Verklaring van de Profeetsyen van Jesaia Gataker, Polus, Wel, White, Lowth. BIJB
13142 Verklaring van de Profeetsyen Jesaia dl II Gataker, Polus, Wel, White, Lowth. BIJB
13143 Verklaring van de profeetsyen en van de klaagliederen van Jeremia Gataker, Polus, Wel, White, Lowth. BIJB
13144 Verklaring van de Profeetsyen van Ezechiël en Daniël Gataker, Polus, Wel, White, Lowth. BIJB
15785 De Psalmen vertaald uit het hebreeuws Gerhardt G.M. e.a. BIJB
7336 De Psalmen uit het Hebreeuws vertaald Deel I, Deel II, Deel III, Deel IV en Deel V Gerhardt I.M. en Zeyde M. van der BIJB
8899 Beknopt commentaar op de Bijbel in de Nieuwe vertaling Gispen W.H., Ridderbos H.N., Schippers R. e.a. BIJB
10078 Beknopt commentaar op de Bijbel Gispen W.H., Ridderbos H.N., Schippers R. e.a. BIJB
14848 Altorientalische Texte zum Alten Testament Gressmann Hugo BIJB
10630 Bijbel, of de geheele Heilige Schrift Deel I bevattende al de Kanonieken Boeken van Het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de Staten-Overzetting) Genesis - Deuteronomium Griethuijsen H. van Antzn. BIJB
10631 Bijbel, of de geheele Heilige Schrift Deel II bevattende al de Kanonieken Boeken van Het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de Staten-Overzetting) Jozua - 2 Koningen Griethuijsen H. van Antzn. BIJB
10632 Bijbel, of de geheele Heilige Schrift Deel III bevattende al de Kanonieken Boeken van Het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de Staten-Overzetting) Kronijken - Hooglied Griethuijsen H. van Antzn. BIJB
10633 Bijbel, of De geheele Heilige Schrift Deel IV Bevattende al de Kanonieken Boeken van Het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de Staten-Overzetting) Jesaja - Maleachi Griethuijsen H. van Antzn. BIJB
3468 De Psalmen 71-150 Grosheide F. W. BIJB
12675 Companion to the New Testament Harvey BIJB
11642 De oecumenische beweging en de Bijbel Hedegard D. BIJB
11137 Bijbelse elementen bij rooms-katholieke mystici Hegger H.J. BIJB
13434 The Gospel of John Hendriksen William BIJB
8574 Spectrum van Bijbelvertalingen Een gids Hollander H.W. (red) BIJB
4855 Nederlandse vertalingen van het Oude Testament Hun ontstaan, karakter en ontvangst Houtman C. BIJB
11807 Bijbel en Natuur Ingwersen A. BIJB
8457 De Psalmen Uit den grondtekst vertaald. Bijbelsche Monographiën Onder leiding van Prof. Dr. Jos Keulen Jansen R.L. BIJB
4321 Die biblische erloser erwartung Jeremias U. BIJB
16345 Daniël Heinsius and the Textus Receptus of the New Testament Jonge H.J. de BIJB
15797 Testamenta XII Patriarcharum Jonge M. de BIJB
8091 Project Nieuwe Bijbelvertaling Tegen het licht gehouden Reacties en voortgaande discussie na de verschijning van de deeluitgaven Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap BIJB
8351 Der text der Griechischen Bibel Kenyon K.M. BIJB
7602 Staten Bijbel Deel I Oude Testament Genesis - Esther Keur J. en P. BIJB
7603 Staten Bijbel Deel II Oude Testament Job - Maleachi Keur J. en P. BIJB
7604 Staten Bijbel Deel III Nieuwe Testament Keur J. en P. BIJB
7605 Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden Keur J. en P. BIJB
7606 Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Deel I. Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden Keur J. en P. BIJB
7607 Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Deel II. Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden Keur J. en P. BIJB
7608 Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Deel III Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden Keur J. en P. BIJB
11553 Apocriefen van het Oude Testament volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave Keur J. en P. BIJB
5433 De Nieuwe vertaling Van het Nederlandsch Bijbelgenootschap Kijne J.J. en Visser F. BIJB
6637 Biblica Hebraica Kittel Rudolf BIJB
11294 Neem, lees, leef de bijbel elke dag Klapwijk Jasper en Vries de-Sytsma Dorienke BIJB
13667 Vorme en karakter van die Biblisisme Klerk B.J. de BIJB
8034 De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937 Artikelen, overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. XXIX, afl. 4 Knappert L., Bakhuizen J.N. van der, Sevenster G. en Smit W.A.P. BIJB
14701 The Old Testament - Genesis - Esther (Translated from Vulgate) Knox Ronald A. BIJB
17004 Supplementum, ad Lexicon in Vetertis Testamentii LiBrès Koehler-Baumgartner BIJB
13857 Christelijke huisbijbel (eerste deel) Koetsveld C.E. van BIJB
13858 Christelijke huisbijbel (tweede deel) Koetsveld C.E. van BIJB
13859 Christelijke huisbijbel (derde deel) Koetsveld C.E. van BIJB
14776 EVANGILE SELON SAINT LUC Lagrange P.M.J. le BIJB
9775 Spelen met vuur Een weg door de Bijbel I Lam A.B. BIJB
9793 Het gegeven Woord Bijbelse geschiedenis op de basis-school Lam A.B. BIJB
14452 Bijbelse verkenningen Lamberigts Sylvester BIJB
6916 Jona/Ruth. Notities bij de hebreeuwse tekst en proeve van vertaling Lettinga J.P. BIJB
15505 Die gantze Heilihe Schrift Deusdsch 1545 I Luther M. BIJB
15506 Die gantze Heilihe Schrift Deusdsch 1545 II Luther M. BIJB
14704 Das Neue Testament Luthers D. Martin BIJB
12822 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments nach der Deutsche Übersetzung D. Martin Luthers Martin Luther BIJB
14923 Oecumenische taal. Beschouwingen over het N.T. Grieks in de laatste 2 eeuwen Meijer J.A. BIJB
16412 The early versions of the New Testament - Their origin, transmission and limitations Metzger Bruce M BIJB
12037 The New Oxford annotated Bible Revised standard version Mey Herbert G. en Metger Bruce M. BIJB
6762 Het profetische woord Moerkerken, A. BIJB
13433 A new translation of the Bible conmtaining the old en new testaments Moffatt James BIJB
7702 Handboek bij de Bijbel Deel I, Deel II, Deel III en Deel IV Mulder H. en Veen van der-Mulder B. BIJB
16058 Mikra - Text,. translation, Reading and Interpretation iof the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity Mulder Martin Jan (ed) BIJB
11815 Geschiedenis van het ontstaan der Statenvertaling Nauta D. BIJB
5034 De Statenvertaling 1637 - 1937 Nauta D., Bruin C.C. de, Haentjens A.H. en Dijkema F. e.a. BIJB
1785 Apocriefe boeken NBG BIJB
15197 Het Nederlansch Bijbelgenootschap in de jaren 1940-1947 NBG BIJB
3503 Bijbel in gewone taal. Het evangelie volgens Johannes NBG & EO BIJB
14041 Ester Prediker Jona NBG/KBS BIJB
6817 Bijbel naar de Leidsche vertaling. Herziene uitgave Nederl. Protestantenbond BIJB
9089 Werk in uitvoering Nieuwe Bijbelvertaling Nederlands Bijbelgenootschap / Katholieke BIjbelstichting BIJB
8018 Groot Nieuws voor U. Het nieuwe testament in de omgangstaal Nederlands Bijbelgenootschap/Katholieke BIjbelstichting BIJB
5493 De Psalmen Nieuwe Vertaling op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt Nederlandse Bijbelgenootschap BIJB
8193 Werk in uitvoering 3 Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling Nederlandse Bijbelgenootschap BIJB
9223 Poëtische boeken van het Oude Testament in de nieuwe vertaling Job Psalmen Spreuken prediker Hooglied Nederlandse Bijbelgenootschap BIJB
10885 Paralleleditie Statenvertaling en [Nieuwe Bijbelvertaling] voor de bijbelboeken Est[h[er, Prediker, Jona en Handelingen Nederlandse Bijbelgenootschap BIJB
10949 Paralleleditie II Statenvertaling en [Nieuwe Bijbelvertaling] voor de bijbelboekenGenesis, 31 Psalmen, Zacharïa / Zacharia, Markus / Marcus, 1 Korinthe / 1 Korinthiërs, Openbaring Nederlandse Bijbelgenootschap BIJB
8621 Het Nieuwe Testament naar de Leidsche Vertaling Nederlandse Protestantenbond BIJB
6362 Het Boek van Mormon, een door Mormon op platen geschreven verslag, overgenomen van de platen van Nephi Nederlandse zending BIJB
12540 Novum Testamentum Graece Nestle D. Eberhard BIJB
17050 Novum Testamentum Latine - Textum Vaticanum Nestle Eberhard BIJB
15759 Das Neuen Testament Griechisch und Deutsch Nestle Eberhard & Aland Kurt BIJB
12053 A Translator 's Handbook on Paul 's letter to the Romans Newman Barclay M. and Nida Eugene A. BIJB
4352 Style and Discourse Nida E.A. BIJB
16167 Toward a science of translating with special reference to principles and procedures involved in Bible translating Nida Eugene A. BIJB
13409 The theory and practice of translation Nida Eugene A. & Tüber Charles R. BIJB
15993 Theorie und Praxis des übersetzens Nida Eugene A. & Tüber Charles R. BIJB
5026 Handelingen (NBV) met beknopte toelichting Noorda S.J. (vz) BIJB
14910 Hooglied Nordbok Ab BIJB
12139 Hebrew Old Testament Norman Henri Snaith BIJB
14613 Nederlandsche vertaling van den Pentateuch (deel 1) Onderwijzer A.S. BIJB
14614 Nederlandsche vertaling van den Pentateuch (deel 2) Onderwijzer A.S. BIJB
14615 Nederlandsche vertaling van den Pentateuch (deel 3) Onderwijzer A.S. BIJB
14616 Nederlandsche vertaling van de Pentateuch (deel 4) Onderwijzer A.S. BIJB
14617 Nederlandsche vertaling van den Pentateuch (deel 5) Onderwijzer A.S. BIJB
11180 Ernstige critiek op De Nieuwe Bijbelvertaling Oosterom E. van BIJB
10627 Bijbel voor de jeugd Deel I Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor Christen-Huisgezinnen Palm J.H. van der BIJB
10628 Bijbel voor de jeugd Deel II Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor Christen-Huisgezinnen Palm J.H. van der BIJB
10629 Bijbel voor de jeugd Deel III Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor Christen-Huisgezinnen Palm J.H. van der BIJB
12225 Alle de boeken des Nieuwen Verbonds en De Apokryfe boeken des Ouden Verbonds Palm J.H. van der BIJB
13135 Verklaring van Mozes eerste boek genoemd Genesis Patrick Polus & Wells BIJB
13136 Verklaring van Mozes derde boek genoemd Levitikus Patrick Polus & Wells BIJB
13137 Verklaring van de boeken van Jozua, Richteren en Ruth Patrick Polus & Wells BIJB
13138 Verklaring van de boeken der Koningen Patrick Polus & Wells BIJB
13139 Uitbreding en verklaring van het boek Job Patrick Polus & Wells BIJB
13140 Uitbreiding en Verklaring van Solomons boek genoemd Spreuken Patrick Polus & Wells BIJB
15925 Studiebijbel Herziene Statenvertaling Paul M.J. & Hofman T.M. BIJB
14907 A translater 's guide to selections from the first five books of the Old Testament Peacock Hüber F. BIJB
7742 Dienst am Wort. Passionsandachten 26 Peisker C.H. BIJB
7996 De Tora vandaag 54 korte essays Peli P.H. BIJB
12272 Die vier Evangeliën in der Sprache von heute Pfäfflin Friedrich BIJB
14635 Woordenboek Hebreeuws Nederlands Pimentel J. BIJB
13145 Verklaring van de Profeetsyen der twaalf kleine profeten Polus Pocock Wels Lowth BIJB
13146 Verklaring van het Evangelium van Mattheüs Polus Wels Whitby Gill Doddridge BIJB
13147 Verklaring van het Evangelium van Lukas Polus Wels Whitby Gill Doddridge BIJB
13148 Verklaring van de Handelingen der Apostelen en de brief a.d. Romeinen Polus Wels Whitby Gill Doddridge BIJB
13149 Verklaring der brieven van de Apostel Paulus aan die van Korinthe, Galatië en Efeze Polus Wels Whitby Gill Doddridge BIJB
13150 Verklaring der algemeene brieven van de apostelen Jacobus, Petrus, Johannes en Judas Polus Wels Whitby Gill Doddridge BIJB
11650 De Bijbel is geweldig Pree W.A. de BIJB
9336 Id Est Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes Rahlfs Alfred BIJB
9337 Septuaginta Deel II Id Est Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes Rahlfs Alfred BIJB
14775 SEPTUAGINTA Rahlfs Alfred (ed) BIJB
14201 Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament Rienecker F. BIJB
15654 Sprachbücher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament (nach D. überhard Nestle) Rienecker Fritz BIJB
16137 Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament ( nach D. Eberhard Nestle) Rienecker Fritz BIJB
12757 The minister and his greek New Testament Robertson A.T. BIJB
16169 The expositors Greek Testament Vol. I The synoptic Gospels and The Gospel of St. John Robertson W. BIJB
7621 Naar een nieuwe kerkbijbel. Een handreiking voor het beoordelen van de Nieuwe Bijbelvertaling Room H. en Rose W. BIJB
15937 Einleitung in die alttestamentische Apokryphen und Pseudepigraphen einschliesslich der grossen Qumramhandschriften Rost Leonard BIJB
16542 Die Damaskusschrift Rost Leonard BIJB
16996 Hebräisch-Deutsche Präparation zu Exodus Singer Karl H. BIJB
15626 Cronicles with Hebrew text and English translation Slotki Israël W. BIJB
15623 Daniël Ezra Nehemia with Hebrew text and English translation Slotki Judah J. BIJB
13984 De psalmen Smit Gabri BIJB
11913 De getallen in de Bijbel en hun verhaal Snijders L.A. BIJB
7569 A Pocket Lexicon to the Greek New testament Souter A. BIJB
15665 The Bible - Authorized Version Stirling John ed BIJB
7669 In Leijdeckers Voetspoor Deel I 1820 - 1900 Anderhalve eeuw Bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen Swellengrebel J.L. BIJB
11132 Ook jij hoort er bij Verhalen voor Kinderen in en naast de kerkdienst Talsma T. BIJB
15719 Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes I Tischendorf Constantinus de BIJB
15720 Vetes Testamentum Graece Iuxta LXX interpretes II Tischendorf Constantinus de BIJB
16130 Novum Testamentum Graece Tischendorf Constantinus de BIJB
14193 Wie schreef de Bijbel? Toorn K. van der BIJB
1988 Een verborgen schat in den acker Tukker C.A. BIJB
9875 Excursies door de Bijbel Veen, R.J. van der BIJB
13389 De Statenvertaling en haar bestrijders Veltenaar C. BIJB
12654 Het Woord van God is niet gebonden Overwegingen naar aanleiding van bijbelvertalingen en bijbeluitgaven Visscher A. BIJB
7987 Helpen bij Bijbellezen Visser G.R. BIJB
9260 Die gantze Heilige Schrifft Deutsch Deel I Wittenberg 1545 D. Martin Luther Volz H. en Blanke H. BIJB
9261 Die gantze Heilige Schrifft Deutsch Deel II Wittenberg 1545 D. Martin Luther Volz H. en Blanke H. BIJB
9262 Die gantze Heilige Schrifft Deutsch Anhang und Dokumente Wittenberg 1545 D. Martin Luther Volz H. en Blanke H. BIJB
16332 De Pentateuch en Haphtaroth en Shabbathgebeden Vredenburg J. BIJB
8517 De Bijbelse Geschiedenis I Vreugdenhil J. BIJB
8518 De Bijbelse Geschiedenis II Vreugdenhil J. BIJB
8519 De Bijbelse Geschiedenis III Vreugdenhil J. BIJB
9526 Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis I Oudetestament Vries A. de BIJB
9081 Sola Scriptura wegwijzer bij het bijbellezen vragenboekje Waal C. van der BIJB
12662 De waarde der Syrische evangeliën door Cureton ontdekt en uitgegeven Wildeboer G. BIJB
17051 Die fünf Bücher Moses mit deutscher übersetzung Wohlgemuth J & Bleichrode J. BIJB
4405 Das Gesetz und die Propheten Zimmerli, W. BIJB
4478 Het grote werk Gods in het leven van Bernardus Moorrees BIO
10353 De Bekeering van dr. A. Capadose BIO
12116 Honderd vijftig jaar. Gemeenten en predikanten (GK) BIO
12302 Herman Ridderbos, Nuchter en bewogen Aalbers B.Jan & Baarlink Heinrich BIO
9127 Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) Aalders W., Heyst D. van BIO
14529 Charles Haddon Spurgeon Adama van Scheltema, C. S. BIO
13972 Cornelis den Hertog (1856-1938) en zijn gezin (klompenmaker/oefenaar/boekhandelaar) Amstel J. van, Natzijl H BIO
3598 Gerhard Tersteegen Andel C.P. van BIO
13723 De Predikantsvrouw Anthonia Margaretha BIO
11151 Een theologenleven in woelige tijden. Arntzen M.J. BIO
11903 Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen Asselt W.J. van BIO
15150 Coccejus Asselt W.J. van BIO
9814 Erasmus en de Reformatie Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen (proefschrift) Augustijn C. BIO
7971 Augustinus confessiones Augustinus A. BIO
9154 Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge Bühl E. BIO
4539 Calvins urteil über sich selbst Büsser P.F. BIO
9264 Thomas van Kempen, prediker en navolger van Christus en zijn tijdgenooten Bahring Bernard BIO
11082 Johannes Wichelhaus Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge Balke W. BIO
13908 Lijdzaamheid overwint meer dan kracht Balkenende W.P. BIO
12407 Helpers op den weg Barkey Wolf A.G. BIO
12646 Het leven van Petrus Datheen Barth J.D. BIO
13197 Festschrift für Alfred Bertholet zum 80 Geburtstag Baumgartner W. bio
1057 Leven en werken van R. en E. Erskine Bavinck H. BIO
5256 Bilderdijk als denker en dichter Bavinck H. BIO
6238 Nog in den band van voorheen .... Bavinck J.H. e.a. BIO
12137 Gijsbertus Voetius (1589-1676) - sein Theologieverständnis und sein Gotteslehre Beck Andreas J. BIO
6555 De biecht van een dominee Beekman, N. BIO
11681 Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid Beets N. BIO
9172 J.H. Gunning jr. een theologisch portret Beker E.J. en Boer M.G.L. den BIO
4479 De bekering en het sterfbed Bell S. BIO
597 Veertigjarige levenservaring van en beschreven door E. van den Berekamp, predikant te Grootegast Berekamp E. van de BIO
9236 Gedenkboek 2de eeuwfeest verkiezing Cornelis Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht 1723-1923 Berends J.H BIO
571 Abraham Capadose uw heilwenschende vriend Berg C.R. van den BIO
11789 De dertiende apostel en het elfde gebod Paulus in de loop der eeuwen Berkouwer G.C. en Oberman H.A. BIO
13246 Karl Marx - zijn leven en werk Berlin Isaiah BIO
7682 Tien geboden voor de lange tocht Berrigan D. BIO
264 Die Mündige Welt (III), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Bethge E. BIO
265 Die Mündige Welt (II), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Bethge E. e.a. BIO
266 Die Mündige Welt (I), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Bethge E. e.a. BIO
8928 Op de Galeien Gedenkschriften van een Hugenoot Bettex F. BIO
15387 Het leven en sterven van Johannes Calvijn Beza Theodorus BIO
15101 Bekeringsweg, een woord tot mijn medereizigers naar de eeuwigheid .... Bliekendaal Johanna Wilhelmina BIO
15403 Een getrouwe wachter op Sions muur. Leven en arbeid van ds. A.P.A. du Cloux Boele A.J. BIO
784 Eerste Rede, Eerste Optreden Prof. Dr. K. Schilder Boer E.A. de BIO
624 Isaäc da Costa op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht Bomhoff J.G. e.a. BIO
1344 Verzet en Overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenis Bonhoeffer Dietrich BIO
14440 Geschichte der Christliche Kirche. Aus Schleiermachers Handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen Bonnell E BIO
5899 Als een goed rentmeester Bornebroek A.H. BIO
5913 Kruisdominees Figuren uit de gereformeerde Kerk onder 't Kruis Bos F. L. BIO
1355 Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer Bosanquet M. BIO
10060 Man van Conflict. Tòch van eenheid. Enkele grepen uit het leven en den arbeid van Prof. L. Lindeboom Bosch J. BIO
14245 Verrassend vertrouwd Bouma J. (red.) BIO
2711 Willem Teelinck en de practijk der Godzaligheid Bouwman H. BIO
18007 Johannes à Lasco - Een uitvekoren instrument Gods Bouwmeester G. BIO
10702 De getuige der waarheid - een schets over het leven en de arbeid van prof. Franciscus Gomarus Bovenkamp C. van BIO
582 De graaf van Zinzendorf Deel I en Deel II Bovet F. BIO
7278 Een menselijke veroordeling....een Goddelijke vrijspraak uit het leven van een Duits Predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton Brakel J. van BIO
1378 Abraham Kuyper Bratt D. J. BIO
15711 Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie Bredero Adriaan H. BIO
11508 Een staatsman ter navolging Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976) Bremmer C. en Kool M.N.G. BIO
4738 Herman Bavinck en zijn tijdgenoten Bremmer R.H. BIO
7851 Herman Bavinck als Dogmaticus (1854-1921) (Proefschrift) Bremmer R.H. BIO
13007 Wilhelmus Baudartius Proefschrift Broek Roelofs O.C. BIO
5620 Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland en Amerika Broere B. BIO
15366 John Warburton, Dienaar van een Verbonds-God Broome J.R. BIO
187 Herman Venema Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting Bruïne J.C. de BIO
15995 In retrospect, remembrance of things past Bruce F.F. BIO
9726 Abraham Kuyper Leven en werk in beeld Een beeldbiografie Bruijn J. de BIO
2867 Levenbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen Brummelkamp A. jr. BIO
12221 Moses Buber Martin BIO
12606 Karl Barth's Lebenslauf Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten Busch Eberhard BIO
1288 Hoera voor het leven. Laat mij nog eenmaal zeggen hoe goed het was... Buskes J.J. BIO
1382 Mensen. die je niet vergeet Buskes J.J. BIO
1435 De Keursteen Callenbach W.G.J. BIO
15863 Tracts vol I Calvin John BIO
4515 Das erbe Johannes Wesleys und die Oekumene Carter H. BIO
15203 Martin Lloyd-Jones, a family portrait Catherwood Christopher BIO
13168 Franciscus van Assisi. Tweede levensbeschrijving Celano Thomas van BIO
15183 Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus (d. 1603) Cho Sung-Jai BIO
14487 Willem de Clercq (1795-1844) Clercq W A de BIO
3972 Theologie van overzee Zeven portretten van Angelsaksische theologen Croonenberg D. BIO
15377 George Whitefield. The life and times of the great evangelist of the 18th century revival I Dallimore Arnold BIO
15378 George Whitefield. The life and times of the great evangelist of the 18th century revival II Dallimore Arnold BIO
1992 Komt, luistert toe 1 Dam J. van BIO
12058 Charles Hodges as a dogmatician (proefschrift) Danhof R. J. BIO
8481 Reinhoud Niebuhr een profeet uit Amerika Davies D.R. BIO
18004 Heiden, Jood en Christen Proefschrift De Kruijf G. G. BIO
1540 Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en Poëzie van K. Schilder uit zijn studentenjaren Dee J.J.C. BIO
4204 Picturalia fotobiografie K. Schilder Dee J.J.C., Vries de W.G. BIO
14726 Paulus Deissmann Adolf BIO
4464 Het Godvruchtig leven en zalig afsterven Detmar D.A. BIO
1555 Dr. A. Kuyper Diepenhorst P.A. BIO
10363 Groen van Prinsterer Diepenhorst P.A. BIO
2518 Vonken van heilig vuur Dijk D.J.H. van en Straaij C.G. van der BIO
6635 Op de grens van twee werelden Dijk P. van BIO
2004 Het veelbewogen leven en de rijk gezegend arbeid van P. van Dijke Dijke P. van BIO
2934 Johannes Calvijn Does J.C. van der BIO
5186 Het leven en zalig afsterven Doesburg G. van BIO
4203 K. Schilder Aspecten van zijn werk Douma J., Trimp C. en Veling K. BIO
2951 Calvijn de Prediker van Geneve Doumergue E. BIO
13818 Calvijn in het strijdperk Doumergue E. BIO
14447 Gewantrouwd gereformeerd Driel C.M. van BIO
11056 Als een eenzame mus op het dak Jan Pieter Paauwe (1872-1996) Zijn leven, werk en volgelingen Dros L.F. en Sjoer N.J.P. BIO
6440 Helden van het geloof Korte schetsen uit de Geschiedenis der Christelijke Liefdadigheid Du Plessis J. BIO
7241 Je Bijbel of je leven over William Tyndale en anderen Durrant S. BIO
12212 Jonas Michaëlius, founder of the church in new Netherland Eekhof A. BIO
9594 Die Theologie des Paulus im Umriss Eichholz G. BIO
15413 Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie End G. van den BIO
15258 Willem Teelinck Engelberts W.J.M. BIO
15218 De kracht der religie Tien schetsen van Geref. oude schrijvers uit de 17e en 18e eeuw Exalto K. BIO
575 Friedrich Julius Stahl Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847 - 1880 Fafië G. BIO
15417 Thomas Shepard. Zijn leven, tijd, vrienden en werk. Florijn B. BIO
10173 JEZUS, de levensgeschiedenis van een religieus genie Flusser David BIO
2014 Augustinus Met een inleidend woord van Prof. P. Deddens Geelhoed J. BIO
12303 Frouwe Venema Gelderen J. van BIO
12310 Tamme Foppes de Haan Gelderen Jaap van BIO
9635 Kohlbrügge. Zijn betekenis en zijn invloed. Genderen J. van BIO
11674 De groote beteekenis van de procedure tegen Dr. Geelkerken voor de Geref. Kerken Gijben G.G. BIO
1670 Strijd en Overwinning van ds. Blumhardt Gijs Jan van BIO
15111 Ds. G.H. Kersten, facetten van zijn werk en leven Golverdingen M. BIO
15259 Avonden met Teellinck, actuele trhema s uit zijn werk Golverdingen M. BIO
12829 Kuyper de geweldige ..... van dichtbij Gooyer A.C. de & Reest Rudolf van BIO
15095 De jeugd van Da Costa Graaf B.J.W. de BIO
14461 Martin Buber Proefschrift Graaf J. de BIO
11778 Uitdagend gereformeerd reacties op prof dr. C. Graafland Feestbundel in verband met het afscheid van prof. dr. C. Graafland als bijzonder hoogleraar Graafland C.G., Graafland H.B. en Zoutendijk A.J. BIO
4697 Gestalten uit de kerkgeschiedenis Deel 1 Oudheid en Middeleeuwen Groot A. de BIO
4698 Gestalten uit de kerkgeschiedenis Deel 2 Van de Hervorming tot heden Groot A. de BIO
15250 Kuypers geloofsstuk Grosheide F.W. BIO
263 Die Mündige Welt (IV), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Grunow Richard e.a. BIO
14480 Gevangen om het Evangelie Guido de Brès BIO
9734 Onder Open hemel Bloemlezing uit zijn geschrifte Gunning J.H. J.Hz. BIO
11783 William Booth Eeen strijder Gods Gunning J.H. J.Hz. BIO
14215 Prof.dr. j.h. gunning leven en werken- Gunning J.H. J.Hz. BIO
14216 leven en werken Gunning J.H. J.Hz. BIO
14217 leven en werken Gunning J.H. J.Hz. BIO
14219 Prof.dr. j.h. gunning leven en werken Gunning J.H. J.Hz. BIO
14220 Prof.dr. j.h. gunning leven en werken Gunning J.H. J.Hz. BIO
14218 Prof. Dr. J.H. Gunning leven en werken Gunning J.H. J.Hz. e.a. BIO
14382 Johannes Pistorius Woerdensis Gunst J.W. BIO
4474 Een Theologisch Klaverblad Haar B. ter., Oosterzee J.J. van en Doedes J.I. BIO
15811 Johann Oekolampad und Oswald Maconius - Leben und ausgewählte Schriften II Hagenbach K.R. BIO
9516 Till the end of the age The life of rev. Sang Dong Han Hahn T.Kitai BIO
14274 David's secret demons - Messiah, Murderer, Traitor, King Halpern Baruch BIO
2468 Professor Wisse Aspecten van leven en werk Ham H. van der BIO
15269 Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus Harinck George (red) BIO
6218 Proffessor Roessingh herdacht Heering G.J. BIO
724 Mijn weg naar het licht Hegger H.J. BIO
14709 Luther, Mensch zwischen Gott und Teufel Heiko A. Oberman H.A. BIO
8257 Matthias Jorissen Der deutsche Psalmist in Leben und Werk Henn F.A. BIO
7736 Paulus Man van twee werelden Heyer C.J. den BIO
12909 Ruim geloven, een theologisch zelfportret Heyer C.J. den BIO
15112 Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt Hille H. BIO
10523 Karl Barth Hoek J. BIO
12500 Therefore I have spoken A biography of Herman Hoeksema Hoeksema Gertrude BIO
15391 Uit mijn leven. facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant Hofman A. BIO
15355 Alexander Comrie Honig A.G. BIO
15309 Nochtans, werk en leven van ds. J.J. Poort Hoogendoorn Cees BIO
4706 De Bloemhof Gedichten en Spreuken van Dirk Camphuysen Houwink R. BIO
15524 Drie en zestig jaren prediker- gedenkschriften Hulst Lammert J. BIO
9248 Het leven van Mohammed. De vroegste verhalen over de Profeet Ishaq Ibn BIO
589 De levende kerk Dertien biographiën Itterzon G.P. van BIO
12195 Iets over Karl Barth J.A.Schep BIO
2970 Natuur en genade bij J.G. Hamann Den magus van het Noorden 1730-1788 Jansen Schoonhoven E. BIO
756 Heil voor deze wereld. Studies aangeboden aan prof. dr. A. G. Honig jr. Jansen Schoonhoven E. e.a. BIO
15210 Bonifatius, zijn leven, zijn invloed Jelsma Auke BIO
15418 Henry Smith: England's silver-tongued preacher Jenkins R.B. BIO
506 Tusschen twee Reformaties Jongeling B. BIO
11606 Buskes dominee van het volk Biografie Jongh E.D.J. de BIO
15280 Buskes, dominee van het volk Jongh E.D.J. de BIO
3069 Landingsplaatsen Over theologie en leven Jonker H. BIO
3285 Bijbel en Ervaring Jonker H. en Klein Kranenburg E.S. BIO
8253 Huldrych Zwingli Köhler W. en Zwingli H. BIO
6067 Abraham Capadose (Avec résumé en francais) Kalmijn D. BIO
335 Alexandre Rodolphe Vinet Keijzer W.P. BIO
4996 Sein Leben und seine Werke Kierkegaard Sören BIO
14182 Der Corsarenstreit Kierkegaard S. BIO
14184 Die Schriften über sich selbst Kierkegaard S. BIO
10152 The ontological Theology of Paul Tillich (proefschrift) Killen R. Allan BIO
12518 The ontological theology of Paul Tillich Killen R. Allan BIO
13544 Dit is pas leven... het vijftigjarig avontuur van een evangelist Kits J. BIO
6946 Leven en werk van Dr. R.J. Dam Klamer J. BIO
15414 Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof Knuttel W.P.C. BIO
15179 Ontmoeting met dr. Martin Lloyd-Jones Herkenning of verwarring? Koeijer Joz. A. de BIO
4234 Van JA tot AMEN Koejemans A.J. BIO
1839 De onheilige heilige Kohlbrugge Herm. Friedrich BIO
2044 Als prediker en pastor in zijn brieven, I Kohlbrugge Herm. Friedrich BIO
2045 Als prediker en pastor in zijn brieven, II Kohlbrugge Herm. Friedrich BIO
4315 Martin Buber sein Werk und seine Zeit Kohn H. BIO
10818 Franciscus Gomarus Kok A.B.W.M. BIO
14819 Een theoloogh van de relevantie : een kennismaking met Alister E. McGrath Kooistra Bennie BIO
15262 Jacobus Fruytier (1659-1731) Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie Koolen J. BIO
13910 Dienaar tot de oogst Koopmans J. BIO
13213 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsem (1868-1944) De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit Kort Jan de BIO
3735 John Knox als kerkhervormer Kromsigt P. J. BIO
15239 Jacobus Koelman, eem kerkhistorische studie Krull A.F. BIO
14075 Een klein drieluik van onze bevrijding Kuiper F. BIO
12028 A Voice from America about America Kuiper R.T. BIO
8254 Adolf Stoecker Hofprediger und Volkstribun Kupisch K. en Stoecker A. BIO
15725 Karl Barth Kupisch Karl BIO
201 Bilderdijk in zijn nationale beteekenis Kuyper A. BIO
348 Johannes Maccovius Kuyper A. jr. BIO
4067 De levensavond van Dr. A. Kuyper Kuyper H.S.S. en Kuyper J.H. BIO
676 J.G. Scheurer, missionair-arts. De man van het rotsvaste geloof Kuyper J.H. BIO
5415 L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. Landwehr J.H. BIO
10202 In memoriam Prof. Dr. H. Bavinck Landwehr J.H. BIO
14090 J.H. Gunning Jr. (1829-1905) Lange A. de BIO
14113 J.H. Gunning Jr. Lange A. de BIO
10223 Grond onder de voeten Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer (proefschrift) Lange F. de BIO
1671 In het klimaat van het absolute. Langevelde A. van BIO
15386 Calvijn als prediker Lawson Steven BIO
3961 's Heeren wegen gehouden met eenen alles verbeurd hebbenden zondaar Ledeboer L. G. C. BIO
656 Martin Luther als deutscher Klassiker Lessing E. BIO
3046 Amos. notities bij de Hebreeuwse tekst en proeve van vertaling. Lettinga J.P. BIO
1000 Predikant tussen Piëtisme en Réveil Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818) Leurdijk G.H. BIO
610 The Srewtape Letters Lewis C.S. BIO
15107 Verrast door vreugde - Hoe ik werd die ik ben Lewis C.S. BIO
1472 Dominee D.A. Van Den Bosch Lijnden-Van Den Bosch A.M.C. van BIO
12936 Jan Amos Comenius (1592-1670) Linde J. M. van der BIO
15407 Jan Willem Kals (1700-1781). Leraar der hervormden, advocaat van indiaan en neger Linde J.M. van der BIO
5987 Jean Taffin Hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje Klassieken van het gereformeerd Protestantisme Linde S. van der BIO
17698 Dr. J.G. Woelderink Linde S. van der BIO
14427 Das Leben Sören Kierkegaards Lowrie Walter BIO
1019 Disputationes Exercitii Gratia een inventarisatie van disputaties verdedigd Lubbertus S. BIO
606 Turen over de Levenszee Ds. Piet Lugtigheid vertelt over zijn leven en werken Lugtigheid P. BIO
4708 Keur uit de tafelgesprekken Luther Maarten BIO
14882 Life and labours of Duncan Matheson, the Scottish Evangelist Macpherson John BIO
3001 Alexander Frederik De Savornin Lohman Malsen H. van BIO
1282 Jacob Boehme, his life and teaching or studies in theosophy Martensen H.L. BIO
4287 Der junge Melanchton, zwischen Humanismus und Reformation, band 1, Der Humanist Maurer W. BIO
15850 Karl Marx geschiedenis en zijn leven Mehring Franz BIO
5898 Galenus Abrahamsz (1622-1706). Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het doperse spiritualisme Meihuizen H.W. BIO
15704 Der Vorreformatorische Luther Merz George BIO
9171 Franz Rosenzweig Leven en werk Meyer F. de BIO
8601 Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden Middel H.H. BIO
2252 Met Mozes de toekomst in Minnen J.M. van BIO
13735 Verzameld werk Deel 4 Uit de dagboeken 1917-1930 Miskotte K.H. BIO
13821 Verzameld werk Deel 5A Uit de dagboeken 1930-1934 Miskotte K.H. BIO
14229 Johannes Hermanus Gunning Miskotte K.H. BIO
1982 Gedachtenis Molenaar D. BIO
5707 Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling) (Proefschrift) Morsink G. BIO
15291 Ter nagedachtenis aan Vader Brummelkamp overleden te Kampen Mulder C. (red) BIO
11364 Groen van Prinsterer staatsman en profeet Mulder H.W.J. BIO
10973 Kerk Bouwers Een kerkgeschiedenis in biografiën Kerkbouwers (I) Figuren uit de Geschiedenis der Nederlandse Kerk sinds het optreden van Geert Groote tot de Nationale Synode Muller P.H. BIO
15375 D. Martin Lloyd-Jones. The first forty years (1899-1939) I Murray Iain H. BIO
15376 D. Martin Lloyd-Jones. The Fight of Faith (1939-1981) II Murray Iain H. BIO
1051 Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer Natzijl H. BIO
11705 Petrus, Simon Nes H.M. van BIO
14365 De zaligheid is in geen ander Neven J.P. BIO
14377 Solzjenitsyn Nielsen jr.,N.C. BIO
568 Calvin-Bibliographie 1901-1959 Niesel W. BIO
9122 Grote Heiligen Nigg W. BIO
2151 Een onbegrepen denker. Gedachten van dr. Ph. J. Hoedemaker Noordijk G.D. BIO
11467 In de voorhoede. Het levensverhaal van vrouwen en mannen die hun Christen-zijn waar maakten. Onstenk A.J. BIO
7964 Jeruzalem en Babylon Een onderzoek van Augustinus De stad van god en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken) (Proefschrift) Oort J. van BIO
15209 Augustinus, facetten van leven en werk Oort J. van BIO
14867 H.P.Scholte, leader of the secession of 1835 and founder of Pella Proefschrift Oostendorp L. BIO
1174 Terugblik voor de toekomst Opstellen aangeboden aan Dr. J.M. van Veen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag Oosterzee K. van, Zunneberg H. BIO
6479 Nehemia de held Gods Oranje L. BIO
1024 Ik zal niet sterven, maar leven. Maarten Luther, een portret van de reformator in het licht van zijn brieven. Ouden P. den BIO
1350 Theologen Unserer zeit Pauly Stephan BIO
4825 John Knox Percy E., Lord BIO
3692 De kerk in het leven en denken van Newman Pol W.H. van de BIO
3214 Voetsporen van Calvijn Poort J.J. BIO
664 Bernardus Smijtegelt dienstknecht van God Post S.D. BIO
13556 Smijtegelt Post S.D. BIO
5893 Jacobus Revius, zijn leven en werken (Proefschrift) Posthumus Meyjes E.J.W. BIO
3017 Theologische persoonlijkheden Becket Erasmus Kuyper Bavinck Lindeboom De Jong Poels De Hartog Barth De Groot Van Rhijn Van de Pol Schilder Noordmans Berkouwer Hampe Bultmann Van Ruler Puchinger G. BIO
11649 Kuyper-herdenking 1987 (De religieuze Kuyper) Vijf opstellen en lezingen ter gelegenheid van de herdenking van de honderdvijftigste geboortedag van Abraham Kuyper 29 oktober 1987 Puchinger G. BIO
13203 Prof. K. Schilder in historisch perspectief Puchinger G. BIO
9731 Gesprek over de onbekende Kuyper Puchinger G. en Scheps N. BIO
8940 Aart Jan Theodorus Jonker Rhijn M. van BIO
12921 Gerard Wisse Een profetische prediker Rijke Joh. de BIO
6566 Jezus van Nazareth ging voorbij kroniek van een ziekbed Rodenrijs J.H. van BIO
4327 Johannes Calvin 1509-1564 Rogge J. BIO
11048 Nederland, schik u om uw God te ontmoeten. De breuk tussen Christus en kerk en staat in Nederland en haar genezing Roscam Abbing H.O. BIO
1900 Aristocratisch christendom over Dietrich Bonhoeffer, Leven Verzet Ecumene Theologie Rothuizen, G.Th. BIO
11188 De man in de schaduw Ds. Van Lingen strijder voor het Christelijk Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel Ruiter W. BIO
46 Ernst en vrede Het leven van George Frans Gezelle Meerburg Rullmann J.C. BIO
625 Onze voortrekkers Met 17 portretten Rullmann J.C. BIO
1478 Dr. F.L. Rutgers in zijn Leven en Werken Geschetst Rullmann J.C. BIO
4731 Een man van singuliere gaven Ds. W.H. Gispen (1833 - 1909) Rullmann J.C. BIO
4769 Abraham Kuyper Een levensschets Rullmann J.C. BIO
13302 Kuyper Bibliografie dl. III (1891-1932) Rullmann J.C. BIO
4735 De Theologische tijd bij Karl Barth Met name in zijn anthropologie Runia K. BIO
13777 Petrus Dathenus Ruys Th. jr. BIO
2146 Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classiscus in de 18e eeuw Sandt H.W.M. van de BIO
12169 Calvin Memorial Addresses Savannah G.A. BIO
13925 Franciscus Ridderus (1620-1683) Proefschrift Schaap G. BIO
13205 Alferink - een biografie Schaik Ton H.M. van BIO
376 Philippus Jacobus Hoedemaker (proefschrift) Scheers G.Ph. BIO
1324 Verslag redevoering bij overlijden van A.G.Honig Schilder K. BIO
1330 Verslag rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag Schilder K. BIO
1049 Johannes Calvijn zijn leven en zijn werk Schippers R. BIO
3892 Hij heeft mij geroepen Gods leiding in mijn leven Schlink M. Basilea BIO
15399 Hendrik Pierson, een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending Schram P.L. BIO
16584 Calvin Schubert Hans von BIO
12171 Out of my Life and Thought Schweitzer Albert BIO
16992 Karl Jaspers zum siebzigsten Geburtstag Schweizer Albert e.a. BIO
13817 Calvijn een mens Selderhuis H.J. BIO
14981 Calvijn een mens Selderhuis Herman J. BIO
15204 Charles Haddon Spurgeon, een Baptist tussen Hypercalvinisme en Modernisme Sluijs C.A. van der BIO
1054 Soms moet een mens kleur bekennen. Een terugblik op zeventig jaar Snoek J. M. BIO
4816 Karl Barth 's Struggle with Anthropocentric Theology (proefschrift) Snyder D. N. BIO
5375 In de wereld maar niet van de wereld - een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten (Proefschrift) Soedarmo R. BIO
15537 Een rondje om de kerk - Kroniek van een halve eeuw Spijkerboer A.A. BIO
1045 Een staf om te gaan. Vijf Hervormden over het belijden Spijkerboer A.A., e.a. BIO
14897 Prins der Predikers, ds. Charles Haddon Spurgeon Spurgeon (mevr) BIO
8401 Da Costa's meesterwerken Bloemlezing Sschelts BIO
12607 Alexandre Vinets ausgewählte Werke I Liberalismus und Erweckungsbewegung in Zeitalter der Restauration (1814-1830) Stachelin Ernst BIO
12608 Alexandre Vinet ausgewählte Werke II Ringen um die Christliche Grundlage des Völkerlebens in den ersten Jahre der Regeneration (1830-837) Stachelin Ernst BIO
12609 Alexandre Vinets ausgewählte Werke Vinet als professor der Theologie im Zeitalter des vordringenden Radikalismus (1837-1845) Stachelin Ernst BIO
12610 Alexandre Vinets ausgewählte Werke IV Auseinandersetzung mit dem siegreichen Radikalismus sowie dem aufrechende Sozialismus und Grundung der Waadtlander Freikirche (1845-1847) Stachelin Ernst BIO
7945 Gijsbertus Voetius zijn leven en werken Steenblok C. BIO
2716 Mensen en Boeken Stellingwerff J. BIO
16006 D.H.Th. Vollenhove (1892-1978) Reformator der wijsbegeerte Stellingwerff Johan BIO
2953 Calvin Stidenberger E. BIO
13813 J. Gresham Machen A biographical memoir Stonehouse Ned B. BIO
521 Dr. A.W. Bronsveld zijn visie op een halve eeuw Suttorp L.C. BIO
15961 Pierre Teilhard de Chardin Szekeres A. BIO
12761 Luther von 1483-1522 Thiel Rudolf BIO
10324 Bavinck the Theologian Til C. van BIO
1460 Auf der Grenze Aus dem Lebenswerk Paul Tillichs Tillich Paul BIO
4323 Verständigung Festschrift für Hanns Lilje zum siebzigsten geburtstag Trilhaas W. BIO
952 Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter (proefschrift) Trimp J. C. BIO
15397 Jodocus van Lodenstein, predikant en dichter Trimp J.C. BIO
15362 Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington (1745-1813) Valen L.J. van BIO
15852 Terugblik en perspectief - Willem Banning (1888-1971) Veen J.M. van e.a. BIO
13995 Zonder twijfel Veenhof H. BIO
13875 Anthony Brummelkamp 1811-1888 Velde M. te BIO
9764 De merkwaardigste lotgevallen Velden P. van der BIO
9584 Lukas de medicijnmeester Veldhuizen A. van BIO
12400 Lukas, de medicijnmeester Veldhuizen A. van BIO
4020 Dubieuze posten Figuren uit de Bijbel Veldkamp H. BIO
14250 De heiligmaking van Willem de Clercq Veldman G. BIO
14190 Hendrik de Cock (1801-1842) Proefschrift Veldman H. BIO
12593 Paul Ehrlich Leben und werken Venzmer Gerhard BIO
15152 Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werk van Philippus Melanchthon (1497-1560) Visser Derk BIO
7514 Nieuwe ,,Trou-ringh Visser H.A. BIO
8594 Van Bethlehem tot den Olijfberg. Het leven van onzen Heiland op aarde Visser J. BIO
9237 Bemoeienis en getuigenis. Het leven en de missionaire theologie van Johan H. Bavinck Visser P.J. BIO
713 Erasmus Een levensbeeld met een Keuze uit zijn Brieven Vloemans A. BIO
2087 Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879 - 1943) Vos A. de BIO
9126 Smytegelt Ds. Bernardus Smytegelt en zijn Gekrookte Riet Vrijer M.J.A. de BIO
9198 Lodestijn Vrijer M.J.A. de BIO
16012 Carel Willem Pape (1788-1872). Een Brabants predikant en kerkbestuurder Vroon A. BIO
17109 Carel Willem Pape (1788-1872) Een Brabants predikant en kerkbestuurder Vroon A. BIO
708 Professor Dirk Postma 1818-1890 Vyver G.C.P. van der BIO
15404 Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietismus Wallmann Johannes BIO
16013 De theologie van Angelus Merula. Met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie Weernekers J. BIO
3170 Martin Buber in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten Wehr Gerhard BIO
14778 Typisch trouw - een autobiografie van de redactie Welgraven Co BIO
3481 God is Getrouw in de ruimte een geloofsavontuur Welle H en E. ter BIO
910 Een merkwaardig Vijftal Wessels A.M. BIO
12808 Emanuel Swedenborg White William BIO
11317 Paulus in zijn leven en werken Wielenga G. BIO
911 Martin Köhler Willigen A de BIO
15102 Memoires, onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek Wisse G. BIO
13206 Geen recht de moed te verliezen - leven en werken van H.M. de Lange (1919-2001) Witte-Rang Greetje BIO
14925 Getrouw tot in den dood : korte levensbeschrijving van Ds Nanne Zwiep, Nederlandsch Hervormd predikant, gestorven te Dachau, 24 november 1942 Wolf J.L. de BIO
3946 Pontius Pilatus Woltjer J. BIO
42 In twee wereldddeelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte Wormser J.A. BIO
43 Door kwaad gerucht en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte Wormser J.A. BIO
44 Werken zoolang het dag is Het leven van Hendrik de Cock Wormser J.A. BIO
45 Karakter en genade Het leven van Simon van Velzen Wormser J.A. BIO
13815 Een schat in aarden vaten IV Karakter en genade Het leven van Smon Van Velzen Wormser J.A. BIO
13816 Een schat in aarden vaten Eerste serie II Scholte Wormser J.A. BIO
303 Wurmbrand brieven Wurmbrand Richard BIO
8927 Het zaad moet sterven De lotgevallen van een Koreaans predikantsgezin in bewogen jaren Yong Choon Ahn BIO
4370 Adolf von Harnack Zahn-Harnack, A. von BIO
11070 Ervaring en keuze wat christelijk geloof eigenlijk is een theologische verkenning op het spoor van Dietrich Bonhoeffer Zeldenrust H.J. BIO
12661 Tussen Utrecht en Oxford Zijlstra J. e.a. BIO
13898 Gerrit Jan Vos Az Zwanenburg, L.G. BIO
283 Bijbelwijzer Hulp voor de bijbellezer BKEN
3661 De Tabernakel Binnendijk Henk BKEN
4185 Het kompas van het christendom Ontstaan en betekenis van een omstreden Bijbel Bruggen J. van BKEN
8951 Neem en lees Leer- en Leesboek Bijbelkennis voor Gymnasium, Lyceum, H.B.S., Kweekschool en voor zelfstudie Gelder B. van BKEN
3959 Kleine bijbelgids Handleiding tot het verkrijgen van bijbelkennis Lindeboom C. BKEN
6737 Hoofdzaken van Bijbelkennis I, het O.T. Troelstra A. BKEN
1948 Bespiegelingen aan het venster Minnema L. BOED
16395 Paulus en Jeruzalem - Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus Janse S. BONZ
16379 Zur Datiering der Genesis-P-Stücke - namentlich des Kapitels Genesis XVII Kolling Samuël R. BONZ
16381 Geen gesneden beeld ... Kruyswijk A. BONZ
15753 Heilsgeschiedenis en Heilige Schrift van het N.T. Het gezag van het N.T. Ridderbos H. BONZ
10489 Die Judenfrage im Lichte der Kapitel 9-11 des Römerbriefes Schmidt K.L BONZ
15956 Amalek. Onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament Schuil A. BONZ
16369 Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen Spanje T.A. van BONZ
14797 De Psalmen dl. II Donner J. H. BST
15843 De wet niet verzetten - toetsing van de wetsidee van ds. G. Visee Geelhoed A. BST
16076 Synonyms of the Old Testament - their bearing on Christian Doctrine Girdlestone Robert B BST
10343 Hoofddoel en gedachtengang van Lucas evangelieverhaal (rede) Greijdanus S. BST
15920 De Psalmen I (1-70) Grosheide F. W. BST
16424 De Psalmen II (71-150) Grosheide F. W. BST
16494 Jezus leed wat wij nu lijden Harmannij K. BST
15816 Het zonderlinge karakter van de Godsnaam - Literaire, psychonanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Moses Hertog C. den BST
15963 Filippenzen en Filémon - college-dictaat Jager H.J. BST
16429 Trouwen, scheiden en alleen blijven - Matth. 19:1-12 Jong H. de BST
15770 Die Baälleute Gottes - Nehemia, der prophet im Kampf um den Aufbau der zerstörten Stadt Lüthi Walter BST
15782 Die kommende Kirche - Die Botschaft des Propheten Daniel Lüthi Walter BST
15606 De boeken I en II Samuël Langman H.J. BST
15657 Johannes Calvin, Diener am Wort Gottes - Ein Auswahl seiner Predigten Mülhaupt Lic. Erwin BST
16506 Was heisst reformiert Niesel Wilhelm BST
16382 Een blik in het onderwijs van Jezus - de gelijkenis van den rijken man en den armen Lazarus (Luk. 16:19-31) Rhijn M. van BST
15818 De Godsverkondiging der profeten - rede TU 1925 Ridderbos J. BST
16049 Koningen van Israëls God gegeven - Saul, David, Salomo Snoek I. BST
15991 Synonyms of the new Testament Trench Richard C. BST
15589 Jezus van Nazareth - Harmonie der vier Evangeliën Westphal Alexandre BST
16133 Paulus in zijn leven en werken voor de gemeente verklaard Wielenga G. BST
16143 De Verbondsgedachte Zanden L. van der BST
5769 De Godsdienst verzekerd Het leven van Johannes Bogerman Morren H.J. BTO
14213 De herkomst van de bijbel Beerens J.F. CAN
3665 Bizondere Canoniek Van de boeken van het Nieuwe-Testament Deel I Historische Boeken Greijdanus S. CAN
3666 Bizondere Canoniek Van de boeken van het Nieuwe Testament Deel II Brieven-Openbaring Greijdanus S. CAN
4343 Die Entstehung des Apostolischen Schriftenkanons II Albertz M. CANN
1529 Die Formgeschichte des Evangeliums Dibelius M. CANN
732 Schriftgeloof en canoniek Greijdanus S. CANN
341 Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament Grosheide F. W. CANN
12010 Biblical Criticism in Crisis? Brett M.G. CANO
11864 Canon and authority : essays in Old Testament religion and theology Coats G.W. e.a. CANO
14873 Jesus en die kannon van die Ou Testament Du Plessis S.J. CANO
383 De Mozaïsche Oorsprong van de Wetten in Exodus, Leviticus en Numerie Hoedemaker Ph. J. CANO
396 Bijzondere Canoniek Holwerda B. CANO
14916 Oudtestamentische voordrachten deel II Bijzondere Canoniek Holwerda B. CANO
7700 Inleiding in de pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie Houtman C. CANO
7701 Inleiding in de pentateuch - supplement Houtman C. CANO
564 Zur Datierung der Genesis-P-Stücke , namentlich des Kapitels Genesis XVII Külling S.R. CANO
12575 Canon of credo : een kritisch onderzoek naar de Bijbel op grond van zijn ontstaansgeschiedenis Verburg J. CANO
10419 De Letterkunde des Ouden Verbonds naar de Tijdorde van haar Ontstaan. Wildeboer G. CANO
8424 Er staat geschreven Noordegraaf A. en Arntzen M.J. CAON
650 Altijd zondag Handboek voor Catechismus-onderricht Deel I (Zondag 1-24) Aalders C., Ginkel B. van, Have P. ten CAT
651 Altijd zondag Handboek voor Catechismus-onderricht Deel II (Zondag 25-52) Aalders C., Ginkel B. van, Have P. ten CAT
15916 Doop, belijdenis en avondmaal Aalders G. Ch. CAT
9398 Een glimlach door de tranen heen Meditatieve notities bij de Heidelbergse Catechismus Abma H.G. CAT
7710 Als de boer wakker is Het ontkiemen van geloof Kinderlijke ervaring, creativiteit, spel en verbeelding als voorwaarden voor de katechese Andriessen H., Derksen N. Frijns F., e.a. CAT
15247 MensenKinderen de tien geboden (werkboek 2) - vijf geboden om een zegen te zijn Arab Max CAT
13921 Goed onderwijs (Christendom voor beginners) Augustinus A. CAT
9770 Exodus dichtbij Een projekt over bevrijd bestaan voor katechisanten van 14-16 jaar Barnard Th. CAT
9771 Exodus dichtbij Een werkboekje over bevrijd bestaan Barnard Th. CAT
1792 Inleiding in den heidelbergschen catechismus Barth K. CAT
8075 Die christliche lehre nach dem Heidelberger Katechismus Barth K. CAT
8471 Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie So die inden Belgischen, oft Nederlantschen gevnieerden prouintien, ende in der kleur- vorstelicket paltz, in kercken ende scholen gepredigt, ende geleert wordt Bastingivm Hieremiam CAT
15167 Die biblische Urgeschichte; Vorgeschichte des Heils, Genesis 1-11: ein Handbüchlein für die alttestamentliche Katechese Bauer Johannes Baptist CAT
9378 Woorden voor Geloven Handleiding voor volwassenencatechese Bavinck B., Lange J. de, Egmond A. van, Hartvelt G.P. e.a. CAT
2537 Huwelijkscatechisatie Berkelbach Sprenkel F.H.J. van der CAT
1421 Het gebed Toelichting op de Zondag XLV - LII van de Heidelbergse Catechisus Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der CAT
6139 Handboek voor de praktische theologie Catechetiek Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der CAT
541 De Thora in de Thora Een boek over de tien geboden Deel II Besselaar A.T. e.a. CAT
7930 Abendmahl und Messe Sinn und Recht der 80. Frage des Heidelberger Katechismus Beyer U. CAT
6138 Het karakter der catechese Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische School, den 6e december 1900 Biesterveld P. CAT
6126 Kleine catechetiek Bijlsma R. CAT
14573 Aan de basis deel 1 Didactiek van de bijbelles Bijlsma R. CAT
16371 Kleine Catechiek Bijlsma R. CAT
4507 Unterricht und Predigt Analysen und Skizzen zum Ansatz katechetischer Theologie Bizer C. CAT
7863 Naam en Feit I Blink W.P. v.d. Jong P.G. de Wijma D. CAT
7865 Naam en Feit III Blink W.P. v.d. Jong P.G. de Wijma D. CAT
11793 Het ware licht Handleiding voor de praktijk van het Geloofsonderricht Bloemendaal Bethani CAT
3213 Verantwoord Bijbel gebruik Boekhout J. CAT
13771 De boodschap van het Oude Testament Boer P.A.H. de prof. dr CAT
1420 Uit schrift en Belijdenis Hulpboekje voor onze catechesanten Boersma O. CAT
15938 Het joodse leerhuis van 200 v Chr. tot 200 n.Chr. Boertien M. CAT
15265 50 jaar geleden, lesbrief over de Vrijmaking Bollemaat Jan, e.a. CAT
11198 De Toegang Ontsloten Borgers D.H. CAT
1697 Onderwijzing in de Christelijke leer Deel II Korte verklaring van de Heidelbergse Catechismus Born E.Th. van den CAT
8274 Zacharias Ursinus De Groote Catechismus of de hoofdzaken van den christelijken godsdienst in 323 vragen en antwoorden voorgesteld Bouwmeester G. CAT
10861 Over de Tenach Deel I Algemene inleiding Katechetische Kursus voor Volwassenen Inleiding tot de Bijbelse literatuur Brattinga T. CAT
10862 Over de Tenach Deel II De Thora Katechetische Kursus voor Volwassenen Inleiding tot de Bijbelse literatuur Brattinga T. CAT
10863 Over de Tenach Deel III Newi-iem Katechetische Kursus voor Volwassenen Inleiding tot de Bijbelse literatuur Brattinga T. CAT
10864 Over de Tenach Deel IV Chetoewiem Katechetische Kursus voor Volwassenen Inleiding tot de Bijbelse literatuur Brattinga T. CAT
10865 Over de Tenach Deel V Register Katechetische Kursus voor Volwassenen Inleiding tot de Bijbelse literatuur Brattinga T. CAT
8275 De Heidelbergse Catechismus Volgens vaststelling door de generale synode van de gereformeerde Kerken in Nederland (Hattem 1972) Bremmer R.H. CAT
15323 De Heidelbergse Catechismus met Schriftbewijs Bremmer R.H. CAT
6794 De Heidelbergse Catechismus ten dienste van alle catechisaties Bremmer R.H. en Visee G. CAT
15154 Wegwijzer in het veld van de catrechismus Brienen T. (red) CAT
5511 Volks Katechismus Gods Woord voor iedere gelovige Brouwers J. CAT
5537 Aantekeningen bij de Heidelbergse Catechismus ten dienste van het catechetisch onderwijs in de Geref. Kerken in Nederland Bruggen J. van CAT
12068 Annotations to the Heidelberg Catechism Bruggen J. van CAT
9896 God in Beeld? Het gebruik van modern visueel materiaal in godsdienstonderricht en catechese Bulckens J. (red) CAT
1408 Mijn geloof Vragen en antwoorden bij den Heidelberger Catechismus Buskes J.J. jr. CAT
7029 Avondboek Dagelijksche overdenkingen bij den Heidelbergschen Catechismus Buskes J.J. jr. CAT
5878 Vraagboek over de gereformeerde Geloofsleer Cock Hendrik de CAT
4267 Handbuch zum Heidelberger Katechismus Coenen L. CAT
14150 Het Oprecht Geloof Comrie A. CAT
2137 De nieuwe katechismus.GeloofsVerkondiging voor volwassenen De Bischoppen van Nederland. CAT
3448 In huis en onderweg Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel I Deddens K. CAT
3449 In huis en onderweg Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel II Deddens K. CAT
3450 In huis en onderweg Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel III Deddens K. CAT
539 De Thora in de Thora. Een boek over de Tien geboden Deel I Delleman Th. CAT
6795 Gereformeerd Catechisatieboek Delleman Th. en Gerritsma W.E. CAT
14552 gereformeerd catechisatieboek Delleman Th., Gerritsma W.E. CAT
7799 Aanvulling bij de Nieuwe Katechismus Dhanis S.J. en Visser J. CAT
4257 Das christliche glaubensbekenntnis im kirchlichen unterricht Dietzfelbinger H. CAT
3776 De dienst aan de Kerkjeugd Kort werkplan voor de catechese Dijk K. CAT
3061 Onze enige troost en het komende Rijk Dijk M.P. van CAT
1551 Erfgenamen der Belofte Doekes L. & Francke Joh. CAT
210 Handboek voor gereformeerd Zondagsschoolonderwijs Deel I Het Oude Testament Douma J., Tazelaar J.P. CAT
211 Handboek voor gereformeerd Zondagsschoolonderwijs Deel II Nieuwe Testament Douma J., Tazelaar J.P. CAT
11636 Vergeet ze niet Vaderlandse Kerkgeschiedenis Samenvatting voor het gebruik bij het onderwijs op school en catechisatie Drost M.K. CAT
14789 De Weg I Heidelbergse Catechismus Drost M.K. e.a. CAT
13691 Sjaloom Deel I Het Oude Testament Erkelens J.L. CAT
2856 De kennis der zaligheid Erskine E., Erskine R. en Fisher J. CAT
6784 De enige troost inleiding tot de Heidelbergse Catechismus Exalto Klaas CAT
6947 Het eigendom Des Heeren. Korte verklaring van den Heidelbergschen Catechismus Feenstra J.G. CAT
6728 De stem van hun Meester Deel II Nieuwe TestamentLeerboekje over de Heilige Schrift ten dienste van het Catechetisch Onderwijs en het Godsdienstonderwijs op de Christelijke scholen voor uitgebreid lager- en voor Middelbaar O Feitsma M. CAT
6729 De stem van hun Meester Deel I Oude Testament Leerboekje over de Heilige Schrift ten dienste van het Catechetisch onderwijs Feitsma M. CAT
3758 De leer der uitverkiezing Fernhout K. Mzn. CAT
12423 Ik geloof 5a - Werkboek voor catechisanten Folkers H. e.a. CAT
12424 Ik geloof 5b, werkboek voor catechisanten Folkers H. e.a. CAT
12425 Ik geloof, werkboek voor catechisanten 1b Folkers H. e.a. CAT
15530 Ik geloof deel 5a - werkboek voor catechisanten Folkers H. e.a. CAT
8974 Ik geloof Deel IA Handleiding voor de catecheet Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8975 Ik geloof Deel IA Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8977 Ik geloof Deel IA Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8979 Ik geloof Deel IIA Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8981 Ik geloof Deel IIB Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8983 Ik geloof Deel IIIA Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8984 Ik geloof Deel IIIB Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8985 Ik geloof Deel IVA Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
8987 Ik geloof Deel IVB Werkboek voor catechisanten Folkers H., Hoekzema M.E., Houwelingen P.H.R. van, Meerveld J. e.a. CAT
6435 Kern der christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst Francken A CAT
4502 Der heidelberger Katechismus im Unterricht Genden H. van CAT
9449 De Heidelbergse Catechismus en enkele Liturgische Formulieren in hedendaags Nederlands Generale Synode van de gereformeerde Kerken in Nederland CAT
9892 Het woord op zijn plaats gezet Visuele en auditieve media, literatuur en rollenspel in de schoolcatechese Gepts W., Lambrechts G., Heysse P., Schepper J. de e.a. CAT
2835 Catechetische begeleiding Een onderzoek naar het effect van een educatieprogramma voor onderwijsgevende aan het basisonderwijs Gerwen G.T. van CAT
14782 Catechismus of Christelijke leere voor meer gevorderde katholijken Gezelschap R.K. Priesters in Vriesland CAT
11743 Catechisatie dictaat Gispen W.H. CAT
1419 Met hart en mond Goedhart J. M. CAT
3936 De Heidelbergsche Catechismus Textus Receptus met toelichtende teksten Bijdrage tot de kennis van zijne wordingsgeschiedenis en van het gereformeerd Protestantisme Gooszen, M.A. CAT
6406 De Heidelbergsche Catechismus en het boekje van de breking des broods in het jaar 1563-64 bestreden en verdedigd Oorkonden en Dogmen-Historisch onderzoek. Nieuwe bijdrage tot de kennis van het gereformeerd Protestantisme Gooszen, M.A. CAT
11552 Zeker weten Vragen van jongeren over geloof Gorsel W. van en Driel L. van CAT
4142 De rechten des verbonds Leerboek voor de catechisatiën Graaf S. G. de CAT
11769 Van zondagschool naar catechisatie Graaf S. G. de CAT
16030 De rechten des verbonds - Leerboek voor de Catechisatie Graaf S. G. de CAT
4089 Unterricht im Heidelberger Katechismus Deel I Graffmann H. CAT
4090 Unterricht im Heidelberger Katechismus Deel II Graffmann H. CAT
4091 Unterricht im Heidelberger Katechismus Deel III Graffmann H. CAT
14571 De heidelbergse catechismus Groe Th. van der CAT
747 Uit de middagpreek Deel I Groot H.J. de CAT
748 Uit de middagpreek Deel II Groot H.J. de CAT
2349 Geloven leren Groot Y. van der CAT
15187 Kleine Bibelkunde zum alten Testament Gross CAT
1863 De heidelbergsche catechismus als klankbodem en inhoud van het actueel belijden onzer kerk Haitjema Th. L. CAT
536 Alles in Hem Zondag 1 -13 Hartvelt G.P. CAT
538 Tastbaar evangelie Zondag 25 -31 (De sacramenten) Hartvelt G.P. CAT
7104 Waar het op aankomt In de kring Hartvelt G.P. en Kuitert H.M. CAT
6090 Een methode van Bijbelse Catechese Have P. ten CAT
9784 Samen ontdekken - geloven - weten Catechisatiemethode voor 12 - 15 jarigen ten behoeve van catechese met catecheseteams Haverkamp E. CAT
7099 Kerk en jongeren Werkboek ten dienste van het jeugd- en jongerenpastoraat Heitink G. en Hogenhuis H. CAT
3804 Geschriften van Casper Olevianus Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis Het wezen van het Genadeverbond De getuigenissen van het Genadeverbond Het Reformatorische boek CAT
11104 Leer ambt en leven. Paulus schrijft Timotheüs Heuvel P. van den en Zwanenburg, L.G. CAT
8902 De Heidelbergsche Catechismus Twee en vijftig leerredenen Hoekstra H. CAT
77 Psychologie en catechese Hoekstra T. CAT
8978 Ik geloof Deel IIA Handleiding voor de catecheet Hoekzema M.E. en Meerveld J. CAT
8980 Ik geloof Deel IIB Handleiding voor de catecheet Hoekzema M.E. en Meerveld J. CAT
8982 Ik geloof Deel III Handleiding voor de catecheet Hoekzema M.E. en Meerveld J. CAT
8986 Ik geloof Deel IVA Handleiding voor de catecheet Hoekzema M.E. en Meerveld J. CAT
8988 Ik geloof Deel IVB Handleiding voor de catecheet Hoekzema M.E. en Meerveld J. CAT
8989 Ik geloof Deel VI Werkboek voor catechisanten Hoekzema M.E. en Meerveld J. CAT
8976 Ik geloof Deel IB Handleiding voor de catecheet Hoekzema M.E. en Meerveld J. e.a. CAT
1424 Neue untersuchungen zur Geschichte und Lehre des Heidelberger Katechismus Hollweg W. CAT
11844 Eerste Lichtstralen Godsdienstig onderricht aan jonge Kinderen Hoog Aletta CAT
1400 Theologie reformierter bekenntnisschriften Jacobs P. CAT
8293 Reformierter bekenntnisschriften und Kirchenordnungen Jacobs P. CAT
1417 De belijdenis der kerk naar de schriften Handboek voor de catechisatie Janse A. CAT
4596 Evangelischer Erwachsenenkatechismus Jentsch W. Jetter H. Kiezeg M en Reller H. CAT
12107 Korte schets der godlyke waarheden Johannes D Outrein CAT
12751 The compendium studied in the light of the Sciptures and the Reformed Standards Jong, Y.P. de CAT
11570 Lesboek over de gereformeerde Geloofsleer ten dienste van Huis-, Cathechisatie- en Jong-Vereen-gebruik Jongeleen J. CAT
2789 Kinderen over God vertellen Juch H.R. CAT
5377 Leben aus Gott Von der Einübung im Christentum. Ein Stundenbuch Küberle A. CAT
18065 Hoofdsom de belijdenis K. Deddens CAT
262 Gaandeweg leer- en werkboekje over Bijbel en geloof voor jongeren Kats W. CAT
14559 Homologia Kats W. CAT
1125 De Catechismusprediking Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de gereformeerde Bond op woensdag 1 mei 1963 te Utrecht Kievit L. CAT
9335 De Heidelbergsche Catechismus Toepasselijk verklaard voor de gemeente des Heeren Knap J.J. Czn. CAT
2462 Levensbouw Eeen woord voor hen die belijdenis des geloofs aflegden Knoop H. CAT
9381 Opdracht en dienst 37e Jaargang - No.4 - Januauri 1963 Catechismus Oder Christlicher Underricht/ wie der in Kirchen und Schulen der Charfürstlichen Pfaltz getrieben wirdt Koffeman A.I., Bouwmeester G., Huijser Ph.J.,l Visser G.R. e.a. CAT
3000 Heidelbergsche Catechismus Kohlbrugge Herm. Friedrich CAT
3940 De eenige troost in leven en sterven Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus Kohlbrugge Herm. Friedrich CAT
9474 Ter overbrugging een handreiking aan gelovige volwassenen Konijn S. CAT
535 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel IV Gebod en gebed Koopmans J. CAT
1405 De tien geboden In aansluiting aan den Heidelbergschen Catechismus uitgelegd Koopmans J. CAT
17563 Naderen om te horen. Bijbelkatechese voor school en Bijbelgroep Koot A. e.a. CAT
10075 Naderen om te horen bijbelkatechese Böserie 3 geschriften-ketoebim serie 4 nieuwe testament Koot A.Th. en Smulders F.H.P.M. CAT
6511 Zoekt eerst het Rijk Gods Bijbels - Liturgische Katechese voor het voortgezet onderwijs De ontwikkeling van het Rijk Gods Deel III Kooyman, H.J. CAT
6245 Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus mit Erklärung Korinth H. CAT
448 Op zoek naar beter Bijbels onderwijs Kuiper F. H. CAT
1406 De drie formulieren van enigheid met het Kort Begrip als aanhangsel Kuyper A. CAT
1407 Register op E voto Dordraceno of Toelichting op den H. C. Kuyper A. CAT
1608 E Voto Dordraceno Deel I en II Toelichting op den Heidelbergsche Catechismus Kuyper A. CAT
1609 E Voto Dordraceno Deel III en IV. Toelichting op de Heidelbergsche catechismus Kuyper A. CAT
6029 Schibboleth of sibboleth In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus Kuyt P. CAT
11927 Anders op weg in de catechese Lalleman A. en Schippers K.A. CAT
4866 De Heidelbergsche Catechismus met blinde vragen Landwehr J.H. CAT
11349 De Heidelbergse Catechismus ten dienste der catechisanten met aanwijzing van schriftuurplaatsen Landwehr J.H. CAT
15468 De Heidelbergsche Catechismus vereenvoudigd en aangevuld met het oog op onzen tijd Landwehr J.H. CAT
74 Cursus voor belijdenis-catechisanten in vragen en antwoorden Leest C. van der CAT
14331 Groei Leest C. van der CAT
14145 Jan Nupoort, zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese Leurdijk G.H. CAT
8048 Stemmen uit Wittenberg Deel VI Preken, artikelen, brieven enz. Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van de Heidelbergse Catechismus Luther Maarten CAT
9768 Der grose Katechismus Die Schmalkaldischen Artikel Luther Maarten CAT
9445 Het ene nodige korte verklaring van de Heidelbergse Katechismus Maare R. van en Spier J.M. CAT
9412 LA FOI mise en questions. Remarques en marge du Catéchisme de Heidelberg (Questions 1 à 58) Matter H.M. en Verseils P. CAT
9757 Van Heil dat nooit vergaat Eerste leergang Mazijk R. van CAT
9758 Van Heil dat nooit vergaat Tweede leergang Mazijk R. van CAT
9759 Van Heil dat nooit vergaat Derde leergang Mazijk R. van CAT
9760 Van Heil dat nooit vergaat Derde leergang Antwoorden op de blinde vragen Mazijk R. van CAT
6137 Eigendom des Heren Catechismusverklaring Mechelen J.B. van CAT
551 Catechismus dat is onderrichting in het ware geloof Meer F. van der CAT
10490 Vragenboekje bij de Kleine kerkgeschiedenis I Meijer W. CAT
15188 Vragenboekje bij de Kleine Kerkgeschiedenis II Meijer W. CAT
15189 Vragenboekje bij de Kleine Kerkgeschiedenis III Meijer W. CAT
540 Het voornaamste stuk der dankbaarheid Zondag 45 - 52 Minnen J.M. van CAT
8612 Inleiding in het Christelijk Geloof Minnen J.M. van CAT
532 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel I De blijde boodschap Miskotte K.H. CAT
7102 De blijde wetenschap Miskotte K.H. CAT
7323 Onderweg Een jaargang catechese bewerkt voor catechisanten van 14-17 jaar Praten met gevouwen handen Catechese over het bidden aan de hand van de beden van het Onze Vader Moes J. CAT
7324 Onderweg Een serie werkmateriaal voor voor huiscatechisanten van 12-16 jaar De geemnet door...een verkenning waard Moes J. CAT
7325 Onderweg Een jaargang catechese bewerkt voor catechisanten van 12-16 jaar De eredienst van de gemeente Moes J. CAT
7326 Onderweg Een serie werkmateriaal voor huiscatechisatie bewerkt voor catechisanten van 16-18 jaar Jij, in ontmoeting met jezelf en de ander Deel II Moes J. CAT
7712 Onderweg Een serie werkmateriaal voor huiscatechisatie bewerkt voor catechisanten van 14-18 jaar Strafregels of spelregels? een catechese over de decaloog Moes J. CAT
14895 Katechiek of theorie van het godsdienst onderwijs Handboek voor de protestantsche kerk in Nederland dl. I Moll E. CAT
14790 Dichters, Profeten en Apostelen Dl. I Oude Testament Munneke H.R. CAT
9430 De Heidelbergse Catechismus voor bijbelstudie zelfwerkzaamheid en gesprek Nederlandse Hervormde Kerk CAT
16474 De goede belijdenis Nes van H.M. Aalders W.J. e.a. CAT
8688 De Catechisatie Nie J.A. van CAT
533 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel II Het koninkrijk der hemelen Noordmans O. CAT
7827 Het Koninkrijk der hemelen Toelichting op de zondagen VII tot XXII van den Heidelbergse Catechismus Noordmans O. CAT
534 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel III De sacramenten Oorthuys G. CAT
549 De eeuwige jeugd van Heidelberg de Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onze tijd Oorthuys G. CAT
14254 Groote en kleine westmunstersche catechismus Owen J. e.a. CAT
9408 Der Heidelberger Katechismus Erlauterungen zu seinen 129 fragen und antworten Péry A. CAT
11586 Jeugd en Godsdienstige vorming (proefschrift) Plantinga G.H. CAT
5031 Van het gebed Heidelbergse Catechismus 116-129 Popma K.J. CAT
7616 Levenschouwing IV Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus Popma K.J. CAT
7617 Levenschouwing V Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus Popma K.J. CAT
7618 Levenschouwing VI Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus Popma K.J. CAT
7619 Levenschouwing VII Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus Popma K.J. CAT
4430 Hilfsbuch für den evang. Religionsunterricht Porger G. CAT
3812 Credo Hoofdpunten van gereformeerde belijden en leven ter behandeling op een catechisatie voor belijdende leden Praamsma Louis CAT
9776 Catechisatieboek Oude Testament Raad voor de Catechese der Nederlandse Hervormde Kerk CAT
9777 Catechisatieboek der Ned. Hervormde Kerk Nieuwe Testament Raad voor de Catechese der Nederlandse Hervormde Kerk CAT
4869 Bijbelse geschiedenis voor school en catechisatie. Deel I Oude Testament Raap R. CAT
8698 Sacramentum mundi Deel I Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Aanpassing tot en met Bijbelkritiek Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8699 Sacramentum mundi Deel II Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Bijbelse Archeologie tot en met Constantijns Tijdperk Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8700 Sacramentum mundi Deel III Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Controverstheologie tot en met Ethiek Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8701 Sacramentum mundi Deel IV Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Eucharistie tot en met gezondheid Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8702 Sacramentum mundi Deel V Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Gnosis tot en met Hominisatie Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8703 Sacramentum mundi Deel VI Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Hoog-Scholastiek tot en met Kerk Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8704 Sacramentum mundi Deel VII Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Kerkelijk Ambt tot en met Literair Genre Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8705 Sacramentum mundi Deel VIII Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Liturgie tot en met Natuurlijke Theologie Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8706 Sacramentum mundi Deel IX Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Natuurrecht tot en met Paus Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8707 Sacramentum mundi Deel X Theologisch Lexicon voor de praktijd Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Pausen, geschiedenis van de tot en met Renaissance Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8708 Sacramentum mundi Deel XI Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Restauratie tot en met Theologie Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8709 Sacramentum mundi Deel XII Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik van de Nieuwe Catechismus Theologie, Geschieden van de tot en met Vroeg-Christelijke Kerk Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8710 Sacramentum mundi Deel XIII Theologisch Lexicon voor de praktijk Handboek bij het gebruik vann de Nieuwe Catechismus Vroeg-Middeleeuwen tot en met Zondestraffen Aanhangsel Rahner K., Darlap A., Weigel G., Ernst C. e.a. CAT
8155 Mozes en de 10 woorden Verhalen - Vertellen - Spellen en Spelen Reinhold-Scheuermann I. en Velde M. van de CAT
8282 Evangelischer Katechismus Rheinischen Provinzial-Synode CAT
9767 Het huis van ons leven Handleiding voor Bijbelles en catechisatie Rienks Th. en Rienks H. CAT
537 Credere Christo Zondag 14-23 Rinzema J. en Schuurman L. CAT
13788 Kirche am Sinai : Die Zehn Gebote in der christlichen Unterweisung Röthlisberger H. CAT
7379 Katechismus van de Katholieke Kerk Rooms-Katholiek Kerkgenootschap CAT
15194 Werkboekje bij het Groot-vertelboek der kerkgeschiedenis de strijdende kerk Rover P.A. de CAT
12283 The Jews from Alexander to Herod Russell D.S. CAT
8281 Unterricht im christlichen Glauben nach dem heidelberger Katechismus Schenkel K. CAT
11845 Voor de belijdenis-catechisatie (repetitie-boekje) Schep J.A. CAT
13848 gereformeerd catechisatieboek Schep J.A. CAT
797 Heidelbergsche Catechismus Deel I Zondag 1- 4 Schilder K. CAT
798 Heidelbergsche Catechismus Deel II Zondag 5 - 7 Schilder K. CAT
799 Heidelbergsche Catechismus Deel III Zondag 8-9 Schilder K. CAT
800 Heidelbergsche Catechismus Deel IV Zondag 10 Schilder K. CAT
13517 Werkplaats catechese Doelbepaling en organisatie jongerencatechese Schippers K.A. CAT
3578 Leren geloven onder spanning Schippers K.A., Berkhof A.W. en Jongsma-Teleman P.E. CAT
5862 Geschiedenis van den oorsprong , de invoering en de lotgevallen van den HEIDELBERGSCHEN CATHECHISMUS Schotel G.D.J. CAT
6676 Der Katechismus der Urchristenheit Seeberg A. CAT
15281 Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) Serier J. CAT
1410 Catechetisch leerboekje Sliedregt J. van CAT
16959 Thans de toegang vragende tot het Heilig Avondmaal - samenvatting voor de herhalingscatechisatie Smelik J. CAT
11024 Des Christens eenige troost in leven en in sterven, of verklaring over den heidelberschen Catechismus, in twee en vijftig predikatiën, benevens vijf belijdenis predikatiën Smytegelt Bernardus CAT
888 De lijdensgeschiedenissen Intocht - Hemelvaart Snoek I. CAT
1559 Leerboek der Heilige geschiedenis Snoek I. CAT
1700 Martin Luthers Grosser Katechismus Sols G. CAT
15674 Vertaald geheinschrift - behandeling van het Kort Begrip Spanjaard S.H. CAT
9773 Het Oude Testament met taken Catechisatie-cursus der Nederl. Herv. Kerk Bestelnummer 13 Jongeren Studiececretariaat van de raad voor de Catechese CAT
6562 De Heidelbergsche Catechismus beschouwd als het leerboek onzer vaderen Tazelaar J.P. CAT
11720 Noodzakelijke wetenschap Wie de Here is en hoe wij Hem dienen mogen Leerboekje tot onderwijzing in de christelijke godsdienst Telder B. CAT
3941 Stof en Methode der Catechese in Nederland Voor de Reformatie Troelstra A. CAT
8579 De toestand der Catechese in Nederland gedurende de voor-reformatorische eeuw Troelstra A. CAT
8112 Als ik op zondag wakker word Troost A.F. CAT
1696 Onderwijzing in de Christelijke leer Deel I Korte verklaring van de heidelbergse Catechismus Veer M.B. van  't CAT
10365 Catechese en Catechetische stof bij Calvijn Veer M.B. van  't CAT
12271 Herhalingsboekje bij Onderwijzing in de Chr. Leer Veer M.B. van  't & Born E.T. van den CAT
69 Samen luisteren - Handreiking voor Catechese en Bijbelstudie Veld T van t CAT
7939 Katechetiek Veldhuizen A. van CAT
8470 Schetsboek bij den Catechismus Veldhuizen G. van CAT
2826 Wij geloven Deel I en belijden de catechismus in woord en beeld Veldhuizen, H. en Verboom, W. CAT
2827 Wij geloven Deel II de catechismus in woord en beeld Veldhuizen, H. en Verboom, W. CAT
2828 Wij geloven Deel III en belijden Veldhuizen, H. en Verboom, W. CAT
547 ZondagsKinderen Kantekeningen bij de Heidelbergse Catechismus Deel I Veldkamp H. CAT
548 ZondagsKinderen Kantekeningen bij de Heidelbergse Catechismus Deel II Veldkamp H. CAT
1010 Blijven belijden Velema J.H. cat
9778 Bijbel en Belijdenis Deel I Catechisatieboekje voor de jongste groep Velema J.H. CAT
9779 Bijbel en Belijdenis Deel II Catechisatieboekje voor demiddelste groep Velema J.H. CAT
11020 Catechismus-Catechisatie Deel I zondag 1-24 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus voor catechisatiegebruik Velema J.H. CAT
11021 Catechismus-Catechisatie Deel II zondag 25-52 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus voor catechisatiegebruik Velema J.H. CAT
14569 Bijbel en belijdenis Velema J.H. CAT
3444 Interview met de Nieuwe Katechismus Velema W.H., Arntzen M.J. en Exalto K. CAT
6127 De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie Verboom W. CAT
9600 Subsidiëring van de kerkenbouw proefschrift verplanke C.J. CAT
976 De voorzeide leer deel II Heidelbergse catechismus Vonk C. CAT
6783 Samen op weg naar mondig geloven Vries E. de en Wentsel B. CAT
7573 Der heidelberger Katechismus Weber O. CAT
17558 Bijbelcursus (les 1-25) Werk groep Bijbelcursus CAT
17559 Correctiemodellen bijbelcursus Werkgroep Bijbelcursus CAT
17560 Belijdeniscursus (belijdenis 1-25) Werkgroep bijbelcursus CAT
17561 Bijbelcursus Wegwijzer Werkgroep Bijbelcursus CAT
722 Onze Catechismus Deel I Wielenga B. CAT
723 Onze Catechismus Deel II Wielenga B. CAT
1416 Het noodig weten Toelichting op het kort begrip der Christelijke religie Catechisatie-editie Wielenga B. CAT
2430 Mensen zoals wij Wijnberg K. CAT
531 De inzet van de catechismus Verklaring van de zondagen I - VII van de Heidelberger Woelderink J.G. CAT
8476 Dit bidden wij...Dit belijden wij De kern van ons christelijk geloof Wolf A.G.B., Buskes J.J., Troostwijk W.I.D. van, Gispen W.H. e.a. CAT
5681 De Heidelbergse Catechismus Zondag 01-10 Zuijlekom A.J. van CAT
5682 De Heidelbergse Catechismus Zondag 11-19 Zuijlekom A.J. van CAT
5683 De Heidelbergse Catechismus Zondag 20-24 Zuijlekom A.J. van CAT
5684 De Heidelbergse Catechismus Zondag 25-31 Zuijlekom A.J. van CAT
5685 De Heidelbergse Catechismus Zondag 34-44 Zuijlekom A.J. van CAT
5686 De Heidelbergse Catechismus Zondag 45-52 Zuijlekom A.J. van CAT
7257 Jonge mensen brood en wijn een weg voor jongeren tot de Maaltijd van de Heer Zwaan L. CAT
7200 Goede morgen, gemeente Een serie catecheselessen over de eredienst voor jongeren van twaalf tot vijftien jaar Zwaan S.P. CAT
9583 Leer ambt en leven Paulus brieven aan Timotheüs Zwanenburg L.G. CAT
7216 Jezus, Zoon van God? Zijn we in het tegenwoordige spreken over Jezus trouw aan de belijdenis:Jezus, Christus, Zoon van God, Onze Heer? Alberigo G., Baum G., Boff L., e.a. CHRM
8587 Het zien op Jezus Deel I t/m IV Een gezicht van het eeuwig evangelie of der Ziels-Ogen op Jezus AmBrèsius I. chrm
4297 Jezus leer Andel J. van CHRM
3434 Christus nederdaling ter helle Arntzen M.J. CHRM
100 Die auferstehung der toten Eine academische Vorlesung über 1 Kor. 15 Barth K. CHRM
1473 De Mensch en zijn Wereld Bavinck J.H. CHRM
4349 De menselijke persoon van Christus Een onderzoek aangaande de gedachte van de anhypostasie van de menselijke natuur van Christus (Proefschrift) Beek A. van de CHRM
7083 Jezus Kurios. De Christologie als hart van de theologie Spreken over God Beek A. van de CHRM
2824 Er is niemand zoals Hij Bellett J. G. CHRM
9644 Christus und die Religion Der Relionsbegriff bei Barth, Bonhoeffer und Tillich Benktson B.E. CHRM
3678 Wie was Jezus werkelijk? Berger K. CHRM
1798 Christology in Dialogue Berkey R. F. e.a. CHRM
7997 Christus en de machten Berkhof H. CHRM
4971 Dogmatische Studiën. Het Werk van Christus. Berkouwer G.C. CHRM
110 Komst en toekomst van het Koninkrijk Beus C.H. de CHRM
4857 Jezus en de Wet Beus C.H. de CHRM
14334 Christologische studiël;n Bleeker C.J. e.a. CHRM
4262 Christus in der Welt Blumhardt C. CHRM
12970 De Heere der Heerlijkheid Bochert Otto CHRM
14865 De Christus der Schriften, een ergernis- een dwaasheid Bochert Otto CHRM
2340 Meer dan het gewone Over Jezus en zijn bergrede Boerwinkel F. CHRM
4883 Christologie Bonhoeffer Dietrich CHRM
5507 Offer, Priesterschap en Reformatie Een uitnodiging tot beraad Boon R. CHRM
10442 De Heere der heerlijkheid II Borchert Otto CHRM
18011 Verzoening tussen God en mens in Christus - Theologisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland Borger-Koetsier Guda H. CHRM
9557 Jesus von Nazareth Bornkamm G. CHRM
4843 Christus de gekruisigde voor en in ons Bos G. CHRM
6263 Der sterbende und auferstehende Gott-Heiland für die deutsche christliche Gegenwart Brückner M. CHRM
134 Het proces tegen Jezus van Nazareth Brandon S. G. F. CHRM
9877 Jesus. Der mann aus Nazareth und seine zeit Braun H. CHRM
3550 Die Here Christus regeer! Vrye gereformeerde Studies 4 Breytenbach H. en Nel P. CHRM
1187 Der Mittler Zur Besinnung über den Christusglauben Brunner Emil CHRM
9563 Jesus Bultmann Rudolf CHRM
916 The doctrine of the work of Christ Cave S. CHRM
10417 Christus de geneesheer Cobb E.H. CHRM
749 Athanasius de Incarnatione. An Edition of the Greek Text Cross F. L. CHRM
5020 Die Christologie des Neuen Testaments Cullmann O. CHRM
5024 Christus und die zeit Die urchristliche zeit- und geschichtsauffassung Cullmann O. CHRM
12572 Jesus-Jeschua : die drei Sprachen Jesu, Jesus in der Synagoge, auf dem Berge, beim Passahmahl, am Kreuz Dalman G. CHRM
1576 Goede Vrydag ofte het lijden onses Heeren Jesu Christi Decker Jeremias de CHRM
1575 Was halten Sie vom Christentum? Deschner Karlheinz CHRM
6826 Edward Schillebeeckx hoofdlijnen in de christologie van zijn Jezus-boeken Dijk M.P. van CHRM
11374 Het Ambt van Christus Dozy J.D.: Smelik L.: Koopmans J. CHRM
7487 Hij legde hun de handen op. De wonderen van Jezus Drewermann E. CHRM
8053 Christus as hoof van kerk en kosmos (Proefschrift) Du Plessis I.J. CHRM
9380 Neergedaald ter helle. Uit die geskiedenis van 'n interpretasieprobleem Du Toit D.A. CHRM
2267 Jehovah verheerlijkt door de Erkenning van de Ware Messias Jezus Christus Duijtsch C.S. CHRM
241 De Christusverwachting in het Oude Testament Edelkoort A.H. CHRM
10407 Jezus lijden Edelkoort A.H. CHRM
2935 De Christologie van Calvijn Emmen E. CHRM
4433 Zum Verständnis des Todes Jesu Evangelischen Kirche der Union. CHRM
8651 Een handvol woorden teksten over Jezus van Nazareth Faber J. CHRM
1985 Geboren Uit de Maagd Feenstra Y. CHRM
15116 Het theopaschitisme. Een dogmen-historische studie over de ontwikkelinmg van het theopaschitisch denken Proefschrift Feitsma M. CHRM
3831 Wie toch is Jezus van Nazareth De christologie in discussie Flesseman-Leer van E. CHRM
9649 Jesus Christus Haupt der Kirche - Haupt der Welt Der christenhymnus Colosser 1, 15-20 in der theologischen Forschung der letzten 130 Jahre Gabathuler H.J. CHRM
6530 Christus in onze plaats Genderen J. van CHRM
13232 Theologie des Neuen Teastaments I Jesu Wirken in seiner theologische Bedeutung Goppelt L. CHRM
2471 Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Graafland C. CHRM
9578 Jezus weg naar hoopvol samen leven Grollenberg Lucas CHRM
5999 Christus de Heiland Grosheide F. W. CHRM
5464 De Heer Beschouwingen over de persoon en het leven van Jesus Christus Guardini R. CHRM
5789 Christus Consolator V Gunning J.H. J.Hz. CHRM
4291 Jesus und die Kirchen Bibelkritik und die Bekenntnis Harenberg, W. CHRM
3269 Wie is Jezus van Nazareth? Harinck C. CHRM
4856 De historiciteit van Jezus. Hartdorff G. CHRM
3270 Jezus de Messias Hartingsveld L. van CHRM
11005 Christus naar de Schriften Heer Joh. de CHRM
437 De opstanding van Christus Heering H.J. CHRM
1134 Jezus visie op Zichzelf In discussie met De Jonge's christologie Heering J. P. CHRM
4518 Jesus der Herr Der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart Heim K. CHRM
7089 Beelden van Jezus Heyer C.J. den CHRM
7707 Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma Heyer C.J. den CHRM
11112 Verzoening daar draait het om Hoek J. CHRM
399 Terwijl zij onderweg daarover spraken... Gedachten over de opstanding Holtrop P.N. en Jelsma A.J. (red.) CHRM
7214 De Priester-Koning in het Oude Testament Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Theologische Hoogeschool van De gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, op 29 Januari 1946 Holwerda B. CHRM
1819 Meru en Golgotha. De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jezus Christus als de enige verlosser Honig A.G. jr. CHRM
7546 Jezus Christus, de Bevrijder, de inhoud van de missionaire verkondiging Honig A.G. jr. CHRM
10044 Het leven in Christus geopenbaard Hovy J.A.L. CHRM
10025 De ware afbeelding van Christus ontdekt De marteldood des Heeren in het licht der moderne medische wetenschap Hynek W.H. CHRM
3815 Jesu verheissung für die Völker Jeremias J. CHRM
15148 Scripturae et Patrum Testimoniis. The function of the Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli s Two Eucharistic Treatises: Tractatio and Dialogus Proefschrift Jin Heung Kim CHRM
4662 Menschwerdung Gottes Küng Hans CHRM
15110 Boven en beneden. Het uitgangspunt van de christologie van de openbaring, nagegaan a.d.h.v. de ontwikkelingen bij Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en Wolfhart Pannenberg Proefschrift Kamphuis Barend CHRM
11401 De Kruiskoning Kamsteeg J.H.C. CHRM
1462 Theologie der Auferstehung Kenneth W. CHRM
9243 The origin of Paul's Gospel Kim Seyoon CHRM
4246 Die auferweckung des gekreuzigten Klappert B. CHRM
5759 Kruis en Kroon Twaalf schriftoverdenkingen bij platen van Wiliam Hole Knap J.J. CHRM
2750 De man van smarten Knap J.J. Czn. CHRM
5756 Gelijkenissen des Heeren I Knap J.J. Czn. CHRM
5757 Gelijkenissen des Heeren II Knap J.J. Czn. CHRM
5758 Gelijkenissen des Heeren III Knap J.J. Czn. CHRM
3681 Karakterbeelden van het Lijdenstooneel Koetsveld C. van CEz. CHRM
6611 Christus ons alles Kolfhaus W. CHRM
7236 Zoon van God Naar een nieuw verstaan Konijn S. CHRM
2923 Christologie De leer van het komen Gods Korff F.W.A. CHRM
2924 Christologie De leer van het komen Gods Korff F.W.A. CHRM
7861 Jezus nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie Kuitert H. M. CHRM
1616 Pro Rege of het Koningschap van Christus. Deel 1 Het Koningschap van Christus in Zijn hoogheid Kuyper A. CHRM
1617 Pro Rege of het Koningschap van Christus. Deel 2 het Koninschap van Christus in Zijn werking Kuyper A. CHRM
1618 Pro Rege of het Koningschap van Christus. Deel 3 Het Koningschap van Christus in zijn werking Kuyper A. CHRM
1662 De Vleeschwording des Woords Kuyper A. CHRM
422 Die messianischen Weissagungen des Alten Testaments König E. CHRM
6573 De Heiland en zijn prediking in de bergrede Lüthi W. en Brunner R. CHRM
16028 Christuslegenden Lagerlöf Selma CHRM
10939 Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen Lamberigts Sylvester CHRM
4624 Der Messias Eine biblische Untersuchung Lauenstein D. CHRM
13706 De beker van Jozef Leenhouts A.A. CHRM
7348 Zo leeft hij bij de mensen over de manier waarop wij Jezus persoon en boodschap beleven Leeuwen G. van CHRM
7066 Het Jezus-concern Wat Jezus werkelijk wilde en hoe Paulus Christus voorstelde Lehmann J. CHRM
13520 Opstanding verzinsel of werkelijkheid Ligne Alfred de CHRM
4392 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Auslegung der Passionsgeschichte nach Markus Mann D. CHRM
10414 De weldaad van Christus Uit het Italiaans vertaald Mantua Benedetto van CHRM
3376 Die Auferstehung Jesu van Nazareth Marxsen W. CHRM
5424 Jezus Christus, de grote Onbekende Maury P. CHRM
4767 Het proces tegen Jezus Medema H.P. CHRM
3311 In het teken van het hout Beelden van Jezus in de maak Michon M. CHRM
4105 Een visie op Jezus Muggeridge M. CHRM
11800 De kracht van Jezus bloed Murray Andrew CHRM
8218 Mens en Bijbel Deel 5 Het bericht bewaard II Noordermeer H. CHRM
14484 Het leven van Jezus (deel 1) Oosterzee J.J. van CHRM
14485 Het leven van Jezus (deel 2) Oosterzee J.J. van CHRM
14486 Het leven van Jezus (deel 3) Oosterzee J.J. van CHRM
9915 Grundzüge der Christologie Pannenberg W. CHRM
3014 Jezus door de eeuwen heen Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis Pelikan J. CHRM
8425 Jezus als de groote profeet over het volk Gods Philpot J.C. CHRM
7830 Messias-Koning. Naar de tweede Duitse uitgave Pickl J. CHRM
8150 MessiasKönig Jesus in der auffassung seiner zeitgenossen Pickl J. CHRM
7361 Proces om U Vier lijdensmeditaties uit het evangelie naar Johannes Pijlman E. CHRM
7418 Zoon des mensen Potter D. CHRM
8429 Christus kerkvisitator Prins P. en Wiersinga H.A. CHRM
6864 Proces tegen God Richter A. CHRM
10982 Paulus en Jezus Oorsprong en algemeen karater van Paulus Christus-prediking Ridderbos Herman CHRM
6483 Predikende het evangelie des Koninkrijks Ridderbos J. CHRM
427 Het koningschap van Christus Ringnalda A. CHRM
2279 De Waarheid is concreet Sölle Dorothee CHRM
2304 Plaatsbekleding. Een hoofdstuk theologie na de dood van God Sölle Dorothee CHRM
7042 Hindus vor dem universalem Christus Beiträge zu einer Christologie in Indien Samartha S.J. CHRM
14351 Jezus Kind van Mirjam Profeet van Sophia Schössler Fiorenza E. CHRM
13008 De messiaansche profetie in den tijd vóór Israëls volksbestaan Proefschrift Schelhaas J. Hzn. CHRM
4891 De betekenis van Jezus mensheid Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner Schellevis L. CHRM
795 Christ on trial volume 1 Schilder K. CHRM
806 Christus in zijn lijden. Christus in den doorgang van zijn lijden. II Schilder K. CHRM
9652 Christus sacrament van de Godsontmoeting Schillebeeckx Edward CHRM
6509 Jezus Christus in het historisch onderzoek Schippers R. CHRM
3823 Jesus Christus in der Verkündigung der Kirche Schmithals W. CHRM
1259 Jezus van Nazareth Schottroff L. Stegemann W. CHRM
2646 Drie reizen van een mensenzoon Schoufour R. CHRM
2577 Jezus Capita selecta uit Schweitzers theologie Schweitzer Albert CHRM
4255 Die herrschaft Christi und der Staat im Neuen Testament Schweitzer W. CHRM
754 De christologie van het Nieuwe Testament Sevenster G. CHRM
13226 Die Konkretisierung der Messiasvorstellung nach dem Zusammenbruch Jerusalems : die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Königtum und Priestertum Siahaan S.M. CHRM
10369 Het lijden en sterven van den Middelaar Snoek I. CHRM
5210 Gemeenschap met Christus Centraal gegeven van de gereformeerde theologie Spijker W. van  't CHRM
885 De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen Spurgeon C.H. CHRM
886 De gelijkenissen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen Spurgeon C.H. CHRM
2613 Hemelvaart Des Heren Stam Cor CHRM
14105 Op iederen weg Christus Stanley Jones, E. CHRM
4858 Het offer van Jezus Stelma J.H. CHRM
7290 De verschijningen van Christus in onze tijd Stolp H. CHRM
164 Christ, Faith, History Sykes S.W. Clayton J.P. (editors) CHRM
4402 Christ und Welt Thurneysen E. chrm
8641 Geboren te Betlehem Kerstmis, zoals het werkelijk was Vaart-Smit H.W. van der CHRM
8392 Ieder zijn eigen jezus Vermes G. CHRM
15760 Christus en de Geest. Exegetisch onderzoek violgens de brieven van Paulus Proefschrift Versteeg J.P. CHRM
14535 Ik ben die ik ben Verweij H. CHRM
969 Das Christuszeugnis des Alten Testaments Deel I Das Gesetz Vischer W. CHRM
970 Das Christuszeugnis des Alten Testaments Deel II Die Propheten Vischer W. CHRM
8426 Het Licht van de wereld Visser t Hooft W.A. (red) CHRM
2499 Christologie Vogel H. CHRM
2328 Het is de Heer! De opstanding voorstelbaar Vos A. Jac.zn. CHRM
8964 Jezus van Nazareth Harmonie der vier Evangeliën Westphal A. CHRM
2691 Jezus Christus van waar komt Hij? Wevers H.E. CHRM
11688 Het leven van Jezus White E.G. CHRM
6470 De Heere is waarlijk opgestaan Wielenga B. CHRM
11172 Morgenglans der eeuwigheid. Op weg naar de stad van het Eeuwige Licht Wielenga D.K. Jzn. CHRM
14479 De wonderen van den Zaligmaker Wielenga G. CHRM
4500 Woran glaubt der Christ? Wiesner W. CHRM
9878 Auferstehung. Das Biblische Auferstehungszeugnis Historisch untersucht und erklärt Wilckens U. CHRM
11034 In het Heiligdom des lijdens Christi Wisse G. CHRM
12957 Hij heeft mij verslagen Wright Neville W. CHRM
2663 Ons Christelijk geloof Zuidema S.U. CHRM
4959 De Christus der Schriften en oecumenische theologie Zuidema S.U. CHRM
9173 Verleden tijd? een speurtocht naar de historische Jezus Zuurmond R. CHRM
1503 Het Gezicht van de Kerk Meiden J. A. van der CMU
3280 Predikantswerk, in verband met communicatie- en leertheorie Roscam Abbing P.J. CMU
8791 Het Boek Genesis Deel I (Hfdst. 1 : 1 - 11 : 26) Aalders G. Ch. COMM
8792 Het Boek Genesis Deel II (Hfdst. 11 : 27 - 30 : 43) Aalders G. Ch. COMM
8793 Het Boek Genesis Deel III (Hfdst. 31 : 1 - 50 : 26) Aalders G. Ch. COMM
8812 Het boek Esther Aalders G. Ch. COMM
8820 Het Hooglied Aalders G. Ch. COMM
8823 De Profeet Jeremia Deel I (Hfdst. 1 - 24) Aalders G. Ch. COMM
8824 De Profeet Jeremia Deel II (Hfdst. 25 - 52) Aalders G. Ch. COMM
8825 De Klaagliederen Aalders G. Ch. COMM
8828 Het Boek Daniël Aalders G. Ch. COMM
14058 Josua Alfrink B.J. COMM
14048 Summa theologica I Editio altera Romana Aquino Th. van COMM
14049 Summa theologica  II Editio altera Romana Aquino Th. van COMM
14050 Summa theologica III Editio altera Romana Aquino Th. van COMM
14051 Summa theologica IV Editio altera Romana Aquino Th. van COMM
14052 Summa theologica V Editio altera Romana Aquino Th. van COMM
14053 Summa theologica VI Editio altera Romana Aquino Th. van COMM
12135 Der kleine Paulinische Briefe Barkenings Hans-Joachim & Holtmann Wilhelm e.a. COMM
10474 Die kirchliche Lehre von der Taufe Barth Karl COMM
109 Johannes getuigenis van het Woord Beus C.H. de COMM
118 De tweede brief van Paulus aan Timotheüs, de brief van Paulus aan Titus Boer C. den COMM
120 De Brief van Paulus aan de Romeinen(Hoofdst. 1-8), deel 1 Boer C. den COMM
121 De Brief van Paulus aan de Romeinen (Hoofdst. 9-16), dl. 2 Boer C. den COMM
8766 Paraphrase van het boek Jeremia Deel I Bondt A. de COMM
8767 Paraphrase van het boek Jeremia Deel II Bondt A. de COMM
8768 Paraphrase van het boek Jeremia Deel III en van het boek Klaagliederen Bondt A. de COMM
15905 Verbond en doop - in alle verbonden zijn twee deelen begrepen Bondt A. de & Weggemans J. COMM
14057 Samuël Born A. van den COMM
14059 Kronieken Born A. van den COMM
14062 Ezechiël Born A. van den COMM
8837 Het Evangelie naar Johannes Deel I - Hoofdstuk 1 : 1 - 8 : 59 Bouma C. COMM
8838 Het Evangelie naar Johannes Deel II - Hoofdstuk 9 : 1 - 21 : 25 Bouma C. COMM
8847 De brieven van de Apostel Paulus aan I en II Timotheüs en Titus en Filémon Bouma C. COMM
21 De profetieën van Hosea-Joël Calvijn Johannes COMM
175 Auslegung der Heiligen Schrift Die Psalmen 2 Hälfte Calvijn Johannes COMM
177 Auslegung des Propheten Jesaja 2 hälfte Calvijn Johannes COMM
178 Auslegung des Propheten Jesaja 1 hälfte Calvijn Johannes COMM
179 Auslegung des Propheten Jeremia Calvijn Johannes COMM
180 Auslegung des Propheten Ezechiel und Daniel Calvijn Johannes COMM
8785 Paraphrase van de brieven aan Timotheüs, Titus en Philemon Dijk J. van COMM
8789 Paraphrase van het boek Openbaring I (Hoofdstuk 1 : 1 - 12 : 17) Dijk J. van COMM
8790 Paraphrase van het boek Openbaring II (Hoofdstuk 12 : 18 - 22 : 21) Dijk J. van COMM
14902 Bijbelverklaring deel 6, Mattheüs-Markus Dächsel K. Aug. COMM
14903 Bijbelverklaring dl. 7, Lukas - Johannes Dächsel K. Aug. COMM
14904 Bijbelverklaring deel 8 Handelingen der Apostelen, synopsis van de vier evangeliën Dächsel K. Aug. COMM
14905 Bijbelverklaring deel 9 Romeinen - Filémon Dächsel K. Aug. COMM
14906 Bijbelverklaring deel 10, Hebreeën - Openbaring Dächsel K. Aug. COMM
3482 Der apostel Paulus Feine P. COMM
14056 Genesis Fraine J. de COMM
8773 Paraphrase van het boek Jona en van het boek Micha Francke Joh. COMM
8805 Het Boek Koningen Deel I (Hfdst. 1 - 11) Gelderen C. van COMM
8806 Het Boek Koningen Deel II (hfdst 1 Kon. 12 - 22 en 2 Kon. 1 - 4 Gelderen C. van COMM
8807 Het Boek Koningen Deel III (2 Koningen 5 - 17) Gelderen C. van COMM
8794 Het Boek Exodus Deel I (Hfdst. 1 : 1 - 15 : 21) Gispen W.H. COMM
8795 Het Boek Exodus Deel II (Hfdst. 15 : 22 - 40 : 38) Gispen W.H. COMM
8808 Het Boek Koningen Deel IV (2 Kon. 18 - 25) Gispen W.H. COMM
8818 De Spreuken van Salomo Deel II (Hfdst. 16 : 1 - 31 : 31) Gispen W.H. COMM
8819 De Prediker Gispen W.H. COMM
12114 Johannes Calvins Auslegung der Genesis Goeters Wilhelm & Simon Matthias COMM
8774 Paraphrase Heilige Schrift: Nahum, Habakuk en Sefanja Goslinga C.J. COMM
8800 Het Boek Jozua Goslinga C.J. COMM
8801 Het Boek der Richteren Deel I Goslinga C.J. COMM
8802 Het Boek der Richteren - Ruth Deel II (Hfdst. 13 - 21) Goslinga C.J. COMM
8803 Het Boek Samuël Deel I Goslinga C.J. COMM
8804 Het Boek Samuël Deel II Goslinga C.J. COMM
8748 Paraphrase van het boek Leviticus Goud C.J. COMM
12132 Römerbrief und Korintherbriefe Graffmann Gertrude & Haarbeck Hans J. & Weber Otto COMM
8835 Het Evangelie naar Lukas Deel I - Hoodstuk 1 - 12 Greijdanus S. COMM
8836 Het Evangelie naar Lukas Deel II - Hoodstuk 13 - 24 Greijdanus S. COMM
8844 De brief van de Apostel Paulus aan de Galaten Greijdanus S. COMM
8845 De brieven van de Apostel Paulus aan de Efeziërs en de Filippenzen Greijdanus S. COMM
8850 De eerste en tweede brief van de Apostel Petrus Greijdanus S. COMM
8851 De drie brieven van de Apostel Johannes Greijdanus S. COMM
8852 De Openbaring des Heren aan Johannes Greijdanus S. COMM
8839 De Handelingen der Apostelen Deel I - Hoofdstuk 1 - 14 Grosheide F. W. COMM
8840 De Handelingen der Apostelen Deel II - Hoofdstuk 15 - 28 Grosheide F. W. COMM
8842 Paulus eerste brief aan de Kerk te Korinthe Grosheide F. W. COMM
8843 Paulus tweede brief aan de Kerk te Korinthe Grosheide F. W. COMM
8848 De brief aan de Hebreeën Grosheide F. W. COMM
8849 De brieven van Jakobus en Judas Grosheide F.W. en Greijdanus S. COMM
12048 Matthew A Commentary on His Literary and Theological Art Gundry Robert H. COMM
14817 The new Bible commentary revised Guthrie D & Motyer J.A. COMM
8071 Groeien in kennis Thema's uit de geloofsleer Hendriks A.N. COMM
8755 Paraphrase van het boek I Koningen Kapteyn J. en Francke Joh. COMM
8779 Paraphrase van het boek Johannes I (Hoofdstuk 1 : 1 - 7 : 53) Koole J.L. COMM
8780 Paraphrase van het boek Johannes II (Hoofstuk 8 : 1 - 21 : 25) Koole J.L. COMM
8750 Paraphrase van het boek Deuteronomium Kroeze J.H. COMM
8760 Paraphrase van het boek Job Kroeze J.H. COMM
8813 Het boek Job Kroeze J.H. COMM
8763 Paraphrase van het boek Spreuken Prediker Hooglied Kroeze J.H. & Bondt A. de COMM
8834 Het Evangelie naar Markus Leeuwen J.A.C. van COMM
8846 De brieven aan de Colossensen en aan de Thessalonicensen Leeuwen J.A.C. van COMM
8841 De Brief aan de Romeinen Leeuwen J.A.C. van en Jacobs D. COMM
5032 Commentaar op de Heilige Schrift Liagre Bühl F.M.Th. de, Brongers H.A., Edelkoort A.H., Gemser B. e.a. COMM
17443 Die Lehre der Zwölf Apostel - ein altchristliche Kirchenordnung Lilje Hanns COMM
5563 Studies in the Sermon on the Mount Lloyd-Jones D. Martin COMM
9812 Das Evangelium des Markus Ergänzungsheft Lohmeyer, E. COMM
8787 Paraphrase van de brieven aan de Philippenzen en Colossenzen en van de brief van Jacobus Los J. COMM
12663 Eene bijbelsch-theologische studie over barmhartigheid Meene H.E.G. van de COMM
8751 Paraphrase van het boek Jozua Meester J. COMM
8752 Paraphrase van het boek Richteren en van het boek Ruth Meester J. COMM
14207 Hemel op aarde Miranda F. de COMM
174 Auslegung der Heiligen Schrift Die Psalmen 1 Hälfte Müller K. COMM
4245 1. und 2. Thessalonicherbrief Müller R. COMM
4283 Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Buch Jozua Müller R. COMM
4284 Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Hebreerbrief Müller R. COMM
8069 Woord en Wereld Deel 63 Tot geloof komen Christelijke bijbelstudies Niemeijer P. COMM
8796 Het Boek Levitikus Noordtzij A. COMM
8797 Het Boek Numeri Noordtzij A. COMM
8809 De Boeken Der Kronieken Deel I (1 Kron. 1 - 29) Noordtzij A. COMM
8810 De boeken der Kronieken Deel II (2 Kron.1 - 36) Noordtzij A. COMM
8811 De boeken Ezra en Nehemia Noordtzij A. COMM
8826 De Profeet Ezechiël Deel I - Hoodstuk 1 - 24 Noordtzij A. COMM
8827 De Profeet Ezechiël Deel II - Hoodstuk 25 - 48 Noordtzij A. COMM
15652 Der Römerbrief Nygren Anders COMM
14917 Mattheüs, Markus I Patrick Polus & Wells COMM
14918 Lukas, Johannes II Patrick Polus & Wells COMM
14919 Handelingen, Romeinen III Patrick Polus & Wells COMM
14920 Korinthe Efeze IV Patrick Polus & Wells COMM
14921 Filippenzen Hebreeën V Patrick Polus & Wells COMM
14922 Jakobus- Openbaring VI Patrick Polus & Wells COMM
8072 Leven met God Gezonde spiritualiteit in de 21e eeuw Pos R.Th. COMM
16022 Old Testament Introduction General and Special Raven John Howard COMM
8798 Het Boek Deuteronomium Deel I (Hfdst. 1 - 16 : 17) Ridderbos J. COMM
8799 Het Boek Deuteronomium Deel II (Hfdst. 16 : 18 - 34 : 12) Ridderbos J. COMM
8821 De Profeet Jesaja Deel I - (Hfdst 1 - 39) Ridderbos J. COMM
8822 De Profeet Jesaja Deel II (Hfdst. 40 - 66) Ridderbos J. COMM
8829 De Kleine Profeten Hosea, Joël, Amos Ridderbos J. COMM
8830 De Kleine Profeten Obadja tot Zefanja Ridderbos J. COMM
8831 De Kleine Profeten Haggaï, Zacharia, Maleachi Ridderbos J. COMM
8832 Het Evangelie naar Mattheüs Deel I - Hoodstuk 1 : 1 - 16 : 12 Ridderbos J. COMM
8833 Het Evangelie naar Mattheüs Deel II - Hoodstuk 16 : 13 - 28 : 20 Ridderbos J. COMM
8814 De Psalmen Deel I (1 - 41) Ridderbos N.H. COMM
8815 De Psalmen Deel II (42 - 60) Ridderbos N.H. COMM
8816 De Psalmen Deel III (61 - 150) Ridderbos N.H. COMM
8817 De Spreuken van Salomo Deel I (Hfdst. 1 : 1 - 15 : 33) Ridderbos N.H. COMM
8745 Paraphrase van het boek Genesis I (Hoofdstuk 1 : 1-25 : 11 Schelhaas J. Hzn. COMM
8746 Paraphrase van het boek Genesis II (Hoofdst. 25 : 12-50 : 26) Schelhaas J. Hzn. COMM
8764 Paraphrase van het boek Jesaja I (Hoofdstuk 1 : 1 - 39 : 8) Schelhaas J. Hzn. COMM
8765 Paraphrase van het boek Jesaja II (Hoofdstuk 40 : 1 - 66 : 24) Schelhaas J. Hzn. COMM
8753 Paraphrase van het boek I Samuël Smelik J. COMM
8754 Paraphrase van het boek II Samuël Smelik J. COMM
8776 Paraphrase van het boek Mattheüs Smelik J. COMM
8788 Paraphrase van de twee brieven van Petrus van de drie brieven van Johannes en van de brief van Judas Smelik J. COMM
8786 Paraphrase van de brief aan de Hebreeën Smilde E. COMM
14121 Gedachten over het boek van Daniël Smith U. COMM
11502 De Psalmen Davids, Eerste Deel Van Psalm I tot XLI Spurgeon C.H. COMM
11503 De Psalmen Davids, Tweede Deel Van Psalm XLII tot LXXIII Spurgeon C.H. COMM
11504 De Psalmen Davids, Derde Deel Van Psalm LXXIV tot XCII Spurgeon C.H. COMM
11505 De Psalmen Davids, Vierde Deel Van Psalm XCIII tot CXVIII Spurgeon C.H. COMM
11506 De Psalmen Davids, Vijfde Deel Van Psalm CXIX tot CL Spurgeon C.H. COMM
12133 Auslesung des Evangelie-Harmonie dl. I Stadtland-Neuman Hiltrud & Vogelbusch Gertrud COMM
8749 Paraphrase van het boek Numeri Tom W. COMM
8756 Paraphrase van het boek II Koningen Tom W. COMM
8757 Paraphrase van het boek I Kronieken Tom W. COMM
8758 Paraphrase van het boek II Kronieken Tom W. COMM
8759 Paraphrase van de boeken Ezra, Nehemia en Ester Tom W. COMM
8769 Paraphrase van het boek Ezechiël Deel I en Deel II Tom W. COMM
8775 Paraphrase van het boek Haggaï, Zacharia en Meleachi Tom W. COMM
12134 Das Johannes Evangelium Trebesius Martin, Petersen Hans C. COMM
8070 Dat ik toch vroom mag blijven...Terugblik en bezinning op geloofskeuzen Veenstra J. COMM
8761 Paraphrase van het boek der Psalmen I Veldkamp H. COMM
8762 Paraphrase van het boek der Psalmen II Veldkamp H. COMM
8770 Paraphrase van het boek Daniël Veldkamp H. COMM
8771 Paraphrase van het boek Hosea en van het boek Joël Veldkamp H. COMM
8772 Paraphrase van het boek Amos en van het boek Obadjah Veldkamp H. COMM
8778 Paraphrase van het boek Lucas Visser P. COMM
8777 Paraphrase van het boek Marcus Vonk C. COMM
8782 Paraphrase van het boek Romeinen Vonk C. COMM
8783 Paraphrase van de eerste en tweede brief aan de Corinthiërs Vonk C. COMM
8784 Paraphrase van het boek Galaten en de Efeziërs en van de twee brieven aan de Thessalonicenzen Vonk C. COMM
3082 Sola Scriptura I Waal C. van der COMM
3083 Sola Scriptura II Waal C. van der COMM
3084 Sola Scriptura III Waal C. van der COMM
14060 Jeremias Wambacq B.N. COMM
64 Johannes Calvins Auslegung des Römerbriefes und der beiden Korintherbriefe Weber O. COMM
16773 Das Buch der Zwölf kleinen Propheten I ( Hosea, Amos, Obadja, Jona, Micha) Weiser Arthur COMM
14543 Commentaar op Paulus Zendbrief aan de Philippensen Wielenga G. COMM
8747 Paraphrase van het boek Exodus Wiersinga H.A. COMM
8781 Paraphrase van het boek Handelingen Wiersinga H.A. COMM
15962 Commentaar op Paulus zendbrief Philippensen Zanchius Hieron. COMM
12138 Duodecim prophetae Ziegler Jopseph COMM
12009 The Acts of the apostles Alexander J.A. COMN
14936 1 Korinthiërs. Orde op zaken in een jonge stadskerk Anderson R. Dean COMN
17438 Wahrheid und Liebe (Brieven van Johannes) Asmussen Hans COMN
16288 Relevation 1-5 Aune David COMN
16289 Revelation 6-16 Aune David E. COMN
16290 Revelation 17-22 Aune David E. COMN
12476 Der eerste Brief des Paulus an die Korinther VII Bachmann Philip COMN
12477 Der zweite Brief des Paulus an die Korinther VIII Bachmann Philip COMN
3357 De macht van de keizer Bak C.G.M. e.a. COMN
12955 Kommentaar op de Handelingen der Apostelen Barde Edouard COMN
15943 THe Gospel according to St. John Barrett C.K. COMN
98 Kurze Erklärung des Römerbriefes Barth K. COMN
99 Erklärung des Philipperbriefes Barth K. COMN
101 Der Römerbrief Barth K. COMN
13766 De brief aan de Romeinen Barth K. COMN
16286 Jude, 2 Peter Bauckham Richard J. COMN
10798 Het Evangelie van Lucas Bavinck C.B. COMN
16270 John Beasley-Murray George R. COMN
9613 Shabbath. Der Mischnatractat Sabbat Beer G. COMN
111 Gnomon Novi Testamenti Bengel J.A. COMN
7563 De 2de brief aan de Thessalonicenzen Berg M.R. v.d. COMN
7564 De 1ste brief aan de Thessalonicenzen Berg M.R. v.d. COMN
7565 De tweede brief aan Timotheüs Berg M.R. v.d. COMN
93 De Brief aan de Colossenzen. Christen zijn uit één stuk Berg M.R. van den COMN
6742 De eerste brief aan Timotheüs Over Gods economie in zijn huishouding Berg M.R. van den COMN
13978 De Brief aan de Efeziërs (Hoofd en Lichaam) Berg M.R. van den COMN
17490 De Kerk. De brief aan de Efeziërs Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der COMN
3349 De kring der leerlingen Berkhof H. COMN
108 Paulus apostel der vrijheid Beus C.H. de COMN
6244 Brief an die Kolosser Bieder W. COMN
107 De Brief van Paulus aan de Colossensen Biesterveld P. COMn
16315 Die Briefe des N. Testaments und die Offenbarung Johannis Billerbeck Paul COMN
3350 De bergrede. Utopie of program? Boer J. de e.a. COMN
3354 Het evangelie in Jeruzalem en Antiochië Boerwinkel, F. e.a. COMN
17494 De brieven aan de Tessalonicenzen Bolkenstein M.H. COMN
17479 Het verborgen rijk. Het evangeliev naar Markus Bolkestein M.H. COMN
17499 De brieven van Petrus en Judas Bolkestein M.H. COMN
126 A commentary on the Book of Leviticus Bonar A.A. COMN
9233 Das Evangelium des Johannes Deel I Boor Werner de COMN
9234 Das Evangelium des Johannes Deel II Boor Werner de COMN
131 De Wijsheid van den Prediker Born E.Th. van den COMN
2719 De verborgenheid der Godzaligheid (Kerst) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2720 De verborgenheid der Godzaligheid (Pasen) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2721 De verborgenheid der Godzaligheid (Hemelvaart) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2722 De verborgenheid der Godzaligheid (Pinksteren) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
648 Das Johannesevangelium eine Missionschrift für Israël Bornhäuser Karl COMN
40 De literarische vorm der Evangeliën Bouma C. COMN
8868 De brieven van den Apostel Paulus aan Timotheüs en Titus XI Bouma C. COMN
10804 De Pastorale brieven I, II Timotheüs, Titus, Filémon en de brief aan de Hebreeën Bouma C. en Jager H.J. COMN
7440 Het Onze Vader- Mattheüs 6 Bouma H. COMN
16221 Die Offenbarung Johannis Bousset Wilhelm COMN
12327 Die Brief des Paulus an die Galater Brandenburg Hans COMN
17425 Das Ewige Wort (Johannes) Brandt Wilhelm COMN
17435 Apostolische Anweisung für den kirchlichen Dienst (Tim. & Tit.) Brandt Wilhelm COMN
17441 Neutestamentliche Bibelkunde Brandt Wilhelm COMN
6043 De Gerechtigheid Gods bij Paulus (Proefschrift) Brinkman J. COMN
135 De bergrede Brouwer A.M. COMN
10149 An exposition of the Epistle to the Hebrews Brown John COMN
16280 1 & 2 Thessalonians Bruce F.F. COMN
14927 Matteüs, Het evangelie voor Israël Bruggen Jakob van COMN
14928 Marcus, het evangelie volgens Petrus Bruggen Jakob van COMN
14929 Lucas Bruggen Jakob van COMN
14933 Paulus, pionier voor de Messias van Israël Bruggen Jakob van COMN
14934 Het evangelie van Gods Zoon Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliën Bruggen Jakob van COMN
14935 Romeinen, Christenen tussen stad en synagoge Bruggen Jakob van COMN
14937 Galaten, het goed recht van gelovige Kelten Bruggen Jakob van COMN
3359 De bijbel Bruin T. de e.a. COMN
4164 De brief van Paulus aan de Efeziërs Bucer M. COMN
9807 Das Evangelium des Johannes Ergänzungsheft Bultman R. COMN
16205 Das Evangelium des Johannes Bultmann Rudolf COMN
16212 Der zweite Brief an der Korinther Bultmann Rudolf COMN
16220 Die drei Johannesbriefe Bultmann Rudolf COMN
16223 Das Evangelium des Johannes - Ergänzungsheft Bultmann Rudolf COMN
13373 The Interpreter's Bible Vol. VII New Testament articles, Matthew & Mark Buttrick George Arthur e.a. (red) COMN
13374 The Interpreter's Bible Vol. VIII Luke & John Buttrick George Arthur e.a. (red) COMN
13375 The Interpreter's Bible Vol. IX Acts & Roman Buttrick George Arthur e.a. (red) COMN
13376 The Interpreter's Bible Vol X Corinthians, Galatiëns & Ephesians Buttrick George Arthur e.a. (red) COMN
13377 The Interpreter's Bible Vol XI Philppians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon & Hebrew Buttrick George Arthur e.a. (red) COMN
13378 The Interpreter's Bible Vol. XII James, Peter, John, Jude, Revelation, General articles & Indexes Buttrick George Arthur e.a. (red) COMN
176 Uitlegging op de zendbrieven van Paulus aan de Romeinen Deel I Calvijn Johannes COMN
7613 Uitlegging op de zendbrieven van Paulus aan de Romeinen Deel 5 I en II Thessalonicensen I en II Timotheüs Titus Filémon Hebreeën I en II Petrus 1 Johannes Jakobus Judas Calvijn Johannes COMN
7614 Uitlegging op de zendbrieven van Paulus aan de Romeinen Deel I I en II Thessalonicensen I en II Timotheüs Titus Filémon Hebreeën I en II Petrus 1 Johannes Jakobus Judas Calvijn Johannes COMN
14654 Uitlegging van de Pastorale Brieven Calvijn Johannes COMN
14825 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii /In Evangelium Ioannis Calvijn Johannes COMN
14828 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii / Pauli Apostoli Epistolas atque etiam in epistolam ad Hebraeos commentarii vol II Calvijn Johannes COMN
14829 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii /Pauli Apostoli Epistolas atque etiam in epistolam ad Hebraeos commentarii vol I Calvijn Johannes COMN
14823 Ioannis Calvini in Novum Testamentum Commentarii II Mattheo, Marco et Lucai Calvin Jean ; August Tholuck COMN
14826 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii/ 4. In Acta Apostolorum commentarii. Calvin Jean ; August Tholuck COMN
14830 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. IV in Acta Apostolorum Calvin Jean ; August Tholuck COMN
14831 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. III in Evangelium Ioannis Calvin Jean ; August Tholuck COMN
14832 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. I Harmoniae Evangel. P.I Calvin Jean ; August Tholuck COMN
14833 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. VII Epistolarum N. Test. P. III Calvin Jean ; August Tholuck COMN
14834 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. V Epistolarum N. Test. P. I Calvin Jean ; August Tholuck COMN
15636 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. ! Harmoniae Evangel. P. 1 Calvin Jean ; August Tholuck COMN
15639 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii vol III in evangelium Ioannis Calvin Jean ; August Tholuck COMN
15800 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. VI Epistolarum N. Test P.II Calvin Jean ; August Tholuck COMN
15801 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. VII Epistolarum N. Test P.III Calvin Jean ; August Tholuck COMN
60 The Epistels of Paul The Apostle to the Galatiëns, Ephesians, Philippians, and Colossians Calvin John COMN
13427 Commentaries on the Epistle of Paul the Apostle to The Romans Calvin John COMN
13428 Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to The Corinthians I Calvin John COMN
13429 Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to The Corinthians II Calvin John COMN
13430 Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the Galatiëns and Ephesians Calvin John COMN
13431 Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the Philippians, Colossians and Thessalinians Calvin John COMN
13432 Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the Hebrews Calvin John COMN
14974 Harmony of Matthew, Mark and Luke Calvin John COMN
14975 Harmony Matthew, Mark, Luke and John 1-11 Calvin John COMN
14976 John 12-21, Acts 1-13 Calvin John COMN
14977 Acts 14-29, Romans 1-16 Calvin John COMN
14978 1 & 2 Corinthians Calvin John COMN
14979 Galatiëns, Ephesians, Philppians, Colossians, I & II Thess., I & II Timothy, Titus ans Philemon Calvin John COMN
14980 Hebrews, I & II peter, I John, James and Jude Calvin John COMN
15799 Novi Testamenti Epistolas Commentarii Pars prima (Roman et Corinth) Calvini Joannis COMN
12069 A Critical & Exegetical Commentary on The Relevations of St. John I Charles R.H. COMN
12070 A critical & exegetical commentary on The Revelation of St. John II Charles R.H. COMN
15959 Galatiëns Cole R. Alan COMN
16210 Der erste Brief an die Korinther Conzelmann Hans COMN
18018 Mark 8:27–16:20 (niet beschikbaar) Het zou 16267 moeten zijn maar die is al vergeven. Daar staat het eerste deel van Luke Craig A. Evans COMN
3356 Het evangelie in de westelijke wereld Cramer A.W. e.a. COMN
173 De brief van Paulus aan de Galatiërs Cramer J. COMN
3653 Die Worte Jesu. Mit berücksichtigung des Nachkanonischen Jüdischen Schrifttums und der nAramäischen Sprache erörtert. Dalman G. COMN
17423 Jesus Christus, Gottes Sohn (Markus) Dehn Gunther COMN
17429 Gesetz oder Evangelium? (Galaten) Dehn Gunther COMN
15892 Les épètres de Saint Paul - replaces dans le milieu historique des acts des apètres I Delatte Paul COMN
8998 De Voorzeide Leer Deel IR De Heilige Schrift - Handelingen I Hoofstuk 01-14 Deursen F. van COMN
8999 De Voorzeide Leer Deel IS De Heilige Schrift - Handelingen Deel II Hoofstuk 15-28 Deursen F. van COMN
9000 De Voorzeide Leer Deel IT De Heilige Schrift - Romeinen Deursen F. van COMN
16218 Der Brief des Jakobus Dibelius Ernst COMN
10080 An die Thessalonicher I-II; An die Philipper Dibelius M. COMN
16224 Der Brief des Jakobus -Ergänzungsheft Dibelius Martin COMN
17426 Die werdende Kirche (Handelingen) Dibelius Otto COMN
16216 Die Thessalonicher Briefe Dobschütz Ernst von COMN
3351 Gelijkenissen en genezingen Dodeman N.A. e.a. COMN
1526 De beteekenis van Israëls val Commentaar op Romeinen IX-XI Doekes G. COMN
8041 Johannes Calvijn Zendbrieven Deel I-IV Uitlegging op de zendbrieven Donner A.M. COMN
8042 Johannes Calvijn Zendbrieven Deel V-VIII Uitlegging op de zendbrieven Donner A.M. COMN
8875 Beelden van verlossing Toelichtingen op het evangelie van Marcus Drewermann E. COMN
16272 Romans 1-8 Dunn James D. G. COMN
16273 Roman 9-16 Dunn James D. G. COMN
198 Begrijpt u wat u leest? Een hedendaagse uitleg van de Openbaring van Johannes Duvekot W.S. COMN
14931 Handelingen, De wereld in het geding Eck John van COMN
14940 Kolossenzen, Filémon, Weerbaarheid en recht Eck John van COMN
6966 Mattheüs Hoofdstuk 1-4 Verklaring van een Bijbelgedeelte Engelen J.C.M. COMN
7441 Johannes 1-6 Engelen J.C.M. COMN
7442 Johannes 7-10 Engelen J.C.M. COMN
12479 Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser und Philemon X Ewald Paul COMN
12480 Der Brief des Paulus an die Philipper XI Ewald Paul COMN
17424 Der Christus der Gemeinde (Lukas) Fendt Leonhard COMN
14938 Efeziërs, Een in Christus Floor L. COMN
14939 Filippenzen, Een gevangene over de stijl van Christus Floor L. COMN
14946 Jakobus, brief van een broeder Floor L. COMN
15931 A commentary on the Gospel according to St. Matthew Floyd V. Filson COMN
3348 Het komen van de Messias Flusser D e.a. COMN
3358 De roeping van de kerk Flusser D. e.a. COMN
15927 Commentary on the gospel of Luke Geldenhuys Norval COMN
8138 Der Philipperbrief Band X 3 Gnilka J. COMN
8149 Jesus von Nazaret Supplementband III Botschaft und Geschichte Gnilka J. COMN
10072 Der Philemonbrief Gnilka J. COMN
10073 Der Kolosserbrief Gnilka J. COMN
8137 Der Epheserbrief X 2 Gnilka Joachim COMN
310 L'évangile de saint Jean Deel 1 Godet F. COMN
311 L'évangile de saint Jean Deel 2 Godet F. COMN
5865 Kommentaar op het Evangelie van Johannes Deel III Godet F. COMN
8040 Commentaar op het Evangelie van Lukas I en II Godet F. COMN
16117 Commentaar op Paulus eerste brief aan de Corionthiërs Godet F. COMN
16219 Der erste Petrusbrief Goppelt Leonhard COMN
3352 Het kruis Goudoever, J. van e.a. COMN
3353 De opstanding Goudoever, J. van e.a. COMN
3355 Het evangelie in de oostelijke wereld Goudoever, J. van e.a. COMN
16271 Acts Green Joël of Stephen Walton(nietbeschikbaar) COMN
8855 Kommentaar op het Nieuwe Testament Deel III-I Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas Hoodstukken 1-12 Greijdanus S. COMN
8856 Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas Hoofdstukken 13-24 III/II Greijdanus S. COMN
8861 De brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente te Rome Hoofdstukken 1-8 VI/I Greijdanus S. COMN
8862 De brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente te Rome Hoofdstukken 9-16 VI/II Greijdanus S. COMN
8865 De brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Galatië IX/I Greijdanus S. COMN
8866 De brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Philippi IX/II Greijdanus S. COMN
8870 De brieven van de Apostelen Petrus en Johannes, en de brief van Judas XIII Greijdanus S. COMN
8871 De Openbaring des Heeren aan Johannes XIV Greijdanus S. COMN
8853 Het Heilig Evangelie volgens Mattheüs Grosheide F. W. COMN
8857 Het Heilig Evangelie volgens Johannes Hoodstukken 1-7IV/I Grosheide F. W. COMN
8858 Het Heilig Evangelie volgens Johannes Hoodstukken 8-21 IV/II Grosheide F. W. COMN
8859 De Handelingen der Apostelen Hoofdstukken 1-14 V/I Grosheide F. W. COMN
8860 De Handelingen der Apostelen Hoofdstukken 15-28 V/II Grosheide F. W. COMN
8863 De eerste brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe VII Grosheide F. W. COMN
8864 De tweede brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe VIII Grosheide F. W. COMN
8869 De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus XII Grosheide F. W. COMN
10619 Het Heilig Evangelie volgens Mattheüs Grosheide F. W. COMN
10621 De eerste brief aan de Kerk te Korinthe Grosheide F. W. COMN
10622 De tweede brief aan de Kerk te Korinthe Grosheide F. W. COMN
10623 De brief van Paulus aan de Efeziërs - Kolossenzen Grosheide F. W. COMN
9596 Das evangelium nach Mattheus Grundmann W. COMN
9798 Das evangelium nach Markus Theologischer Grundmann W. COMN
9799 Das evangelium nach Lukas Grundmann W. COMN
16266 Mark 1-8:26 Guelich Robert A. COMN
16274 1 Corinthians, (nog niet beschikbaar) Gundry-Volf Judith COMN
10979 De Kerk van Christus De Brief van Paulus aan de Efeziërs Gunning J.H. J.Hz. COMN
12233 The pastoral epistles Guthrie Donald COMN
16206 Die Apostelgeschichte Haenchen Ernst COMN
16264 Matthew 1-13 Hagner Donald A. COMN
16265 Matthew 14-28 Hagner Donald A. COMN
16384 Revelation - The Spirit speaks to the Church Hamilton James M COMN
10873 Bibliotheca Reformata Volumen V De Hieron. Zanchii Commentarius in Epistolam Sancti Pauli ad Ephesios Hartog A.H. de COMN
10874 Bibliotheca Reformata Volumen VI De Hieron. Zanchii Commentarius in Epistolam Sancti Pauli ad Ephesios Hartog A.H. de COMN
12485 Der Brief des Jakobus XVI Hauck Lic. Fr. COMN
16278 Philippians Hawthorne Gerald F. COMN
649 Die bergpredigt Jesu für die heutige Zeit ausgelegt Heim K. COMN
17433 Vorzeichen der Zukunft (2 Thess) Helbig Georg COMN
7443 Marcus Hemelsoet B. COMN
7445 Galaten Hemelsoet B. COMN
10279 Galatian Hendriksen William COMN
12033 A Commentary on I & II Timothy and Titus Hendriksen William COMN
12047 New Testament Commentary 1 Timothy II Timothy en Titus Hendriksen William COMN
12753 Exposition of the pastoral Epistles Hendriksen William COMN
13728 Ephesians Hendriksen William COMN
15025 Exposition of the gospel according to Matthew (niet beschikbaar) Hendriksen William COMN
15026 Exposition of the gospel according to Mark Hendriksen William COMN
15027 Exposition of the gospel according to Luke Hendriksen William COMN
15028 Exposition of the gospel according to John vol. I Hendriksen William COMN
15030 Exposition of Paul's epistle to the Romans Hendriksen William COMN
15033 Exposition of Galatiëns, Ephesians. Philippians, Colossians and Philemon Hendriksen William COMN
16168 Matthew Hendriksen William COMN
15034 Exposition of Thessalonians, the Pastorals and Hebrews Hendriksen William & Kistemaker Simon J. COMN
14530 Eenvoudige en stichtelijke opheldering van de openbaring van Johannes Hengstenberg E.W. COMN
17675 Verklaring van het N.T. I. Mattheüs - Lukas Henry Matthew COMN
17676 Verklaring van het N.T. II. Johannes- Handelingen Henry Matthew COMN
17677 Verklaring van het N.T. III. Romeinen - Openbaring Henry Matthew COMN
14779 Das Evangelium nach Johannes Hermann Strathmann COMN
10802 De brieven aan de Corinthiërs Hoek J. en Hommes N.J. COMN
7794 De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea.Acadeisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de heilige godgeleerdheid. Holtrop H. COMN
12731 Namen und Sachweiser das Neue Testament Deutsch Holzen Gotthold COMN
10799 Het Evangelie naar Johannes Hommes N.J. COMN
14930 Johannes, Het evangelie van het Woord Houwelingen P.H.R. van COMN
14941 Tessalonicenzen, voortgezet basisonderwijs Houwelingen P.H.R. van COMN
14942 Tomotheüs en Titus, pastorale instructiebrieven Houwelingen P.H.R. van COMN
14944 1 Petrus, rondzendbrief uit Babylon Houwelingen P.H.R. van COMN
14945 2 Petrus & Judas, testament in tweevoud Houwelingen P.H.R. van COMN
14932 Apostelen, Dragers van een spraakmakend evangelie Houwelingen P.H.R. van (red) COMN
14869 Het Evangelie volgens den H. Markus Huby Joseph COMN
12953 Die Botschaft der Offenbarung des Heiligen Johannes Häring P.Placidus COMN
10796 Het Evangelie naar Mattheüs Jacobs D. COMN
16204 Die Sprache des Lukasevangeliums - Redaction und Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums Jeremias Joachim COMN
16312 Rabbinischer index und Verzeichnis der Schriftgelehrten Geographischen Register V & VI Jeremias Joachim COMN
12730 Die brief an Timotheüs und Titus, der Brief an die Hebräer, Die Katholischen Briefe, Die Offenbarung des Johannes Jeremias Jochim, Strathmann Hermann e.a. COMN
16207 Die Apostelgeschichte Jervell Jacob COMN
431 Paulus struikelblok of toetssteen een studie van 2 Korintiërs 2:12 - 4: 6 als bijdrage in het gesprek met Israël Jong M. de COMN
17500 De brieven van Johannes Jonge M. de COMN
10502 De Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas Deel I In onderlinge overeensteenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn Kalvijn Johannes COMN
10503 De Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas Deel II In onderlinge overeensteenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn Kalvijn Johannes COMN
10504 De Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas Deel III In onderlinge overeensteenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn Kalvijn Johannes COMN
14943 Hebreeën, geloven is volhouden Kamp H.R. van de COMN
14948 Openbaring, profetie vanaf Patmos Kamp H.R. van de COMN
3832 Marcus Boodschapper van een goede tijding Keijzer H.J.J. COMN
12164 Die Apokalypse Ketter Peter COMN
9118 Het Evangelie van Mattheüs Keulers J. COMN
9119 De Evangeliën van Marcus en Lucas Keulers J. COMN
9120 Het Evangelie van Johannes Keulers J. COMN
9121 De Handelingen der Apostelen Keulers J. COMN
10514 De brieven van Paulus Keulers J. COMN
10515 De brieven van Paulus Keulers J. COMN
10516 De Katholieke brieven en het Boek der Openbaring Keulers J. COMN
12940 De brieven van Paulus Keulers J. COMN
12941 De brieven aan de Philippenzen, Timotheüs, Titus Keulers J. COMN
12942 De brief aan de Hebreën Keulers J. COMN
15669 De Evangeliën volgens Marcus en Lucas Keulers J. COMN
15676 Het evangelie volgens Joannes Keulers J. COMN
15029 Exposition of the Acts of the Apostles Kistemaker Simon J. COMN
15031 Exposition of the first epistle to the Corintians Kistemaker Simon J. COMN
15032 Exposition of the second epistle to the Corintians Kistemaker Simon J. COMN
15035 Exposition of James, epistles of John, Peter and Jude Kistemaker Simon J. COMN
15036 Exposition of the book Revelation Kistemaker Simon J. COMN
17492 De brief van Paulus aan de Filippenzen Klijn A.F.J. COMN
17497 De brief aan de Hebreeën Klijn A.F.J. COMN
13996 Evangelie naar Mattheüs Klink H. COMN
10869 Het zevende hoofdstuk van Paulus brief aan de Romeinen Kohlbrugge Herm. Friedrich COMN
7447 De brief aan de Colossenzen Kouwenhoven H.J. COMN
10803 De brieven aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen en Thessalonicenzen Kraan E.D. Kunst P.G. Impeta C.N. Hoek, J. e.a. COMN
7451 Openbaring 1 - 11 Kroon K.H. COMN
7452 Openbaring 12 - 22 Kroon K.H. COMN
691 Het evanglie van Johannes in de wereld van heden Lüthi Walter COMN
7450 Openbaring van Johannes Laan H. van der COMN
15610 Évangile selon Saint Marc Lagrange le P. M.-J COMN
15611 Évangile de Saint Jean Lagrange le P. M.-J COMN
14947 1,2 en 3 Johannes, brieven van een kroongetuige Lalleman Pieter J. COMN
16282 Hebrews 1-8 Lane William L. COMN
16283 Hebrews 9-13 Lane William L. COMN
7448 I Thessalonicenzen Lecompte C. COMN
7449 II Thessalonicenzen Lecompte C. COMN
8854 Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus II Leeuwen J.A.C. van COMN
8867 Paulus zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon, en Thessalonika X Leeuwen J.A.C. van COMN
10760 Het Evangelie van Mattheüs Leeuwen J.A.C. van COMN
17485 De brief van Paulus aan de Romeinen I Lekkerkerker A.F.N. COMN
17486 De brief van Paulus aan de Romeinen II Lekkerkerker A.F.N. COMN
12815 The interpretation of St. Mark's and St. Luke7apos;s Gospels Lenski R.C.H. COMN
12816 The interpretation of St. John's Gospel Lenski R.C.H. COMN
12817 The interpretation of the Acts of the apostles Lenski R.C.H. COMN
12818 The interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatiëns to the Ephesians and to the Philippians Lenski R.C.H. COMN
12819 The interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonicans, to Timothy, to Titus and to Philemon Lenski R.C.H. COMN
12820 The interpretation of the epistle to the Hebrews and the epistle of James Lenski R.C.H. COMN
12821 The interpretation of St. John's Revelation Lenski R.C.H. COMN
17434 Das anvertraute Gut (1 Tim) Leo Paul COMN
15634 Saint Pauls Epistles to the Collossians and to Philemon Lightfoot J.B. COMN
17439 Das letzte Buch der Bibel (Openb) Lilje Hanns COMN
16277 Ephesians Lincoln Andrew T. COMN
17483 Handelingen van de Apostelen I Lindijer C.H. COMN
17484 Handelingen der Apostelen II Lindijer C.H. COMN
14812 The Song of Solomon Lloyd Carr G. COMN
10797 Het Evangelie naar Marcus Lodder W. COMN
16202 Das Evangelium des Mattheus Lohmeyer Ernst COMN
16203 Das Evangelium des Markus Lohmeyer Ernst COMN
16215 Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon Lohmeyer Ernst COMN
16222 Das Evangelium des Markus - Ergänzungsheft Lohmeyer Ernst COMN
16214 Die Briefe an die Kolosser und an Philemon Lohse Eduard COMN
16276 Galatiëns Longenecker Richard N. COMN
9251 Commentar über das Evangelien des Johannes Deel I Kap. 1 - IV Lucke F. COMN
9252 Commentar über das Evangelien des Johannes Deel II Kap. V - XXI Lucke F. COMN
12182 Evangelium nach Johannes und die Apostelgeschichte Luthardt Ernst Ch. und Bockler Otto COMN
359 Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516 Luther Maarten COMN
15739 Der Römerbrief Luther Martin COMN
15740 Die Korintherbriefe Luther Martin COMN
15741 Die Briefe an die Epheser, Philipper und Kolosse Luther Martin COMN
15742 Der Galaterbrief Luther Martin COMN
15743 1 Timotheüsbrief bis Jakobusbrief Luther Martin COMN
17440 Neutestamentliches Wörterbuch Luther Ralph COMN
640 Das Lukasevangelium ausgelegt für die Gemeinde Band I Kapitel 1-10 Lüthi Walter COMN
13314 Matthew II Maclaren Alexander COMN
13315 Mark Maclaren Alexander COMN
13316 Luke Maclaren Alexander COMN
13317 St. John Maclaren Alexander COMN
13318 St. John II Maclaren Alexander COMN
13319 Acts of the Apostles Maclaren Alexander COMN
13320 Romans, Corinthians I Maclaren Alexander COMN
13321 Ephesians, Epistles of St. & St. John I Maclaren Alexander COMN
13322 Corinthians II, Galatiëns, Philippiansa, Colossians, Thessalonians & Timothy I Maclaren Alexander COMN
13323 Timothy II, Titus, Philemon, Hebrew, Epistle of St. James Maclaren Alexander COMN
13324 Epistles of St. John, St. Jude, Relevation, index Maclaren Alexander COMN
13493 An exposition of the epistle of James Manton Thomas COMN
16275 2 Corinthians Martin Ralph P. COMN
16284 James Martin Ralph P. COMN
15994 Relevation. A new translation with introduction and commentary Massyngberde Ford J. COMN
7446 Filippenzen Matter H.M. COMN
10624 De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon Matter H.M. COMN
922 Theologie des Neuen Testamentes I Meinertz M. COMN
923 Theologie des Neuen Testamentes II Meinertz M. COMN
128 Der Begriff des Reiches Gottes im Neuen Testament. Metzger L.P. COMN
16356 Das Evangelium des Mattheus, Marcus und Lukas I Meyer H.A.W. COMN
16357 Das Johannes Evangelium und die Apostelgeschichte II Meyer H.A.W. COMN
16358 Brief des Paulus an die Römer und erster Brief an die Korinther IV, V Meyer H.A.W. COMN
16359 Paulus zweiten Brief an die Korinther, Galater und Epheser VI-VIII Meyer H.A.W. COMN
16360 Briefe Pauli and die Philipper, Kolosse und an Philemon IX-XI Meyer H.A.W. COMN
16361 Die Brief des Petrus (1 & 2) und den Brief des Judas, der Brief an die Hebräer, , die Briefe des Johannes XII-XIV, Meyer H.A.W. COMN
16362 Briefe des Jakobus, Offenbarung Johannis XV-XVI Meyer H.A.W. COMN
7591 Handbuch über das Evangelium des Mattheus, Markus und Lukas Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
7592 Handbuch über das Evangelium Johannes - Apostelgeschichte Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
7593 Handbuch über den Brief des Paulus an die Römer Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
7594 Handbuch über den Zweiten Brief an de Korinther Brief an die Galater und an de Ephezer Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
7595 Handbuch über den Briefe Pauli an die Philipper, Kolosser und an Philemon Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
7596 Deel 12-14 Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus Der Brief an die Hebräer. drei Briefe des Johannis Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
7597 Handbuch über den Brief des Jakobus Offenbarung Johannis Meyer Heinr. Aug. Wilh. COMN
5050 Das Evangelium nach Mattheus Michaelis D.W. COMN
16285 1 Peter Michaels J. Ramsey COMN
10967 Der brief an die Hebräer Michel Otto COMN
16208 Der Brief an die Römer Michel Otto COMN
16217 Der Brief an die Hebräer Michel Otto COMN
17430 Das Christusgeheimnis (Efeze) Mittring Karl COMN
12184 Epheze, Kolosse, Philemon und Philipper Mohlenberg Karl Burger e.a. COMN
10147 The rise of Yahwism. The roots of Israelite Monotheism. Moor J.C. de COMN
13153 De Propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese. Proefschrift Moor J.C. de COMN
12185 The Acts of the Apostles Morgan G. Campbell COMN
10641 The Gospel according to St. Luke Morris Leon COMN
15416 Luke, an introduction and commentary Morris Leon COMN
687 Ephesian studies Lessons in Faith and Walk Moule H. C. G. COMN
16281 Pastoral Epistles(niet beschikbaar) Mounts William D. COMN
8136 Der Galaterbrief Band IX Musner F. COMN
8140 Der Jakobusbrief XIII 1 Musner F. COMN
7444 Jacobus Naastepad Th. J.M. COMN
10767 Paulus brieven aan Galaten - Filémon Nes H.M. van COMN
10768 De brief aan de Hebreeën, de brief van Jakobus, de eerste brief van Petrus Nes H.M. van COMN
17476 Het evangelie naar Mattheüs I Nielsen J.T. COMN
17477 Her Evangelie naar Mattheüs II Nielsen J.T. COMN
17478 Het evangelie naar Mattheüs III Nielsen J.T. COMN
17480 Het evangelie naar Lucas I Nielsen J.T. COMN
17481 Het evangelie naar Lucas II Nielsen J.T. COMN
16267 Luke 1-9:20 Nolland John COMN
16268 Luke 9:21-18:34 Nolland John COMN
16269 Luke 18:35-24:53 Nolland John COMN
12181 Mattheüs, Markus und Lukas Nösgen D.G.F. COMN
16279 Colossians, Philemon O Brien Peter T. COMN
8139 Die Pastoralbriefe XI 2 Oberlinner L. COMN
15772 An Exposition of Hebrews I - Introduction Owen John COMN
15773 An Exposition of Hebrews II - 1:1 - 4:11 Owen John COMN
8056 Christus de Hoogepriester de brief aan de Hebreeën Oyen H. van COMN
17496 De brief aan de Hebreeën Oyen H. van COMN
7782 Der Zweite Petrusbrief und der Judasbrief Band XII/2 Paulsen H. COMN
18055 Matthew Plummer, Driver, Briggs COMN
18057 James Plummer, Driver, Briggs COMN
18059 Ephians and Colossians Plummer, Driver, Briggs COMN
18060 Hebrews Plummer, Driver, Briggs COMN
14715 De Tweede Brief van Paulus aan de Corinthiërs Pop F.J. COMN
17487 De eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs Pop F.J. COMN
17488 Apostolaat in druk en vertroosting. De tweede brief aan de Corinthiërs Pop F.J. COMN
16383 Revelation - An Exposition of the first 11 chapters Ramsey James B COMN
17436 Hörer und Täter (Jakobus) Rendtorff Heinrich COMN
17437 Getrostes Wandern (1 Petr.) Rendtorff Heinrich COMN
8441 Paulus ontwerp van zijn theologie Ridderbos Herman COMN
10620 Aan de Romeinen Ridderbos Herman COMN
10625 De pastorale brieven I Timotheüs, II Timotheüs, Titus Ridderbos Herman COMN
10626 De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus Ridderbos Herman COMN
10969 Het Evangelie naar Johannes Deel I (Hoofdstuk 1-10) Ridderbos Herman COMN
10970 Het Evangelie naar Johannes Deel II (Hoofdstuk 11-21) Ridderbos Herman COMN
16163 The epistle of Paul to the Churches of Galatië Ridderbos Herman N. COMN
9230 Das Evangelium des Mattheus Rienecker F. COMN
9231 Das Evangelium des Markus Rienecker F. COMN
9232 Wuppertaler Studienbibel Das Evangelium des Lukas Rienecker F. COMN
634 Praktischer Handkommentar zum Epheserbrief Der Epheserbrief die lehre von der Gemeinde für die Gemeinde Rieneder F. COMN
15631 Saint Paul - Les épitres aux Thessaloniciens Rigaux B. COMN
12483 Der Brief an die Hebräer XIV Riggenbach D.Eduard COMN
1012 De Openbaring van Johannes Ringnalda A. COMN
10806 De Openbaring van Johannes Ringnalda A. COMN
17491 De brief van Paulus aan de Epheziërs Roon A. van COMN
4244 The diversity of laws in origen's commentary on romans Roukema R. COMN
12531 Expository thoughts on Mark Ryle J.C. COMN
8143 Das Lukasevangelium Band III Schürmann H. COMN
8141 Die Petrusbriefe der Judasbrief XIII 2 Schelkle Karl Hermann COMN
13768 De brief aan de Romeinen Schippers R. COMN
15866 Das Evangelium nach Mattheüs Schlatter Adolf COMN
15867 Die Evangeliën nach Markus und Lukas Schlatter Adolf COMN
15868 Das Evangelium des Lukas Schlatter Adolf COMN
15869 Das Evangelium nach Johannes Schlatter Adolf COMN
15870 Die Apostelgeschichte Schlatter Adolf COMN
15871 Die Brief an die Römer Schlatter Adolf COMN
15872 Die Korintherbriefe Schlatter Adolf COMN
15873 Die Briefe an die Galater, Epheser, Kolosser und Philemon Schlatter Adolf COMN
15874 Die Briefe an die Thessalonicher, Philipper, Timotheüs und Titus Schlatter Adolf COMN
15875 Die Briefe des Petrus, Judas, Jakobus, Der Brief an die Hebräer Schlatter Adolf COMN
15876 Der Brief des Jakobus Schlatter Adolf COMN
15877 Briefe und Offenbarung des Johannes Schlatter Adolf COMN
15879 Der Evangelist Matthäus Schlatter Adolf COMN
15880 Der Evangelist Johannes Schlatter Adolf COMN
15881 Paulus der Bote Jesu Schlatter Adolf COMN
15882 Gottes Gerechtigkeit, ein Kommentar zum Römerbrief Schlatter Adolf COMN
15883 Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus, Auslesung seiner Briefe an Timotheüs und Titus Schlatter Adolf COMN
15884 Petrus und Paulus, nach dem ersten Petrusbrief Schlatter Adolf COMN
15878 Einleitung in die Bibel Schlatter D.U. COMN
7530 Der brief an die Epheser, ein kommentar Schlier Heinrich COMN
8135 Der Römerbrief Band VI Schlier Heinrich COMN
10968 Der brief an die Galater Schlier Heinrich COMN
16213 Der Brief an die Galater Schlier Heinrich COMN
17427 Urchristliche Gemeindenöte (1 Kor.) Schmitz Otto COMN
17428 Apostolische Seelsorge (2 Kor.) Schmitz Otto COMN
17431 Aus der Welt eines Gefangenen (Philipp.) Schmitz Otto COMN
8144 Das Johannesevangelium IV 1 Schnackenburg Rudolf COMN
8145 Das Johannesevangelium IV 2 Schnackenburg Rudolf COMN
8146 Das Johannesevangelium IV 3 Schnackenburg Rudolf COMN
8147 Das Johannesevangelium IV 4 Schnackenburg Rudolf COMN
8148 Die person Jesu Christi im spiegel der vier Evangeliën Supplementband IV Schnackenburg Rudolf COMN
10074 Die Johannesbriefe Schnackenburg Rudolf COMN
8133 Die Apostelgeschichte V 1 Schneider G. COMN
8134 Die Apostelgeschichte  V 2 Schneider G. COMN
17432 Der kommende Tag (! Thess) Schneider Johannes COMN
9772 Das Evangelium nach Markus Schniewind J. COMN
10129 Das Evangelium nach Mattheus Schniewind Julius COMN
824 Das Evangelium nach Lukas Schweizer E. COMN
12727 Die drei ersten Evangeliën Schweizer Eduard, Schniewind Julius und Rengstorf Karl Heinrich COMN
8142 Das Lukasevangelium III Schürmann H. COMN
15649 Des Evangelii Johannis erkläret aus Mose und den Propheten vol. VII Sibersma Hero COMN
875 Daders des woords overdenking van den brief van den apostel Jakobus voor onze tijd Sikkel J.C. COMN
16287 1,2,3 John Smalley Stephen S. COMN
17482 De wegen van het Woord. Het evangelie naar Johannes Smelik E.L. COMN
17495 De brieven van Paulus aan Timotheüs, Titus en Filémon Smelik E.L. COMN
17498 De Stiefapostel. De brief van Jakobus Smelik E.L. COMN
8528 De Handelingen der Apostelen Snoek I. COMN
2908 Inconsistentie bij Paulus? Spanje T.E. van COMN
15632 L'épitre aux Hébreux I - introduction Spicq C. COMN
5052 Das Evangelium nach Johannes Spörri G. COMN
5053 Das Evangelium nach Johannes Spörri G. COMN
1044 De Verloornen en de Goede Herder Stegenga P. Azn. COMN
17489 De brief van Paulus aan de Galaten Stempvoort P.A. van COMN
18019 Acts (niet beschikbaar) Stephen Walton COMN
16313 Das Evangelium nach Mattheus I Strack Hermann L. & Billerbeck Paul COMN
16314 Das Evangelium nach Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte Strack Hermann L. & Billerbeck Paul COMN
16316 Exkurse zu einzelnen stellen des N. Testaments (Theologie und Archäologie) Strack Hermann L. & Billerbeck Paul COMN
16317 Excurse zu einzelnen Stellen des N. Testaments (Theologie und Archäologie) Strack Hermann L. & Billerbeck Paul COMN
12728 Das Evangelium nach Johannes und Die Apostelgeschichte Strathmann Hermann und Stählin Gustav COMN
14655 De Gemeente in Christus Jezus Streeder G.J. COMN
16458 The Gospel according to St. Mark Greek text, introduction, notes and indexes Taylor Vincent COMN
14824 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii / 1 In harmonium ex Mattheo, Marco et Luca compositam commentarii : Pars 1 Tholuck A. COMN
15637 Iohannis Calvini in omnes Novi Testamenti Epistolas Commentarii Romanos, Corinthios et Galatas Tholuck A. COMN
15638 Iohannis Calvini in omnes Novi Testamenti Epistolas Commentarii - Vol II Ephesios, Phillippenses, Colosses, Thessalonicenses, Timotheum, Titum, Philemonem et Hebraeos Tholuck A. COMN
14827 Ioannis Calvini In Novum Testamentum Commentarii Vol. VI Gal. Eph., Phillip,Col, Thess, Tim, Tit, Philem. Tholuck A. (Calvijn Joh.) COMN
12380 Commentar zum Brief an die Römer Tholud U COMN
10763 Het Evangelie van Johannes Ubbink J.Th. COMN
17493 Christus het Hoofd. De brief aan de Colossenzen Uitman J.E. COMN
12729 Die brief an die Römer und Korinther und die kleineren Briefe des Apostels Paulus Ulthaus Paul Beyer Hermann Wolfgang e.a. COMN
10761 Het Evangelie van Markus Veldhuizen A. van COMN
10765 Paulus en zijn brief aan de Romeinen Veldhuizen A. van COMN
10766 Paulus brieven aan de Korinthiërs Veldhuizen A. van COMN
15608 De geschriften van Johannes Veldkamp H. COMN
10985 De terugkeer van Jezus Christus Naar de Openbaring van Johannes bevrijding van bezet gebied Verweij H. COMN
1467 Romeinen en Corinthiërs Volger W. COMN
15605 Romeinen en Corinthiërs Volger W. COMN
987 De Voorzeide Leer Deel 1Qa De Heilige Schrift Mattheüs - Marcus Vonk C. COMN
988 De Voorzeide Leer Deel IQb De Heilige Schrift Lucas - Johannes Vonk C. COMN
9001 De Voorzeide Leer Deel IZ De Heilige Schrift - Openbaring Vonk C. COMN
997 Commentaar op Het Evangelie naar Johannes Waal C. van der COMN
1021 Openbaring van Jezus Christus Deel I inleiding en vertaling Waal C. van der COMN
1022 Openbaring van Jezus Christus Deel II verklaring Waal C. van der COMN
16209 Der erste Korintherbrief Weiss Johannes COMN
15813 Die Briefe an die Korinther Wendland Heinz Dietrich COMN
16145 Die Apostelgeschichte Wendt Hans Hinrich COMN
10800 De Handelingen der Heilige Apostelen Wielenga B. COMN
1011 Je kunt beter geloven. Het geloofsmodel in de brief aan de Hebreeën Wiersinga H. COMN
6180 Der brief an die Römer Deel I Rom 1-5 Wilckens U. COMN
17421 Der König Israëls I (Matt 1-16) Wilkens Johannes COMN
17422 Der König Israëls II (Matt. 16-28) Wilkens Johannes COMN
10769 De tweede brief van Petrus, de brieven van Johannes, de brief van Judas Willemze J. COMN
10770 De Openbaring van Johannes Willemze J. COMN
12006 Hebrews: A Digest of reformed Comment Wilson Geoffrey B. COMN
16211 Der zweite Korintherbrief Windisch Hans COMN
715 Volk van Gods roeping Over Rom. 9 : 1-9 en Gal. 3 : 16 Wiskerke J.R. COMN
12481 Der erste und zweite Thessalonicherbrief XII Wohlenberg G. COMN
12482 Die Pastoralbriefe (!,2 Timotheüs und Titus) XIII Wohlenberg G. COMN
12484 Der eerste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief XV Wohlenberg G. COMN
12470 Das Evangelium des Markus II Wohlenberg Gustav COMN
10805 De brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas Wouters S., Kruyswijk P.N. en Schep J.A. COMN
10856 Kommentaar op het evangelie van Mattheüs. 1e stuk Zahn Th. COMN
12469 Das Evangelium des Mattheus I Zahn Theodor COMN
12471 Das Evangelium des Lucas III Zahn Theodor COMN
12472 Das Evangelium des Johannes IV Zahn Theodor COMN
12473 Die Apostelgeschichte des Lucas Hoofdstuk 1-12 Zahn Theodor COMN
12474 Die Apostelgeschichte des Lucas hoofdstuk 13-28 Zahn Theodor COMN
12475 Der Brief des Paulus an die Römer VI Zahn Theodor COMN
12478 Der Brief des Paulus an die Galater IX Zahn Theodor COMN
12486 Die Offenbarung des Johannes Hoofdstuk 1-5 Zahn Theodor COMN
12487 Die Offenbarung des Johannes Hoofdstuk 6-22 Zahn Theodor COMN
14717 Das Evangelium des Lucas Zahn Theodor COMN
6278 Commentaar op Paulus Zendbrief aan de Philippensen Zanchius Hieron. COMN
10762 Het Evangelie van Lucas Zwaan J. de COMN
10764 De Handelingen der Apostelen Zwaan J. de COMN
10611 De Prediker Aalders G. Ch. COMO
10612 Het Hooglied Aalders G. Ch. COMO
10613 Ezechiël I (1-24) Aalders G. Ch. COMO
10614 Ezechiël II ( 25-48) Aalders G. Ch. COMO
10615 Daniël Aalders G. Ch. COMO
10617 Obadja en Jona Aalders G. Ch. COMO
14821 Old Testament Commentary - a general introduction to and a commentary on the books of the old testament Alleman Herbert C & Flack Elmer E. COMO
16251 Psalm 101-150 Allen Leslie C. COMO
16259 Ezekiel 1-10 Allen Leslie C. COMO
16260 Ezekiel 20-48 Allen Leslie C. COMO
5367 Job an introduction and commentary Andersen F.I. COMO
16241 2 Samuël Anderson A.A. COMO
3330 Phoenix Bijbel Pockets Deel 1 Zoals er gezegd is over De Schepping Bashir G.A. e.a. COMO
3331 Phoenix Bijbel Pockets Deel 2 Zoals er gezegd is over Het Paradijs Bashir G.A. e.a. COMO
3332 De vloed en de toren Bashir G.A. e.a. COMO
17449 Jozua Beek M.A. COMO
17461 Prediker & Hooglied Beek M.A. COMO
9590 Rechtvaardiger dan God Gedachten bij het boek Job Beel A. van de COMO
95 Deuteronomium Beem J.H.H. van COMO
12782 Die Bücher der Könige Benzinger I. COMO
13264 Deuteronomium, erklärt Bertholet A. COMO
17463 Jesaja IIA Beuken W.A.M. COMO
17464 Jesaja IIB Beuken W.A.M. COMO
12692 Haggaï der Nachkriegsprophet Bienz W. COMO
139 Zo rijk als Job Bijl C. COMO
10744 Job Bleeker L.H.K. COMO
10757 De Kleine Profeten I Hosea, Amos Bleeker L.H.K. COMO
10758 De Kleine Profeten II Joël, Obadja, Jona, Micha Bleeker L.H.K. COMO
3333 Jozef en de Aartsvaders Boer P.A.H. de e.a. COMO
3334 De uittocht Boer P.A.H. de e.a. COMO
3335 De Woestijn Boer P.A.H. de e.a. COMO
3336 De Intocht Boer P.A.H. de e.a. COMO
3337 Richteren Boer P.A.H. de e.a. COMO
3338 Koningen en Kronieken Boer P.A.H. de e.a. COMO
3339 Jesaja Boer P.A.H. de e.a. COMO
3340 Jeremia Boer P.A.H. de e.a. COMO
3341 De Profeten der Ballingschap Boer P.A.H. de e.a. COMO
3342 De opbouw na de Ballingschap Boer P.A.H. de e.a. COMO
3343 De Psalmen Boer P.A.H. de e.a. COMO
3344 Job Boer P.A.H. de e.a. COMO
3345 De Wijsheid Boer P.A.H. de e.a. COMO
3346 Daniël Boer P.A.H. de e.a. COMO
3347 De tijd der Maccabeeën Boer P.A.H. de e.a. COMO
8127 Zoals er gezegd is over de Richteren Deel VIII Bijbelcommentaren voor de moderne mens eerste reeks het Oude Testament Boer P.A.H. de e.a. COMO
15633 Leviticus Bonar Andrew COMO
10793 De Profeet Daniël Bondt A. de COMO
5112 Schöpfung und Fall Bonhoeffer Dietrich COMO
17460 Psalmen (81-110) III Booij Th. COMO
495 Bijbelsche Monographiën Ezechiël de profeet van de Babylonische gevangenschap Born A. van den COMO
9350 Wijsheid van Jesus Sirach (Ecclesiasticus) uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Born A. van den COMO
9353 Ezechiël uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Born A. van den COMO
2718 De verborgenheid der Godzaligheid (Advent) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMO
16244 1 Chronicles Braun Roddy COMO
12036 Psalm 119 An Exposition Bridges Charles COMO
17451 1 Koningen Brongers H. A. COMO
17452 2 Koningen Brongers H. A. COMO
145 Ezechiël I Teil Kap. 1 - 24 Brunner Robert COMO
146 Ezechiël I. Teil Kap. 25- 48 Brunner Robert COMO
9553 Die Offenbarung Jesu Christi Johannes-Apokalypse I: Kapitel 1-10 Brütsch Charles COMO
9554 Die Offenbarung Jesu Christi Johannes-Apokalypse II: Kapitel 11-20 Brütsch Charles COMO
9555 Die Offenbarung Jesu Christi Johannes-Apokalypse III: Kapitel 21, 22, Anhang, Lexikon, Register Brütsch Charles COMO
9014 Das erste Buch Mose, Deel I - Kapitel 1-11 Bräumer H. COMO
9015 Das erste Buch Mose Deel II - Kapitel 12-36 Bräumer H. COMO
9016 Das Erste Buch Mose, Deel III - Kapitel 36-50 Bräumer H. COMO
9017 Das zweite Buch Mose, Deel I - Kapitel 1-18 Bräumer H. COMO
9018 Das zweite Buch Mose, Deel II - Kapitel 19-40 Bräumer H. COMO
9029 Das zweite Buch der Chronik Bräumer H. COMO
9032 Das Buch Hiob- Deel I - Kapitel 1-19 Bräumer H. COMO
9033 Das Buch Hiob, Deel II - Kapitel 20-42 Bräumer H. COMO
15653 Das Buch Jeschajahu Buber Martin & Rosenzweig Franz COMO
16234 Numbers Budd Philip J. COMO
16239 Ruth/Esther Bush Frederic COMO
140 Job Buskes J.J. jr. COMO
16237 Joshua Butler Trent C. COMO
13367 The interpreter's Bible Vol I General and Old Testament articles, Genesis & Exodus Buttrick George Arthur e.a. (red) COMO
13368 The Interpreter's Bible Vol. II Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth & Samuël Buttrick George Arthur e.a. (red) COMO
13369 The interpreter's Bible Vol. III Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther & Job Buttrick George Arthur e.a. (red) COMO
13370 The interpreter's Bible Vol. IV Psalms Proverbs Buttrick George Arthur e.a. (Red) COMO
13371 The Interpreter's Bible Vol V Ecclesiastes, Isaiah, Songs of Songs & Jeremiah Buttrick George Arthur e.a. (red) COMO
13372 The Interpreter's Bible Vol. VI Lamentations, Ezekiel, Daniël & Twelve Prophets Buttrick George Arthur e.a. (red) COMO
10733 Genesis Deel I Bühl F.M.T. COMO
10734 Genesis Deel II Bühl F.M.Th. COMO
10745 De Psalmen I Bühl F.M.Th. COMO
10746 De Psalmen II Bühl F.M.Th. COMO
61 Calvijn over Genesis 1-3 Calvijn Johannes COMO
12385 Commentaries on the Twelve minor Prophets II (Joël, Amos, Obadiah) Calvin John COMO
14959 Commentaries of the book of Genesis Vol. I Calvin John COMO
14960 Harmony of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy Vol. II Calvin John COMO
14961 Harmony of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy Vol. III Calvin John COMO
14962 Joshua, Psalms 1-35 Calvin John COMO
14963 The book of Psalms Ps. 36-92 part II Calvin John COMO
14964 Psalms 93-150 Calvin John COMO
14965 Isaiah 1-32 Calvin John COMO
14966 Isaiah 33-66 Calvin John COMO
14967 Jeremiah 1-19 Calvin John COMO
14968 Jeremiah 20-47 Calvin John COMO
14969 Jeremiah 48-52, Lamentations, Ezekiel 1-12 Calvin John COMO
14970 Ezekiel 13-20, Daniël 1-6 Calvin John COMO
14971 Daniël 7-12, Hosea Calvin John COMO
14972 Joël, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum Calvin John COMO
14973 Habakuk, Zephaniah, Haggaï, Zechariah, Malachi Calvin John COMO
16235 Deuteronomy 1: 1-21:9 Christensen Duane L. COMO
16236 Deuteronomy 21:10-34:12 Christensen Duane L. COMO
16247 Job 1-20 Clines David J.A. COMO
16248 Job 21-42 (nog niet beschikbaar) Clines David J.A. COMO
16103 Israël among the Nations - Nahum, Obadiah & Esther Coggins Richard J & Remi S. Paul COMO
8551 Das Busch Jona. Im Lichte der Biblischen Erzählkunst. Cohn Gabriël H. COMO
16349 Exodus Cole Alan COMO
10788 De profeet Jesaja Tweede Deel Hoofdstuk 40-66 Colenbrander F. COMO
10643 The Book of Deuteronomy Craigie Peter C. COMO
16249 Psalms 1-50 Craigie Peter C. COMO
16257 Jeremiah 1-25 Craigie Peter C. a.o. COMO
8550 Simson. Een onderzoek naar de plaats, de opbouw en de funktie van het Simsonverhaal in het kader van de Oudtestamentische geschiedschrijving. Daalen Aleida G. van COMO
3086 Zefanja's Profetie Deddens K. COMO
14021 De Kleine profeten Deden D. COMO
14711 Einleitung in den Psalter Delitzsch F. COMO
14953 Psalms Vol V Delitzsch F. COMO
14954 Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon Volo VI Delitzsch F. COMO
14955 Isaiah Vol. VII Delitzsch F. COMO
10507 Commentar Über Das Buch Jesaia Delitzsch Franz COMO
14188 Commentar über die Genesis Delitzsch Franz COMO
14632 Kommentaar op De Psalmen (eerste deel) Delitzsch Franz COMO
15477 Die Psalmen Delitzsch Franz COMO
15478 Das Buch Iob Delitzsch Franz COMO
15485 Den Propheten Jesaia Delitzsch Franz COMO
7431 Jozua Deurloo K.A. COMO
985 De Voorzeide Leer Deel IJ De Heilige Schrift Psalmen I Deursen F. van COMO
986 De Voorzeide Leer Deel Ik De Heilige Schrift Psalmen II Deursen F. van COMO
8991 De Voorzeide Leer Deel IM Deursen F. van COMO
8992 De Voorzeide Leer Deel IL Deursen F. van COMO
8995 De Voorzeide Leer Deel IO De Heilige Schrift - Ruth Klaagliederen Esther Deursen F. van COMO
15467 Spreuken Deursen F. van COMO
16242 1 Kings DeVries Simon J. COMO
9037 Das Buch der Sprüche Dietrich W. COMO
16245 2 Chronicles Dillard Raymond B COMO
5808 Job Drijvers P. en Hawinkels P. COMO
18031 Deuteronomy Driver S. R. COMO
9349 Wijsheid uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Drubbel A. COMO
9509 Das Buch Jesaia Duhm B. COMO
16232 Exodus Durham John I COMO
242 Stil tot God De Psalmen voor heden Edelkoort A.H. COMO
10736 Numeri Edelkoort A.H. COMO
12296 Der Traum im Alten Testament Ehrlich E.L. COMO
7609 Theologie des Alten Testaments Deel I Eichrodt W. COMO
7610 Theologie des Alten Testaments Deel II en III Eichrodt W. COMO
8512 Das Alte Testament Deutsch Deel XXII/I Der Prophet Ezechiël 1-18 Eichrodt W. COMO
8513 Das Alte Testament Deutsch Deel XXII/II Der Prophet Ezechiël 19-48 Eichrodt W. COMO
8731 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XVII-I Der Heilige in Israël Jesaja 1-12 Eichrodt W. COMO
8732 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XVII-II Der Heilige in Israël Jesaja 13-23/28-39 Eichrodt W. COMO
16768 Der Prophet Hesekiel Eichrodt Walter COMO
16769 Der Prophet Hesekiel (Kap 1-18) Eichrodt Walter COMO
10240 Kleine Schtriften zum Alten Testament. Eissfeldt O. COMO
9497 Leviticus Erste reihe 4 Elliger K. COMO
16907 Deuterojesaja (Jes. 40-45:7 (XI/1) Elliger Karl COMO
17358 Leviticus Elliger Karl COMO
7433 I Samuël 1-15 Engelen J.C.M. COMO
17446 Exodus Fensham F.C. COMO
8292 Weisheit Salomos Fichtner J. COMO
8723 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XII-I Das Erste Buch von Den Königen Fichtner J. COMO
10750 Jesaja I Flier A. van der G.Jz COMO
10751 Jesaja II Flier A. van der G.Jz COMO
5054 Das Buch Jesaja Band I Kapitel 1-23 Fohrer G. COMO
5055 Das Buch Jesaja Band II Kapitel 24-39 Fohrer G. COMO
5056 Das Buch Jesaja Band III Kapitel 40-66 Fohrer G. COMO
317 Verklaring van den profeet Amos Gelderen C. van COMO
4849 Het boek Amos Commentaar op de kleine profeten Eerste stuk Gelderen C. van COMO
9504 Sprüche Salomos Gemser B. COMO
10747 De Psalmen III Gemser B. COMO
10748 De Spreuken van Salomo I Gemser B. COMO
10749 Spreuken II, Prediker en Hooglied van Salomo Gemser B. COMO
319 School voor koningen uitleg van een bijbelboek Gennep F.O. van COMO
16925 Ruth - das Hohelied Gerleman Gillis COMO
16928 Esther Gerleman Gillis COMO
12792 Das Buch Jeremia und die Klagelieder Jeremia Giesebrecht F. & Löhr M. COMO
13976 Jesaja Gillebaard J., Dijk K. COMO
308 Schepping en paradijs verklaring van Genesis 1-3 Gispen W.H. COMO
10599 Genesis Deel I (1-11:26) Gispen W.H. COMO
10600 Genesis Deel I (1-11:26) Gispen W.H. COMO
10601 Leviticus Gispen W.H. COMO
10602 Numeri Deel I ( 1 : 1-20 : 13) Gispen W.H. COMO
10603 Numeri Deel II ( 20 : 14-36 : 13) Gispen W.H. COMO
10616 Hosea Gispen W.H. COMO
15466 Genesis III (25:12-36:43) Gispen W.H. COMO
13907 Opdracht, tergelegenheid van de 70ste verjaardag van Aalders en Ridderbos Gispen W.H. (red.) COMO
6649 Das Buch Daniel Goettsberger J. COMO
16261 Daniël Goldingay John E. COMO
10605 I Samuël Goslinga C.J. COMO
10606 II Samuël Goslinga C.J. COMO
10778 Het eerste en tweede boek van Samuël Graaf S. G. de COMO
18030 Numbers Gray, George Buchanan COMO
4552 Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Istraels (von Samuël bis Amos und Hosea) Gressmann Hugo COMO
10780 Het eerste boek der Kronieken Groot D.J. de COMO
10781 Het tweede boek der Kronieken Groot D.J. de COMO
329 Een lucht van wind en wolken zwart Verklaring van het boek Daniël Groot H.J. de COMO
10737 Jozua Groot Johannes de COMO
10738 1 Samuël Groot Johannes de COMO
10739 2 Samuël Groot Johannes de COMO
10607 Ezra - Nehemia I Grosheide H.H. COMO
15601 Die Psalmen Gunkel Hermann COMO
334 Die Urgeschichte und die Patriarchen Guntel Hermann COMO
8720 Die Botschaft des Alten Testaments Deel X Das Buch vom Lande Gottes Josua und Richter Gutbrod K. COMO
8721 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XI Das Buch vom König Das Erste Buch Samuel Gutbrod K. COMO
8722 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XI-II Das Buch vom Reich Das Zweite Buch Samuel Gutbrod K. COMO
8276 Der Gotteskenecht bei Deuterojesaja Haag H. COMO
16917 Sacharja (XIV/7) Hanhart Robert COMO
16233 Leviticus Hartley John E. COMO
4541 Präparation zu den Psalmen den nütigen, die übersetzung und das Verständnis des Textes erleichternden Anmerkungen Heiligstedt A. COMO
6646 Das Buch Leviticus Heinisch P. COMO
12343 Das Alte Testament und das Evangelium ; Melchisedek Hellbardt H. COMO
17669 Verklaring van het Oude Testament. I Genesis - Deuteronomium Henry Matthew COMO
17670 Verklaring van het Oude Testament dl. II Jozua-1 Koningen Henry Matthew COMO
17671 Verklaring van het Oude Testament III. 2 Koningen - Job Henry Matthew COMO
17672 Verklaring van het Oude Testament IV Psalmen-Hooglied Henry Matthew COMO
17673 Verklaring van het Oude Testament V Jesaja - Klaagliederen Henry Matthew COMO
17674 Verklaring van het Oude Testament VI Ezechiël - Maleachi Henry Matthew COMO
8508 Das Alte Testament Deutsch Deel XVII Der Proophet Jesaja/I 1-12 Hentrich V. COMO
16908 Deuterojesaja (Jes. 45:8-48:11) XI/7-9 Hermission Hans Jurgen COMO
16909 Jeremia Jer 1:1-2:37 (XII/1,2) Herrmann Siegfried COMO
8582 Het zonderlinge karakter van de Godsnaam Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2:23-4:17) Hertog C. den COMO
3242 The Pentateuch and Haftorahs Hertz J.H. COMO
8500 Das Alte Testament Deutsch Deel IX Die Bücher Jozua, Richter, Ruth Hertzberg H.W. COMO
8501 Das Alte Testament Deutsch Deel X Die Samuëlbücher Hertzberg H.W. COMO
8502 Das Alte Testament Deutsch Dee XII Die Bücher der Kroniek Esra, Nehemia Hertzberg H.W. COMO
16756 Die Bücher Jozua, Richter, Ruth Hertzberg Hans Wilhelm COMO
16757 Die Samuëlbücher Hertzberg Hans Wilhelm COMO
16243 2 Kings Hobbs T.R. COMO
389 Jakob-Israël Verklaring van Genesis XXV : vs. 11-50 1e Deel Hoedemaker Ph. J. COMO
8907 Het Boek van den Profeet Amos Hoek D. COMO
10773 Het boek Leviticus Hoekstra S. COMO
12917 Die Verheissungen an die drei Erzväter Hoftijzer J. COMO
9022 Das Buch Josua Holland M. COMO
9023 Das Buch Richter und das Buch Rut Holland M. COMO
9024 Das erste Buch Samuël Holland M. COMO
9047 Der Prophet Hosea Holland M. COMO
9048 Die Propheten Joël, Amos und Obadja Holland M. COMO
9051 Der Propheten Nahum Habakuk und Zephanja Holland M. COMO
11804 Oorsprong in ontferming Studie van de kernmomenten van Exodus Holwerda K.B. COMO
12455 Das Buch Josua Holzinger H. COMO
6427 Het Testimoniaboek. Studiën over O.T. citaten in het N.T. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de heilige godgeleerdheid. Hommes N.J. COMO
16922 Hiob I Horst Friedrich COMO
16254 Song of songs, Lamentations (niet beschikbaar) Hubbard David A. COMO
17362 Das Buch Hiob Hölscher Gustav COMO
8378 Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel Genesis 1:1 - 25:11 Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking Jagersma H. COMO
8379 Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel Genesis 25:12-50:26 Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking Jagersma H. COMO
17448 Numeri I Jagersma H. COMO
16771 Der Prophet Hosea Jeremias Jörg COMO
16772 Die Propheten Joël, Obadja, Jona, Micha Jeremias Jörg COMO
12346 Uitlegging op de profetieën van de profeten Jesaja en Jeremia Johannes Calvijn; Ludovicus Guilielmus van Deventer; Eskelhoff Carsjen Grav COMO
430 Het verhaal van Hizkia en Sanherib Een synchronische en diachronische analyse van II Kon. 18,13-19,37 (par. Jes. 36-37) Jong Stephan de COMO
6647 Das Buch Deuteronomium Junker H. COMO
12153 Der Prophet Amos Jörg Jeremias COMO
16764 Das Buch des Propheten Jesaja (hfdst 1-12) Kaiser Otto COMO
16765 Der Prophet Jesaja (Kap. 13-39) Kaiser Otto COMO
5982 Bijbellezen in het spoor van Israël Deel I Katholieke Bijbelstichting COMO
5983 Bijbellezen in het spoor van Israël Deel II Katholieke Bijbelstichting COMO
5984 Bijbellezen in het spoor van Israël Deel III Katholieke Bijbelstichting COMO
14952 Ezra, Nehemia, Esther & the Book of Job Vol IV Keil C. F. & Delitzsch F. COMO
14949 The Pentateuch Vol. I Keil C.F. COMO
14950 Joshua, Judges, Ruth 1 & 2 Samuël Vol. II Keil C.F. COMO
14951 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles Vol. III Keil C.F. COMO
14956 Jeremia Lamentations Vol VIII Keil C.F. COMO
14957 Ezekiel, Daniël IX Keil C.F. COMO
14958 The minor Prophets X Keil C.F. COMO
10048 Die bücher der Könige Keil Carl Friedrich COMO
14853 Commentar über die Bücher der Makkabäer Keil Carl Friedrich COMO
15471 Genesis und Exodus Keil Carl Friedrich COMO
15472 Leviticus, Numeri und Deuteronomium Keil Carl Friedrich COMO
15473 Josua, Richter und Ruth Keil Carl Friedrich COMO
15474 Die Bücher Samuëls Keil Carl Friedrich COMO
15475 Die Bücher der Könige Keil Carl Friedrich COMO
15476 Chronik, Esra, Nehemia und Esther Keil Carl Friedrich COMO
15480 Der Propheten Jeremia und die Klagelieder Keil Carl Friedrich COMO
15481 Den Propheten Ezechiël Keil Carl Friedrich COMO
15482 Den Propheten Daniël Keil Carl Friedrich COMO
15483 Die Zwölf kleinen Propheten Keil Carl Friedrich COMO
15484 Die Bücher der Makkabäer Keil Carl Friedrich COMO
15479 Hoheslied und Koheleth(=Prediker) Keil Carl Friedrich & Delitzsch Franz COMO
10062 Die Bücher Moses Genesis und Exodus Keil Carl Friedrich und Delitzsch Franz COMO
10787 De profeet Jesaja Eerste Deel Hoofdstuk 1-39 Keizer P.K. COMO
12178 Die Psalmen Kekler H. COMO
16258 Jeremiah 26-52 Keown Gerald L. a.o. COMO
8725 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XII-IV Gottes Mitarbeiter am Wiederaufbau Kessler, W. COMO
8734 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XIX Gott Geht es um Das Ganze Jesaja 56-66 und 24-27 Kessler, W. COMO
8737 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XXII Zwischen Gott und Welmacht Der Prohet Daniël Kessler, W. COMO
494 Bijbelsche Monographiën Jeremias Keulers J. COMO
9012 Die psalmen Kittel D.R. COMO
16240 1 Samuël Klein Ralph W. COMO
12880 Treaty of the great king : the covenant structure of Deuteronomy Kline M.G. COMO
14390 Der Pentateuch : Beiträge zu seinem Verständnis und seiner Entstehungsgeschichte Klostermann A. COMO
12177 Samuelis und der Könige Klostermann August COMO
10784 Het boek der Psalmen Eerste Deel (Psalm 1-72) Knap J.J. Czn. COMO
10785 Het boek der Psalmen Tweede Deel (Psalm 73-150) Knap J.J. Czn. COMO
12971 Das Buch Jesaja König E. COMO
16929 Daniël XXII/1 Koch Klaus COMO
514 Gods huis en de psalmen Deel I Kok J. COMO
515 Psalm 119 Kok J. COMO
516 Gods huis en de psalmen Deel II Kok J. COMO
517 Salomo`s spreuken Deel I Kok J. COMO
518 Salomo`s spreuken Deel II Kok J. COMO
519 Salomo`s spreuken Deel III Kok J. COMO
520 Salomo`s spreuken Deel IV Kok J. COMO
14649 Jesaja II (deel I) Koole J.L. COMO
12570 Studien zum Heiligkeitsgesetz (Lev 17-26) Kornfeld W. COMO
9503 Psalmen Kraus H.J. COMO
16919 Psalmen 1 Kraus Hans-Joachim COMO
16920 Psalmen II Kraus Hans-Joachim COMO
16921 Theologie der Psalmen Kraus Hans-Joachim COMO
16927 Klagelieder (Threni) Kraus Hans-Joachim COMO
6116 De hand op den mond Verklaring van het boek Job Kroeze J.H. COMO
10604 Jozua Kroeze J.H. COMO
10608 Job Kroeze J.H. COMO
497 Bijbelsche Monographiën Isaias Kroon J. COMO
10772 Het boek Exodus Kruyswijk P.N. COMO
9499 Das Deuteronomium König E. COMO
639 Der Apostel Der zweite Korintherbrief ausgelegt für die Gemeinde Lüthi Walter COMO
699 De zeven gesprekken van Maleachi Lüthi Walter COMO
700 De boodschap van de profeet Amos Lüthi Walter COMO
701 Dies ist's was der Prophet Amos gesehen hat Lüthi Walter COMO
702 Habakuk twist met God Lüthi Walter COMO
10786 De boeken Spreuken, Prediker, Hooglied. Laarman G.. Raalte J. van en Herksen J. van COMO
14570 Jeremia Lalleman-de Winkel H. COMO
8718 Die Botschaft des Alten Testaments Deel VII en VIII In Gottes Schuld Ausgewählte Texte aus dem Dritten und vierten Buch Mose Lamparter H. COMO
8719 Die Botschaft des Alten Testaments Deel IX Der Aufruf zum Gekorsam Das fünfte Buch Mose Lamparter H. COMO
8726 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XIII Das Buch der Anfechtung Das Buch Hiob Lamparter H. COMO
8727 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XIV Das Buch der Psalmen I Psalm 1-72 Lamparter H. COMO
8728 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XV Das Buch der Psalmen II Psalm 73-150 Lamparter H. COMO
8729 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XVI Das Buch der Weisheit Prediger und Sprüche Lamparter H. COMO
8730 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XVI-II Das Buch der Sehnsucht Ruth Hoheslied-Klagelieder Lamparter H. COMO
8735 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XX prophet wider Willen Der Profhet Jeremia Lamparter H. COMO
8736 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XXI Zum Wachter Bestellt Der Profhet Hesekiel Lamparter H. COMO
8743 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XXV-I Die Apokryphen I Das Buch Jesus Sirach Lamparter H. COMO
8744 Die Botschaft des Alten Testaments Deel XXV-II Die Apokryphen II Weisheit Salomos Tobias/Judith/Baruch Lamparter H. COMO
10374 Der Prophet Hezekiel Lange J.P. COMO
10375 Die Bücher Exodus, Leviticus, Numeri Lange J.P. COMO
14532 1 en 2 Samuël Langman H.J. COMO
9028 Das erste Buch der Chronik Laubach F. COMO
9052 Der Prophet Sacharja Laubach F. COMO
16926 Kohelet Lauha Aarre COMO
17469 Hosea Leeuwen C. van COMO
17470 Amos Leeuwen C. van COMO
234 De inlijving door het bloed (Exodus 4:24-26) Leeuwen J. van COMO
10138 Exposition of Ecclesiastes Leupold H.C. COMO
10139 Exposition of Daniël Leupold H.C. COMO
12598 Exposition of Isaiah Vol 1 Ch. 1-39 Leupold H.C. COMO
12671 Exposition of Genesis I Leupold H.C. COMO
12672 Exposition of Genesis II Leupold H.C. COMO
12741 Exposition of the psalms Leupold H.C. COMO
12773 Exposition of Zechariah Leupold H.C. COMO
17455 Esther Loader J.A. COMO
896 Ezra, Nehemia, Esther, Job Luteijn C.M. COMO
11343 De Psalmen 1 Luteijn C.M. COMO
14531 De Psalmen 2 Luteijn C.M. COMO
15607 De Psalmen II Luteijn C.M. COMO
15502 Psalmen Auslegung I (Ps. 1-25) Luther M. COMO
15503 Psalmen Auslegung II (Ps. 26-90) Luther M. COMO
15504 Psalmen Auslegung III (Ps. 91-150) Luther M. COMO
17447 Leviticus Maarsingh B. COMO
17468 Ezechiël I Maarsingh B. COMO
13308 Genesis, Exodus, Leviticus and Numbers Maclaren Alexander COMO
13309 Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Samuël I & II, Kings I & II Maclaren Alexander COMO
13310 Kings II, Chronicles, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Proverbs & Ecclesiastes Maclaren Alexander COMO
13311 Psalms Maclaren Alexander COMO
13312 Isaiah & Jeremiah Maclaren Alexander COMO
13313 Ezekiel, Daniël, Minor Prophets, Matthew I Maclaren Alexander COMO
9019 Das dritte Buch Mose Maier G. COMO
9020 Das vierte Buch Mose Maier G. COMO
9031 Das Buch Esther Maier G. COMO
9039 Das Hohelied Maier G. COMO
9044 Der Prophet Hesekiel - Deel I, Hfst. 1-24 Maier G. COMO
9045 Der Prophet Hesekiel - Deel II Hfst. 25-48 Maier G. COMO
9046 Der Prophet Daniël Maier G. COMO
9049 Der Prophet Jona Maier G. COMO
9053 Der Prophet Haggaï und der Prophet Maleachi Maier G. COMO
3862 Die texte vom toten meer I Maier J. COMO
3863 Die texte vom toten meer II Maier J. COMO
6336 Het Hooglied Meiden L. H. van der COMO
627 Klaagliederen van Jeremia Meijden L. H. van der COMO
10791 De Klaagliederen van Jeremia Meima K. COMO
8277 Qohelet Michel D. COMO
7429 Leviticus Monshouwer D. COMO
18033 Judges Moore George F. COMO
16331 A commentary on Haggai, Zechariah and Malachi Moore Thomas V. COMO
14820 De targum op het Hooglied Mulder M.J. COMO
16397 The Book of Exodus Murphy James G COMO
16253 Ecclesiates Murphy Roland COMO
7428 Het gouden kalf, Exodus 32-34 . Naastepad Th. J.M. COMO
7432 Simson Naastepad Th. J.M. COMO
7439 Acht gelijkenissen uit Mattheüs en Lukas Naastepad Th. J.M. COMO
10775 Het boek Deuteronomium Nawijn E. COMO
9342 Makkabee Nelis J.T. COMO
9343 De boeken van het Oude Testament Deel VI / Boek I B II Makkabee Nelis J.T. COMO
9027 Das zweite Buch der Könige Neudorfer H.W. COMO
9501 Das Buch Jozua Noth M. COMO
16754 Das zweite Buch Mose - Exodus Noth Martin COMO
16903 Könige I Noth Martin COMO
17359 Das Buch Josua Noth Martin COMO
15658 Kleine Propheten Nowack W. COMO
8898 Der Römerbrief Nygren A. COMO
10756 Daniël Obbink H.W. COMO
8886 Een woord gesproken op zijn tijd Hoe lezen wij Jesaja 1-39 Ohmann H.M. COMO
12907 De vreze des Heren in het Oude Testament Oosterhoff B.J. COMO
10782 De boeken Ezra, Nehemia, Ester Oranje L. Czn. en Polman A.D.R. COMO
9025 Das zweite Buch Samuël Orde K vom COMO
9030 Die Bücher Esra und Nehemia Orde K vom COMO
12183 Jesaja und Jeremia Orelli E. von COMO
496 Bijbelsche Monographiën De zonde in den Tuin Een exegetische studie over Genesis II 4b-III, 24 Oudenrijn M.A. COMO
9348 Het Hooglied uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Oudenrijn M.A. van den COMO
16902 Deuteronomium Perlitt Lothar COMO
12232 Deuteronomy Philips Anthony COMO
12097 La Sainte Bible II Leviticus, Nombre, Deuteronomium Pirot Louis COMO
12618 La Sainte Bible I, 1 Genése Pirot Louis COMO
12619 La Sainte Bible I-2 Ecode Pirot Louis COMO
12620 La Sainte Bible II Lévitique, Nombres, Deutéronome Pirot Louis COMO
12621 La Sainte Bible III Josuá Judges Ruth Samuël Rois Pirot Louis COMO
12622 La Sainte Bible IV Paralipoménes , Esdras-Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job Pirot Louis COMO
12623 La Sainte Bible V Les Psaumes Pirot Louis COMO
12624 La Sainte Bible VI Proverbs Ecclésiaste Cantique des Cantiques Sagesse Ecclésiastique Pirot Louis COMO
12625 La Sainte Bible VII Isaie Jérémie Lamentations Baruch Ézéchiel Danièl Pirot Louis COMO
12626 La Sainte Bible VIII-1 Oseé Joèl Amos Abdias Jonas Pirot Louis COMO
12627 La Sainte Bibnle VIII-1 Michée Nahum Habacuc Sophonie Aggáe Zacharie Malachie Pirot Louis COMO
12628 La Sainte Bible VIII-2 Les Livres des Macchabées Pirot Louis COMO
9346 Psalm 1 t/m 44 Psalmen uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Ploeg J.P.M. van der COMO
9347 Psalm 45 t/m 68 Psalmen uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Ploeg J.P.M. van der COMO
16923 Spruche Salomos (Proverbia) Ploger Otto COMO
16924 Spruche Salomos (Proverbia XVII/2-4) Ploger Otto COMO
18056 James Plummer, Driver, Briggs COMO
741 Heersende te Jeruzalem Popma K.J. COMO
742 Harde Feiten, kanttekeningen bij het Genesisverhaal Popma K.J. COMO
2760 De boodschap van het boek Job Popma K.J. COMO
8514 Das Alte Testament Deutsch Deel XXIII Das Daniëlbuch Porteaus W. COMO
16770 Das Buch Daniël Porteus Norman W. COMO
9344 De boeken van het Oude Testament Deel VI / Boek III Judth uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Poulssen N. COMO
9345 Esther uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Poulssen N. COMO
9496 Die Genesis Procksch D.O. COMO
9510 Jesaia I Procksch D.O. COMO
8493 Das Alte Testament Deutsch Deel II Das erste Buch Mose Rad G. von COMO
8494 Das Alte Testament Deutsch Deel III Das erste Buch Mose Geneis 12 : - 10-25 : 18 Rad G. von COMO
8495 Das Alte Testament Deutsch Deel IV Das erste Buch Mose Genesis 25 : 19-50 : 26 Rad G. von COMO
8496 Das Alte Testament Deutsch Deel V Das zweite Buch Mose Exodus Rad G. von COMO
8497 Das Alte Testament Deutsch Deel VI Das dritte Buch MoseLeviticus Rad G. von COMO
8498 Das Alte Testament Deutsch Deel VII Das vierte Buch Mose Numeri Rad G. von COMO
8499 Das Alte Testament Deutsch Deel VIII Das fünfte Buch Mose Deuteronomium Rad G. von COMO
16753 Das erste Buch Mose - Genesis Rad Gerhard von COMO
16755 Das fünfte Buch Mose - Deuteronomium Rad Gerhard von COMO
10752 Jeremia I Ravesteijn Th.L.W. van COMO
10753 Jeremia II Ravesteijn Th.L.W. van COMO
16901 Leviticus III/1 Rendtorff Rolf COMO
848 O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht.... Een exegetisch - hermeneutisch onderzoek van enkele psalmen. Renkema J. COMO
12881 Misschien is er hoop : de theologische vooronderstellingen van het boek Klaagliederen Renkema J. COMO
10609 De Psalmen Deel I (1-41) Ridderbos J. COMO
10610 De Psalmen II (42-106) Ridderbos J. COMO
8507 Das Alte Testament Deutsch Deel XVI/II Das Hohe Lied, Klagelieder Das Buch Esther Ringgren H. en Weiser A. COMO
8506 Das Alte Testament Deutsch Deel XVI/I Die Bücher Sprüche, Prediger Ringgren H. en Zimmerli W. COMO
16762 Sprüche, Prediger, Das Hohe Lied, Klagelieder, Das Buch Esther Ringgren Helmer u.a. COMO
16763 Das Hohe Lied, KLagelieder, Das Buch Esther Ringgren Helmer u.a. COMO
17360 Die Zwölf kleinen Propheten Robinson Th. H. & Horst F. COMO
17453 I Kronieken Roubos K. COMO
17454 2 Kronieken Roubos K. COMO
9502 Chronikbücher Rudolph W. COMO
9506 Jeremia Rudolph W. COMO
11171 Das Buch Ruth Rudolph W. COMO
17364 Esra und Nehemia Rudolph Wilhelm COMO
17365 Chronikbücher Rudolph Wilhelm COMO
18035 Samuel S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18036 Kings S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18037 Chronicles S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18038 Ezra And Nehemiah S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18039 Esther S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18040 Job S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18041 Psalms S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18042 Psalms S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18043 Proverbs S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18044 Ecclesiasts S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18050 Ezekiel S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18051 Daniel S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18052 Amos en Hosea S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18053 Haggai, Zechariah, Malachi en Jona S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
18054 Micah, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Obadiah en Joel S. R. Driver, A. Plummer, C. A. Briggs COMO
14005 Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt. Väterfluch und Vätersegen Scharbert J. COMO
10777 Het boeken Richteren en Ruth Schelhaas J. Hzn. en Schep J.A. COMO
10776 Het boek Jozua Schep J.A. COMO
10795 De Profeten Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi Schep J.A., Kruyswijk P.N., Ringnalda A. en Vries R. de COMO
9050 Der Prophet Micha Schibler D. COMO
9026 Das erste Buch der Könige Schmid H. COMO
333 Die groszen Propheten Schmidt Hans COMO
17361 Die Psalmen Schmidt Hans COMO
16900 Exodus (1-6) Schmidt Werner H. COMO
9021 Das fünfte Buch Mose Schneider D. COMO
9034 Psalm Deel I, 1-50 Schneider D. COMO
9035 Psalm Deel II - 51-100 Schneider D. COMO
9036 Psalm, deel III - 101-150 Schneider D. COMO
9040 Der Prophet Jesaja Deel I , 1-39 Schneider D. COMO
9041 Der Prophet Jesaja Deel II - Hoofdstuk. 40-66 Schneider D. COMO
9042 Der Prophet Jeremia Schneider D. COMO
9351 Jesaja Schoors A. COMO
9352 Jesaja II Schoors A. COMO
7430 Deuteronomium Schuman N.A. COMO
755 Das Zwölfprophetenbuch Sellin D. E. COMO
16095 Das Zwölfprophetenbuch Sellin Ernst COMO
10740 1 Kronieken Selms A. van COMO
10741 2 Kronieken Selms A. van COMO
10742 Ezra en Nehemia Selms A. van COMO
16045 Kronieken I Selms A. van COMO
16046 Kronieken II Selms A. van COMO
16047 Ezra en Nehemia Selms A. van COMO
17444 Genesis I Selms A. van COMO
17445 Genesis II Selms A. van COMO
17456 Job I Selms A. van COMO
17457 Job II Selms A. van COMO
17465 Jeremia I Selms A. van COMO
17466 Jeremia II Selms A. van COMO
17467 Jeremia III en Klaagliederen Selms A. van COMO
10783 Het boek Job Sietsma K. COMO
882 Het boek der geboorten verklaring van Het Boek Genesis 1-12 Sikkel J.C. COMO
883 Het boek der geboorten verklaring van Het Boek Genesis 12-49 Sikkel J.C. COMO
884 Het boek der geboorten Sikkel J.C. COMO
12715 De lening in het Oude Testament : (bijdrage tot de kennis van het vraagstuk van schuld en aansprakelijkheid) Sikkema R.K. COMO
18027 Kerk & Theologie XXVII (1976) Skinner John COMO
10743 Ruth, Esther en Klaagliederen Smit G. COMO
10759 De Kleine Profeten III Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi Smit G. COMO
16263 Micah-Malachi Smith Ralph L. COMO
890 Daniel und die Offenbarung Smith U. COMO
17462 Jesaja I Snijders L.A. COMO
9500 Das Deuteronomium Göttinger handcommentar zum Alten Testament Steuernagel C. COMO
7771 Das Buch Hiob. Hebräisch und Deutsch Stier F. COMO
9038 Der Prediger Stoll C.D. COMO
9043 Die Klagelieder Stoll C.D. COMO
12176 Genesis, Exodus, Leviticus und Numeri Strack Hermann COMO
899 Profetie in Israël Commentaar bij de tijd / Deel I De vroege profeten en de profeten van Israël Streefland J. COMO
16262 Hosea-Jonah Stuart Douglas COMO
16062 Kings I & II Sweeney Marvin A. COMO
16250 Psal,m 51-100 Tate Marvin E. COMO
15635 Ioannis Calvini in Librum Psalmorum Commentarius I Tholuck A. COMO
9475 De verwarring van Goed en Kwaad Midrasjiem over Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel Tijn, M. van COMO
16238 Judges (nog niet beschikbaar) Trent C. Butler COMO
10754 Ezechiël I Troelstra A. COMO
10755 Ezechiël II Troelstra A. COMO
17458 Psalmen (1-40) I Uchelen N.A. van COMO
17459 Psalmen (41-80) II Uchelen N.A. van COMO
10779 De beide boeken der Koningen Veer M.B. van 't COMO
966 Jeremia en Klaagliederen Veldkamp H. COMO
10792 De Profeet Ezechiël Veldkamp H. COMO
11937 Jozua Richteren Ruth Velema J.H. COMO
13803 Praktische Erklärung des Alten Testaments; die Lehrbücher Hiob bis Klagelieder Jeremia Vilmar A F C COMO
9340 Leviticus uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Vink J.G. COMO
8215 Auslegung der Weissagung Jesaia. Vitringa Campegii COMO
9523 Sefanja Vlaardingerbroek J. COMO
12179 Hiob, Prediger Salomo, Hohelied und Klagelieder Volck Wilhelm & Vetti Samuël COMO
12340 Der Prophet Jeremia Volz D. Paul COMO
9528 Der Propfet Jeremia Volz, D.P. COMO
977 De Voorzeide Leer Deel 1a De Heilige Schrift Inleiding, Genesis, Exodus Vonk C. COMO
978 De Voorzeide Leer Deel 1b De Heilige Schrift Leviticus, Numeri, Deuteronomium Vonk C. COMO
979 De Voorzeide Leer Deel 1c De Heilige Schrift Numeri, Deuteronomium Vonk C. COMO
980 De Voorzeide Leer Deel 1Ca De heilige Schrift Numeri Vonk C. COMO
981 De Voorzeide Leer Deel ICb De Heilige Schrift Deuteronomium Vonk C. COMO
982 De Voorzeide Leer Deel 1d De Heilige Schrift Inleiding op de profeten en Jozua Vonk C. COMO
983 De Voorzeide Leer Deel IF De Heilige Schrift I en II Samuël Vonk C. COMO
984 De Voorzeide Leer Deel IG De Heilige Schrift I en II Koningen Vonk C. COMO
4847 De Voorzeide Leer Deel Id De Heilige Schrift - Inleiding op de profeten Jozua Vonk C. COMO
4848 De Voorzeide Leer Deel IE De Heilige Schrift - Richteren Vonk C. COMO
8993 De Voorzeide Leer Deel IHa De Heilige Schrift - Jesaja Vonk C. COMO
8994 De Voorzeide Leer Deel IHb De Heilige Schrift - Jeremia Ezechiël Vonk C. COMO
8996 De Voorzeide Leer Deel IP De Heilige Schrift - Daniël Kronieken Ezra Nehemia Vonk C. COMO
8997 De Voorzeide Leer Deel IHc De Heilige Schrift - Hose Maleachi Vonk C. COMO
15470 Jesaja Vonk C. COMO
7438 Psalmen om Jeruzalem Waaijman K. COMO
7434 Psalmen bij het zoeken van de weg Waaijman, K. COMO
7435 Psalmen rond bevrijdend leiderschap Waaijman, K. COMO
7436 Psalmen over de schepping Waaijman, K. COMO
7437 Psalmen bij ziekte en genezing Waaijman, K. COMO
10774 Het boek Numeri Wageningen J.J. van COMO
12691 Dies ist's was der Prophet Amos gesehen hat Walter Lüthi COMO
16255 Isaiah 1-33 Watts John D.W. COMO
16256 Isaiah 34-66 Watts John D.W. COMO
11938 De boeken Daniël en de Twaalf Kleine Profeten Weg A. van de COMO
8503 Das Alte Testament Deutsch Deel XIII Das Buch Hiob Weiser A. COMO
8504 Das Alte Testament Deutsch Deel XIV Die Psalmen 1 / psalm 1-60 Weiser A. COMO
8505 Das Alte Testament Deutsch Deel XV Die Psalmen II / psalm 61 - 150 Weiser A. COMO
8510 Das Alte Testament Deutsch Deel XX Das Buch Jeremia 1-25/13 Weiser A. COMO
8511 Das Alte Testament Deutsch Deel XXI Das Buch Jesaja 25/15-52:34 Weiser A. COMO
8515 Das Alte Testament Deutsch Deel XXIV Die Propheten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha Weiser A. COMO
16760 Das Buch Hiob Weiser Arthur COMO
16761 Die Psalmen Weiser Arthur COMO
16767 Das Buch Jeremia Weiser Arthur COMO
16230 Genesis 1-15 Wenham Gordon J. COMO
16231 Genesis 16-50 Wenham Gordon J. COMO
14071 Daniël profeet van het rijk van God Westerink J. COMO
16897 Genesis I Hoofdtuk 1-11 Westerman Claus COMO
7907 Genesis 12-50 Westermann C. COMO
8509 Das Alte Testament Deutsch Deel IXX Das Buch Jesaja 40-66 Westermann C. COMO
7906 Genesis 1-11. Erträge der Forschung Westermann Claus COMO
8516 Das Alte Testament Deutsch Deel XXV Die Proheten: Nahum, Hakakuk, Zephanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi Westermann Claus COMO
16766 Das Buch Jesaja (Kap. 40-66) Westermann Claus COMO
16898 Genesis II Hoofdstuk 12-36 Westermann Claus COMO
16899 Genesis III Hoofdstuk 37-50 Westermann Claus COMO
1016 De Christus gepredikt Verklaring van het boek Leviticus Weststrate J.C. COMO
10789 De profeet Jeremia Eerste Deel Hoofdstuk 1-24 Wiersinga H.A. COMO
10790 De profeet Jeremia Tweede Deel Hoofdstuk 25-52 Wiersinga H.A. COMO
8118 De schepping. Hoe lezen wij het Scheppingsverhaal? Wiersma J.T. COMO
6648 Das Buch der Sprüche Wiesmann H. COMO
9341 Deuteronomium uit de grondtekst vertaald en uitgelegd Wijngaards J. COMO
10735 Leviticus Wilde W.J. de COMO
9508 Die Sprüche Wildeboer, D.G. COMO
16904 Jesaja 1-12 (X/1) Willberger Hans COMO
16905 Jesaja 13-27 (X/2) Willberger Hans COMO
16906 Jesaja 28-39 (X/3) Willberger Hans COMO
16335 De Openbaring van Johannes Willemze J. COMO
16930 Chronik XXIV/1 Willi Thomas COMO
16246 Ezra, Nehemia Williamson H.G.M. COMO
16912 Dodekapropheton 1 - Hosea Wolff Hans Walter COMO
16913 Dodekapropheton 2 - Joël und Amos Wolff Hans Walter COMO
16914 Dodekapropheton 3 - Obadja und Jona Wolff Hans Walter COMO
16915 Dodekapropheton 4 - Micha Wolff Hans Walter COMO
16916 Dodekapropheton 6 - Haggaï Wolff Hans Walter COMO
16918 Dodekapropheton XIV 12, 14 Wolff Hans Walter COMO
17471 Jona & Nahum Woude A.S. van der COMO
17472 Micha Woude A.S. van der COMO
17473 Habakuk & Zefanja Woude A.S. van der COMO
17474 Haggaï & Maleachie Woude A.S. van der COMO
17475 Zacharia Woude A.S. van der COMO
9521 Das Alte testament Deutsch Das Erste Buch der Könige 1. Kön. 17 - 2 Kön. 25 Deel II,I Würthwein E. COMO
16758 Das Erste Buch der Könige (hfdst 1-11) Würthwein Ernst COMO
16759 Die Bücher der Könige (1 Kön 17 - 2 Kön 25) Würthwein Ernst COMO
17363 Ruth, Das Hohelied, Esther, Der Prediger und die Klagelieder Würthwein Ernst u.a. COMO
9520 Das Alte Testament Deutsch Das Erste Buch der Könige Kapitel 1 - 16 Deel II,I Wärthwein E. COMO
12809 Isaiah fifty-three A devotional and expository Study Young Edward J. COMO
16252 Proverbs (niet beschikbaar) Youngblood Ronald F. COMO
16910 Ezechiël (1-24) XIII/1 Zimmerli Walther COMO
16911 Ezechiël (25-48) XIII/2 Zimmerli Walther COMO
1065 1. Mose 1-11 die Urgeschichte I. Teil Mose 1- 4 Zimmerli, W. COMO
1066 1. Mose 1-11 die Urgeschichte II. Teil Mose 5-11 Zimmerli, W. COMO
10794 De Profeten Hosea, Joël, Amos, Abadja, Jona, Micha Zuylen H.W. van, Overduin J., Timmer A.S., Schep J.A. e.a COMO
17450 1 Samuël I Zyl A.H. van COMO
4693 Bijbelsch handboek en concordantie CONC
9259 Concordantie des Bijbels benevens Namenregister met verklaringen CONC
10278 The Oxford cyclopedic concordance CONC
11246 Bijbelsch Handboek en Concordantie CONC
8676 Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen Het Nieuwe Testament Supplement behorende bij Abraham Trommius: Nederlandsche Concordantie des Bijbeld Bakhuizen van den Brink J.N., Beek M.A., Edelkoort A.H. en Grosheide F. CONC
10850 Bijbels Handboek Deel I De wereld van de Bijbel Beek M.A., Elderen B. van, Franken H.J., Geus C.H.J. de e.a. CONC
10130 Konkordanz zum Targum Onkelos. Beihefte Brederek E. CONC
13365 Tamieion Concordantiae Novi Testramenti Graeci Bruder Caroli Hermanni CONC
9258 Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap Dee S.P. & Schoneveld J. CONC
13955 Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen Supplement bij Triommius Concordantie van de Bijbel Dooren J.P. van e.a. CONC
16447 A Concordance to the Septuagint and other Greek versions of the old Testament Vol I Hatch Edwin & Redpath Henry A CONC
16448 A Concordance to the Septuagint and other Greek versions of the old Testament Vol II & III Hatch Edwin & Redpath Henry A CONC
12449 Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament Lisowsky Gerhard CONC
9241 Veteris Testamenti. Concordantiae Hebraicae atque Chaldaice Mandelkern Solomon CONC
14177 Concordantie Hebreeuws deel I Mandelkern Solomon CONC
14178 Concordantie hebreeuws deel II Mandelkern Solomon CONC
8440 Registers op de dogmatische Studiën van Dr. G.C. Berkouwer Marel M.P. van der CONC
2441 Bijbelse namen NBG CONC
3923 Concordantie op de berijmde Psalmen Pieper J.W. en Coops J.M. CONC
3126 Naamregister op den Bijbel Ruys Th. jr. CONC
12131 Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament Schmoller Alfred CONC
7472 Alle getallen van de Bijbel, concordantie van de telwoorden in het oude en nieuwe testament en de apocriefen Snijders L.A. CONC
13494 The Exhaustive Concordance of the Bible and Comparative Concordance Strong James CONC
14982 Concordantie I Trommius Abraham CONC
14983 Concordantie II Trommius Abraham CONC
14984 Concordantie III Trommius Abraham CONC
14894 Concordantie bij de gezangen van het Liedboek voor de Kerken Vollenhoven-Meijer Martie CONC
15597 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche CONF
15862 Teksten bij de Heidelberse Catechismus CONF
16954 Over de belijdenis der kerk en haar handhaving CONF
7840 De Apostolische Geloofsbelijdenis Aalders W.J. CONF
15561 Belijdenissen Augustinus CONF
8204 Die chrisliche Lehre nach dem heidelberger Katechismus Barth Karl CONF
12739 The faith of the church. Commentary on the Apostle's creed according to Calvin's catechism Barth Karl CONF
16017 De Apostolische belijdenis Barth Karl CONF
14874 De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus Barueth Johan CONF
15686 Dit geloof ik - Korte toelichting op de Apostolische Geloofsbelijdenis Bezemer C. CONF
14706 Schets van de symboliek Biesterveld P. CONF
103 Dooperkenning tussen Ned. Herv. Kerk en R.K. kerk in Nederland Bisschoppen van Nederland CONF
15786 Dr. M. Luther - de grote catechismus Boendermaker P. CONF
15687 Ek glo in God - Wat die Christen bely volgens die Twaalf Artikels Booyens M.J. CONF
9769 Das Ausburger Bekenntnis Bornkamm, H. CONF
1221 The water that divides. The baptism debate Bridge Donald & Phypers David CONF
16131 Augustini S. Aurelii Confessiones Bruder Herm. CONF
9911 Aufschlüsse Ein Glaubenbuch Bunde der Evangelischen Kirchen in der DDR CONF
14295 de catechismus van Calvijn Buskes J.J. CONF
13499 What must Presbyterians believe? A study of the confession of 1967 and the Meaning of Ordination Vows Clyde Henry, J. CONF
12409 Spoor der Waarheid (Hulpmiddel behandeling NGB en DL) Cnossen S.S. CONF
10475 Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse Cullmann Oscar CONF
2176 En zij herkenden Hem - over het belijden van de Geref. Religie Delleman Th. CONF
13963 De onderstelling in binnen en buitenlandsche Geref. confessies Diermanse A.M. CONF
3770 Verbond en belijdenis Dijk D. van CONF
15081 Het hart van God, het hart der Kerk Duetz A. CONF
1694 Het Apostolicum in de twintigste eeuw Feenstra Y. CONF
16538 Das Urchristliche SakramentsVerständnis Fuchs Ernst CONF
15099 De geloofsbelijdenis der Ned. gereformeerde Kerk Gispen W.H. CONF
5869 Het geloof der vaderen - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis Goor N.Y. van CONF
272 Vast geloven Een kennismaking met het belijden van de kerk Gorsel W. van en Driel L. van CONF
16343 Volwassendoop, Kinderdoop, herdoop - een bijbelse verkenning Graafland C. CONF
33 Open die deur! Groenewoud H.G. CONF
16609 Die Botschaft des Heidelberger Katechismus Halaski Karl CONF
7255 Jezus en de kerken Bijbelkritiek en confessie Harenberg, W. CONF
16499 Augustins Konfessionen Harnack Adolf CONF
16574 Luthers Kleiner Catechismus und die Wirklichkeit Heckel Th CONF
15119 In defense of the descent. A response tom contemporary critics Hyde Daniël R. CONF
15369 Our only comfort. A comprehensive commentary on the Heidelberg Catechism I (zond. 1-19) Klooster Fred H. CONF
15370 Our only comfort. A comprehensive commentary on the Heidelberg Catechism I (zond. 20-52) Klooster Fred H. CONF
6401 Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior Koch E. CONF
16365 Op weg naar het Heilig Avondmaal Kruyswijk P.N. CONF
10151 Calvinisme en revisie Kuyper A. CONF
10536 Die Ehe im evangelisch-katholischen Spannungsfeld Lell Joachim CONF
14010 Kinderen aan het Avondmaal? 58 Stellingen over een actueel onderwerp Lindeboom A.M. CONF
17037 Belijdenis, Avondmaal, Tucht Littooij A. CONF
15094 Tekst en toelichting op de Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde kerk Los F.J. CONF
15525 Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche Müller E.F. Karl CONF
16496 Last supper and Lord's supper Marshall I. Howard CONF
15442 De man in de schaduw - Heinrich Bullinger en zijn tweede Helvetische Confessie Meijer J.A. CONF
8575 Theologie des Wunders Monden L. S.J. CONF
15771 Katholischen Katechismen des Sechzehnten Jahrhunderts in Deutsche Sprache Moufang Christoph CONF
13252 De belijdenis der kerk en haar handhaving Mulder A. e.a. CONF
16514 Die Confessio Augustana - Apologie -Bekenntnis - Leisetreterei Neuser Wilhelm N. CONF
15491 Verklaring der Apostolische geloofsbelijdenis en het wezen van het genade-verbond Olevianus Caspar CONF
15098 Das Glaubensbekenntnis ausgelegt und verantwortet vor der Fragen der Gegenwart Pannenberg Wolfhart CONF
4070 Met de kerk van alle eeuwen over confessionele trouw en ontrouw Praamsma Louis CONF
485 Religie zonder God? Runia K. CONF
2575 The Foundations of Social Order, Studies in the Creeds en Councils of the early Church Rushdoony R.J. CONF
13491 Creeds of Christendom Vol II Schaff Philip CONF
15859 Het Credo - verslag van collegevoordrachten over Het Apostolisch symbool Schilder K. CONF
17041 Het Credo - Het apostolisch symbool Schilder K. CONF
2 Ons algemeen christelijk geloof Sietsma K. CONF
9402 Vertaald gefeimschrift Spanjaard S.H. CONF
10531 Confessio ad Salutem. Beknopte verklaring van de NGB. Teunis E. CONF
5025 Ich glaube Das bekenntnis der Christen Thielicke Helmut CONF
14773 Eine katholische Beleuchtung der Augsburgische Konfession - Polemische Studie Thiemev Karl CONF
15354 The creedal imperative Trueman Carl R. CONF
1398 Wat is een Christen Nodig te Geloven? Venema F.F. CONF
15093 Kostbaar belijden De theologie van de Nederlandsche geloofsbelijdenis met preekschetsen Verboom W. CONF
8391 Rondom het belijden der kerk Volten H. CONF
15854 De theologische inhoud v.d. belijdenisgeschriften der Herv. kerk Vos H. de CONF
12261 Die Dordtse Leerreëls verdor nie Waal C. van der CONF
15757 Evangelische-Reformierter Bekenntnisschriften - Heidelberger Katechismus von 1563, Westminster Bekenntnis von 1647 Widter Reinhold CONF
12392 The vitality of the reformed theology (Proceedings ITC 1994) Batteau J.M. e.o. DGA
7620 Geloven in zekerheid? gereformeerd geloven in een postmoderne tijd Bekkum K. van en Rouw R. DGA
12391 Christian and Reformed today Bolt John DGA
9507 Gods belofte of menselijke veronderstelling Bremmer R.H. DGA
10493 Leesboek over de gereformeerde geloofsleer Deel I Gravemeijer E.C. DGA
10494 Leesboek over de gereformeerde geloofsleer Deel II Gravemeijer E.C. DGA
10495 Leesboek over de gereformeerde geloofsleer Deel III en Register Gravemeijer E.C. DGA
12514 De Synodale vrede van 1905 verbroken door de GS van 1942 Greijdanus S. DGA
13247 Korte bespreking van het praeadvies van commissie I Greijdanus S. DGA
14811 Schrift en ervaring Honig A.G. DGA
680 Zonder geloof vaart niemand wel. Een plaatsbepaling van christendom en kerk Kuitert H. M. DGA
1619 De Gemeene Gratie. Deel I. Het geschiedkundig gedeelte Kuyper A. DGA
1620 De Gemeene Gratie. Deel II. Het leerstellig gedeelte Kuyper A. DGA
7517 Om de waarheid te zeggen opstellen over het kerkelijk belijden Miskotte K.H. DGA
9055 Woord, Rijk en schepping Een gereformeerd geloofskader Nieboer W. DGA
2921 In het krachtenveld van de Geest Runia K. DGA
769 Bezet Bezit Artikelen van de hand van Prof. Dr. K. Schilder Schilder K. DGA
10433 Is de tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der Kinderkens wel noodig? Vonk C. DGA
12939 De Verbondsleer in de gereformeerde Theologie Vos G. DGA
6226 Belofte en Werkelijkheid Woelderink J.G. DGA
1136 Praktische Theologie. Bundel opstellen aan prof.dr. P.J. Roscam Abbing Andel C.P. van DIAK
10998 Het gemengde huwelijk Andel C.P. van, Besselaar A.T., Bronkhorst A.J., e.a. DIAK
15512 Ontmoetend geloven - gedachten bij het gelovig gesprek over dagelijkse dingen Andriessen H. DIAK
2254 Ieder doet mee op zijn eigen plaats. Om de identiteit van Dit Koningskind Arnold J.J. DIAK
2236 Helpen in perspectief. Op zoek naar gereformeerde psycho-sociale hulpverlening Arnold J.J., Nieboer W., Tijssen H. A., e.a. DIAK
6159 Diaconaat met perspectief Beleid, organisatie en praktijk van het diaconaat Assink M. DIAK
16589 Christliche Gemeinde im Wechsel der Staatordnungen Barth Karl DIAK
15691 Kwijnend en bloeiend geloofsleven Bavinck C.B. DIAK
5103 De mens van nu Bavinck J.H. DIAK
269 Diaconaal Handboek ten dienste der gereformeerde Diaconie Beeck Calkoen A. J. L. e.a. DIAK
2610 Tekens van herkenning en verkondiging Beek P. van, Boelema G. en Kaajan H.J.Ph.G. DIAK
9235 Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd Berg R. van den DIAK
17026 Twijfel Bettex F. DIAK
15912 Met reden geloven - C.S. Lewis over denken en geloof Blaauw G.A. (red) DIAK
10203 Het is ingewikkeld geworden Pleidooi voor gewoon gereformeerd Blaauwendraad J. DIAK
4368 Boeket voor Bolkestein Bolkestein M.H. DIAK
5335 De biecht in leer en praktijk Bommer J. DIAK
6653 Sanctorum Communio : eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche Bonhoeffer Dietrich DIAK
7848 Leven met elkander Bonhoeffer Dietrich DIAK
14519 Geloof waardig - Stappen op de weg van gemeenteopbouw Bons-Storm Riet DIAK
1312 Het ambt her-dacht Borght Ed A. J. C. van der DIAK
7649 Aan de levensbron. Troostboek Bouma C. e.a. DIAK
6089 Het ambt der diakenen Bouwman H. DIAK
1246 Petrus und Papst Deel 2 Brandenburg A. DIAK
1247 Petrus und Papst I Brandenburg A. DIAK
11596 Onderlinge dienst Schets van gemeenschapsbeleving in de gemeente van Christus Brienen T. DIAK
15443 Christus, een weg of de weg? Broekhuis J. DIAK
267 De Centrale Diaconale Conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. ontstaan en ontwikkeling bij gelenheid van haar 25-jarig bestaan Broekhuizen R. DIAK
3614 Petrus in het geloof van de jonge kerk Brown R.E., Donfried P en Reumann J. DIAK
1142 Kerkvernieuwing Bruin J. DIAK
15949 Meditatief leven Brummelen A. DIAK
14675 Luthers Briefe Buchwald Reinhard DIAK
7291 Wat je het best kunt doen in het lichaam van Christus Ontdek je geestelijke gaven, je persoonlijke stijl en de passie die God je geeft Bugbee B. DIAK
16174 The Triumphs of Faith Campbell Morgan G. DIAK
8588 Barmhartigheid en gerechtigheid Handboek diaconiewetenschap Crijns H., Elhorst W., Miedema L., Nordegraaf H. e.a. DIAK
4279 Als het getij verloopt... Opstellen over godsdienst en kerk Dekker Gerard DIAK
13173 De Imitatie van Thomas à Kempis Dijk Is. van DIAK
6157 De dienst der Kerk Dijk K. DIAK
1535 Het Kerkelijk Doctorenambt Doekes G. DIAK
1518 Vervreemding en Dienst. Verkenning van een diakonia alienatorum Dongen J.C. van DIAK
8532 Het gaat om mensen Een exploratief onderzoek naar het functioneren van gemeenteprocessen in drie Baptistengemeenten Erwich, Dr. Ren DIAK
11310 Vurig Verlangen Eschbach H. e.a. DIAK
4755 Spreken als een leerling Praktisch-theologische opstellen Firet J. DIAK
5164 Ik heb geen mens De anonieme pastorale relatie Firet J., Hendriks J. DIAK
6299 Rechenschaft über der Glauben Dienst am Nächsten Band III Fragen und Antworten für Gruppenarbeit und Selbstudium Flesseman-Leer van E. DIAK
13927 Echt & onecht Geluk C.G. DIAK
17018 Het pyramidegeloof Gispen W.H. DIAK
7711 ZWO, wat is dat? ZWO...omdat het om mensen gaat Glind A. van de, Lodenstein H. en Schaik B. van DIAK
11792 Gedachten over het ambt Och, of al het volk des heeren profeten waren...! Graafland C. DIAK
1713 Assepoester of - de vergeten bestemming van de Kerk Griffiths M. C. DIAK
5521 Veranderd getij GSI DIAK
16473 Geloof en geschiedenis Hagoort Henk (red) DIAK
257 Kerk en massamedia Hamelink C.J. (redactie) DIAK
17370 Die veränderte Weltsituation des modernen Menschen als religiöses Problem Hammelsbeck Oskar DIAK
6553 Diakonie in verleden en heden Harinck G. Bärnebroek A.H., Grotenhuis A.J te en Janssens R. e.a. DIAK
15888 Ik ben O.K. - jij bent O.K. - Hoe kunnen wij leven en laten leven Harris Thomas A. DIAK
3604 Het zwaard over de herder Hegger H.J. DIAK
6081 Tot een hand en een voet Eenheid en continuïteit in de christelijke hulpverlenging Hendriks A.J. e.a. DIAK
255 Om de bediening van de Geest Bijdragen over het ambt, de prediking en het pastoraat Hendriks A.N. DIAK
1231 Werelddiakonaat? Enige opmerkingwen over de hulpverlening aan de verre naaste. Hendriks A.N. DIAK
3123 Overal waar mensen zijn Hendriks J. DIAK
7366 Gemeente als herberg De kerk van 2000 een concrete utopie Hendriks J. DIAK
16061 Toekomstmuziek - Christus geeft eeuwige eenheid van Geest en stof Hessel Piet DIAK
1454 De Opbouw van de Wijkgemeente Hulsebosch J. e.a. DIAK
16370 Geloof en sekte- het sektarisme als anti-reformatorisch geloofs- verschijnsel Hutten Kurt DIAK
3963 Aan stille wateren Jonker G.J.A. DIAK
1482 Theologische Praxis problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij Jonker H. DIAK
7122 De predikant zijn plaats en zijn taak in een nieuwe wereld Kaptein R. DIAK
11001 De gemeente en haar diakonaat Karres D.J. DIAK
13934 Waar is ons kind? Kempeneers M.A. DIAK
4273 Omwenteling Kist A.W. DIAK
10837 Afscheidscollege. Knappert L. DIAK
16338 Bijbel en practijk - Levend voor uw wegen Knevel A.G. (red.) DIAK
677 Een boekje open over de priesters Koesen W. DIAK
13734 Zaaien op dankdag (opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente) Kooij A., Trimp C., Dronkers J.J., Harinck G., Hendriks A.J., e.a. DIAK
16053 Eén God. één geloof, één prediking, één kerk - één bezinning op het chr. geloof en de kerkelijke praktijk Koole David DIAK
5013 Das Diakonische amt der Kirche im ökumenischen Bereich. Krimm H. DIAK
6403 Das Diakonische amt der Kirche Krimm H. DIAK
14031 Goddelijke vrijheid Kruize F DIAK
8110 Aan God doen. Een vingerwijzing Kuitert H. M. DIAK
4586 Monatschrift für Pastoraltheologie Kunze G en Frid R. DIAK
5647 De verkiezing voor het Ambt Kuyper H.H. DIAK
10483 Glaube und Dogma Lücher Gottfried W. DIAK
6579 Predigt Beichte Abenmahl Ein Wort an unsere gemeinden Lüthi W. en Thurneysen E. DIAK
12910 Om mens te zijn. Motieven en aspecten in de verhouding tussen Chr. geloof en opvoeding Leeuwen G. van DIAK
16173 The reformed imperative - What the church has to say that no one else can say Leith John H. DIAK
5780 Het diaconaat Handboek ten dienste der Diaconiëen Deel I De Geschiedenis van het Diaconaat Deel II Het Diaconaat in zijne uitoefening Deel III Het Diaconaat en het publieke Lonkhuyzen J. van DIAK
10472 Erwählung und Glaube Maury Pierre DIAK
3274 De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid Meester J. DIAK
11199 De diaken als componist der gemeenschap Meyenfeldt F.H. von DIAK
2039 Geschenk en opdracht Mooiweer O. DIAK
12403 Dankbaar gereformeerd Nieboer W. DIAK
3544 Gods bouwwerk Aspecten van het gemeente-zijn in bijbelse theologisch licht Noordegraaf A. DIAK
13971 Leven voor Gods aangezicht (gedachten over het mens-zijn) Noordegraaf A. DIAK
5163 De kunst van het ziek zijn Overduin J. DIAK
2585 Het lijden even opgeschort Perk N. van der DIAK
10886 Troost, Troost Mijn Volk Petegem-Feij E.C. van DIAK
14019 Evangeliseren als levensstijl Petersen Jim DIAK
9696 Het is niet vanzelfsprekend Beschouwingen over de functie van de kerk Peursen C.A. van DIAK
4524 Praktische Theologie Band I Ein handbuch für die gegenwart Pfenningsdorf E. von DIAK
5149 Het huisbezoek Pieters W. DIAK
1943 De Paus van Rome Plas M. van der DIAK
8589 De Gemeente en haar verlangen Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden Ploeger A.K. en Ploeger-Grotegoed J. DIAK
6970 Ouderling en dominé Prins P. DIAK
12119 Glaube und Humanismus Quervain Alfred de DIAK
16597 Glaube und Humanismus Quervain Alfred de DIAK
16072 From Embers to a Flame - How God can revitalize your church Reeder Harry L. & Swavely David DIAK
3818 Apostolat und Predigtamt Rengstorf K. H. DIAK
15421 Calvijns gebedsleer - Venster op zijn vroomheid. Reuver A. de DIAK
5356 Dynamisch rusten Recreatie van mens en maatschappij in het licht van de Bijbel Rijks W.T.J. DIAK
7559 40 Woorden in de woestijn Werkboek voor de gemeente bij de crisis van kerk, geloof en cultuur Rootmensen B. DIAK
268 Gemeente Diakonaat Roscam Abbing P.J. e.a. DIAK
420 De betekenis der gemeenteleden volgens de beginselen, die Calvijn , toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast Rutgers F.L. DIAK
10542 Die fromme Schröpfung Zum Streit um das Geld der Kirche Schelz Sepp DIAK
10159 Grundriss der Praktischen Theologie Schian Martin DIAK
3145 Kerkelijk ambt Voorganger in de gemeente van Jezus Christus Schillebeeckx Edward DIAK
16558 Das bleibende Katholische - ein versuch über ein Prinzip des Katholischen Schlier Heinrich DIAK
15096 Christian Culture in a multicultural Age Eight answers Christ has for our generations questions Schlissel Steve DIAK
6294 Gemeinde und gemeindeordnung im Neuen Testament Schweizer E. DIAK
5629 De ambten bij Martin Bucer Spijker W. van  't DIAK
15208 Verontrustende factoren. Stolk H. & Krift J.J. van der DIAK
16147 Het nieuwe tijdsdenken - de derde weg in het geloof Stolp Hans DIAK
15684 Bij U is vergeving Straatsma K. DIAK
3616 Geestesgaven zijn gewone mensen. Een praktische handreiking. Suurmond J.J. DIAK
4290 Wort und Gemeinde Problemen und Aufgaben der Praktischen Theologie Thurneysen E. DIAK
13532 Bevrijd tot verbondenheid Actueel Diakonaat Tieman W.A.Z. en Zunneberg H. DIAK
920 Zorgen voor de gemeente Trimp C. DIAK
951 Bevindingen, Verzamelde opstellen, Schriftverklaring, Kerkelijk leven, Opleiding Trimp C. DIAK
13263 Zoals de ouden zongen... Geloof en belijden voorheen en nu Tukker C.A. DIAK
13018 Wat gelooft een christen Ubbink G. DIAK
13304 De wondere wereld van het geloof Wat blijft bij alle veranderingen de kern van ons geloof? Ubbink G. DIAK
1152 Kerkelijk opzicht en tucht in de Gereformeerde Kerk Veen S.D. van DIAK
8316 Om wel te doen Veenkamp J.H. e.a. DIAK
4248 Om wel te doen. Gedenkschrift, uitgegeven ter gelegenheid van de 60ste Centrale Diaconale Conferentie van de Ger.Kerken in Nederland Veenkamp J.H. Veenhof C. DIAK
5227 Gemeenteopbouw 1 Velde M. te DIAK
5228 Gemeenteopbouw 2 Velde M. te DIAK
5229 Gemeenteopbouw 3 Velde M. te DIAK
5230 Gemeenteopbouw 4 Velde M. te DIAK
5238 gereformeerde Gemeente opbouw Velde M. te DIAK
1137 De geestelijke groei van de gemeente Rede Velema W.H. DIAK
5236 Een levende Gemeente Met het oog op gemeenteopbouw Velema W.H. DIAK
15904 Liefdedienst aan allen. Gemeente en diaken hand in hand voor wereldwijde hulpverlening Venema Henk DIAK
12510 Waar is de hemel gebleven? Op zoek naar nieuwe woorden voor het geloof Verhoye Paul DIAK
5358 Oog voor elkaar Het gebruik van het woord elkaar in het Nieuwe Testament met betrekking tot de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente Versteeg J.P. DIAK
7941 Contact met de kerk inleiding tot het gereformeerd Kerkelijk leven Visser G.R. DIAK
16932 Contact met de kerk - inleiding tot het gereformeerd Kerkelijk Leven Visser G.R. DIAK
15423 Kloof en brug: omgaan met religie in een postmoderne tijd Visser P.J. DIAK
12263 Wij doen openbare geloogfsbelijdenis Vliet P. Ch. van der DIAK
2370 Kan het bestaan van God worden bewezen? Volkmann R.B. DIAK
4578 Huisbezoek in Godsgemeente Vonk C. DIAK
4763 Huisbezoek naar Gods geboden Vonk C. DIAK
5525 Gemeente van onderen Een vinger aan de pols Vuijst J. DIAK
16610 Jüdischer und christlicher Glaube Wächter Ludwig DIAK
16427 De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente - hoe u uw gaven kunt ontdekken, ontwikkelen en gebruiken Wagner Peter DIAK
14800 Doelgericht leven. Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde? Warren Rick DIAK
5630 Plaats en methode van de ambtelijke vakken (Proefschrift) Waterink J. DIAK
7902 Aan de achterzijde van Gods hand. Hardop denken over God en Zijn wereld, als jij het niet meer ziet zitten Weijland H.B. DIAK
13933 Het duivels kussen Weseman Pauline DIAK
15567 Je mag het geloven Westerink H. DIAK
3592 Van binnen naar buiten Aspecten van geloof en gemeente-zijn Westland L. DIAK
4580 Weid mijne schapen Practische leidraad voor den ouderling Wiersinga W.A. DIAK
15568 Geloof  't of niet Wisse A.P. DIAK
12612 Wijsheid en onderscheidingsvermogen e.a. Wolf Jan van der DIAK
16435 De gemeente in het apostolaat Zuithoff A J DIAK
14016 Vaccinatie en Christendom een noodgedwongen steekproef Zwaag W. van der DIAK
5385 Dordt tegen Barth Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van De gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 6 Maart 1953 Doekes L. DL
8361 Uw knecht hoort Hovius J. Boertien M. Floor L. Spijker W. van 't e.a. DL
343 Van Dordt tot '34 Janse A. DL
11560 Alléén om Gods wil getroost De blijvende actualiteit van de Dordtse Leerregels voor álle tijden! Lievaart G. DL
13749 Bij Dordt in de leer : kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels Wilschut H.J.C.C.J. DL
9390 Lehrbuch der Dogmengeschichte Band II Mittelalter und Reformationszeit. Adam A. DOGG
3278 Karl Barth Darstellung und Deutung seiner Theologie Balthasar H.U. von DOGG
12517 Communicating the most High. A systematic study of person and trinity in the theology of Richard of St. Victor (proefschrift) Bok Nic den DOGG
9899 Hoe gezegend in ons land... Toespraken gehouden op vrijdag 11 april 1977 in het Auditorium van de Vrije Universiteit Bruijn J. de DOGG
16056 Bakens vir die dogmageskiedenis D'Assonville V.E. DOGG
2916 Het geloofsbegrip van Calvijn Dee S.P. DOGG
2041 De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie Diermanse J.M.R. DOGG
2482 Afscheid van de polarisatie Vernieuwde aandacht voor de relatie God-Wereld in de Bijbel Een wandeling door de Nieuwe Theologie Dijk M.P. van DOGG
10905 Naar een nieuwe vrijzinnigheid Dijk M.P. van DOGG
11156 God, mens, medemens Humanitas in de theologie van Calvijn Eck J. van DOGG
5208 De lijdende God in de Britse theologie van de negentiende eeuw (Proefschrift) Egmond A. van DOGG
9923 Disputatio als Sprache des Glaubens Eine Einführung in das theologische Verständnis der Sprache an Hand einer entwicklungsgeschichtlichen Gerber U. DOGG
12204 The pentacostal Theology of Edward Irving Gordon Strachan DOGG
5557 Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gerformeerd Protestantisme Graafland C. DOGG
15761 Lehrbuch der Dogmengeschichte I Harnack Adolf DOGG
15762 Lehrbuch der dogmengeschichte II. Die Entwickelung des Kirchlichen Dogmas I Harnack Adolf DOGG
15763 Lehrbuch der dogmengeschichte III. Die Entwickelung des Kirchlichen Dogmas II, III Harnack Adolf DOGG
6404 Grundriss der Theologischen Wissenschaften Dogmengeschichte Harnack D.A. DOGG
14271 Hoe de paus onfeilbaar werd Macht en onmacht van een dogma Hasler August Bernhard DOGG
1947 Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid Jager Okke DOGG
6582 Dogmengeschichte des Christlichen Selbstbewusstseins - Das Zeitalter der Reformation Koehler Walther DOGG
9859 Welt in Gott Skizze einer universalen theologie Lachenmann H. DOGG
9400 Epochen der dogmengeschichte Lohse B. DOGG
2996 Die leer van die Heiligmaking by Karl Barth Lombard J. C. DOGG
4801 Wege der Christenheit Kirchengeschichte in Auswahl Mönnich C.W. DOGG
3844 Das Christentum als absolute religion Mann U. DOGG
9254 De ontwikkeling van het dogma in de Rooms Katholieke Theologie (Proefschrift) Meuleman G.E. DOGG
12528 The Pelican Guide to Modern Theology Vol. 1 Systematic aan Philosophical Theology Nicholls, William DOGG
10540 Das ewige Reich Geschichte einer Hoffnung Nigg Walter DOGG
4021 Kruis en Gratie Calvijn over de rechtvaardiging het kruisdragen het gebed Reuver A. de DOGG
12015 Religion and Faith in Latin America Rycroft W. Stanley DOGG
5090 Lehrbuch der Dogmengeschichte Band I Seeberg R. DOGG
5091 Lehrbuch der Dogmengeschichte Band II Die Dogmenbildung in der Alten Kirche. Seeberg R. DOGG
5092 Lehrbuch der Dogmengeschichte Band III Seeberg R. DOGG
5093 Lehrbuch der Dogmengeschichte Band IV-1 Seeberg R. DOGG
5094 Lehrbuch der Dogmengeschichte Band IV-2 Seeberg R. DOGG
3621 De kerk en het leven. Een bijdrage tot het onderzoek van de geschriften van dr. O. Noordmans Sonderen J.H. DOGG
12018 The New Synthesis Theology of the Netherlands Til C. van DOGG
14716 Het woord is vlees geworden : de melchioritisch-menniste incarnatieleer Voolstra S. DOGG
14725 Dogmengeschichte Walther Koehler DOGG
5558 Natuur en genade (Proefschrift) Wentsel B. DOGG
1896 Die gesag van die Ou Testament. 'n Kánongeskiedenis van die Ou Testament Zyl A.H. van DOGG
567 Vaar wel hervormde koers onder secretaris-generaal Karel Blei Aa W.P. van der, e.a. DOGM
11805 Toelichting op de uitspraken van de GS der Geref. Kerken inz. eenige punten der leer Aalders G. Ch. e.a. DOGM
16462 Toelichting op de (leer) uitspraken van de GS Geref. Kerken in Nederland Aalders G. Ch. e.a. DOGM
1781 Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof Aalders W. DOGM
3418 De grote ontsporing Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie Aalders W. DOGM
4240 Burger van twee werelden Aalders W. DOGM
14456 De incarnatie Aalders W.J. DOGM
2885 Om het levende Woord Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delems-Instituut Abma Richtsje, Bakker Nico T., Klouwen Wouter, e.a. DOGM
3717 Liturgik Deel 1 Achelis E.Chr. DOGM
3718 Die Lehre vom Kultus Deel 2 Achelis E.Chr. DOGM
3719 Poimenik.Koionik.Heiden-und Judenmission, Kybernetik Deel 3 Achelis E.Chr. DOGM
15556 Geloof en wetenschap - Goddelijke openbaring en menselijk streven Adriani W. DOGM
5067 Die Christliche wahrheit Lehrbuch der dogmatik Althaus Paul DOGM
14856 Die lutherische Rechtfertigungslehre und ihre heutigen Kritiker Althaus Paul DOGM
12534 Radical theology and the death of god Altizer Thomas J.J. DOGM
5322 Brieven AmBrèsius I. DOGM
15596 Geest en Leven Amstel J. van DOGM
4874 Het werk van de Heilige Geest en de gemeente Andel C. van, Biesbroek G., Boer C. den, e.a. DOGM
1958 Godsdienst en Wetenschap Andel H.A. van DOGM
17377 Des Gesetzesbegruiff in der gegenwärtigen theologischen Diskussion Andersen Wilhelm DOGM
15731 Summa theologica III Aquinatis S. Thomae DOGM
15732 Summa theologica IV Aquinatis S. Thomae DOGM
15733 Summa theologica V Aquinatis S. Thomae DOGM
12698 Summa Theologiae I Aquinatus S. Thomae DOGM
12699 Summa Theologiae II Aquinatus S. Thomae DOGM
6544 Van eeuwigheid als grond gelegd - gedachten over de vrederaad Arntzen A.J. DOGM
1084 Biecht en vergeving van zonden. Een benadering van het biechtvraagstuk vanuit gereformeerd standpunt Arntzen M.J. DOGM
7470 Wat is theologie? Oriëntatie op een discipline Asselt W. van, Bakker C., Dijkstra M., e.a. DOGM
10462 Inleiding in de gereformeerde Scholastiek Asselt W.J. van, Rouwendal P.L. e.a. DOGM
2803 De menswording des Woords Athanasius DOGM
15211 Confessionum, Libri XIII (tekst) Augustini Aurelii DOGM
15212 Confessionum, Libri XIII (inleiding en aantejkeninhen VI-IX) Augustini Aurelii DOGM
12161 De Civitate Dei I Augustinus DOGM
12162 De Civitate Dei II Augustinus DOGM
13950 Ketters en scheurmakers Augustinus A. DOGM
12629 Civitate Dei Libre XXII Avrelii S. DOGM
5041 Dogmatik - Darstelling der Christlichen Glaubenslehre auf Reformiert-Kirchlicher Grundlage Bühl E. DOGM
6206 Zwischen Glaube und Skepsis Eine biograhisch-geistesgeschichtliche Studie Bürki H. DOGM
5390 Het evangelie van de verzoening Baarlink H. DOGM
12042 Light of truth & fire of love. A Theology of the Holy Spirit Badcock, Gary D. DOGM
16170 Synonyms of the Old Testament, their bearing on christian doctrine Baker Girdlestone Robert DOGM
9494 Geloven-vragenderwijs Bakker J.T. DOGM
1232 Septuagesimo Anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C. Berkouwer Bakker J.T. e.a DOGM
3218 Miskende gratie Bakker N.T. DOGM
15245 Delighting in the law of the Lord. Gods alternative to legalism and moralisme Barrs Jerram DOGM
871 Die Ordnung der Gemeinde zur dogmatischen Grundlegung des Kirchenrechts Barth K. DOGM
1238 Gezond zijn en ziek zijn Barth K. DOGM
4613 Das Wort Gottes und die Theologie Barth K. DOGM
5078 Dogmatik im Grundrifs Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn Barth K. DOGM
5113 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band I - 1e Halve Band Barth K. DOGM
5114 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band I - 2e Halve Band Barth K. DOGM
5115 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band II - 1e Halve Band Barth K. DOGM
5116 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band II - 2e Halve Band Barth K. DOGM
5117 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band III - 1e Deel Barth K. DOGM
5118 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band III - 2e Deel. Barth K. DOGM
5119 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band III - 3e Deel Barth K. DOGM
5120 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band III - 4e Deel Barth K. DOGM
5121 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band IV - 1e Deel Barth K. DOGM
5122 Dogmatik Die Kirchliche dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band IV - 2e Deel Barth K. DOGM
5123 Dogmatik Die kirchliche Dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band IV Deel III 1e Hälfte Barth K. DOGM
5124 Dogmatik Die kirchliche Dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band IV Deel III 2e Hälfte Barth K. DOGM
5125 Dogmatik Die kirchliche Dogmatik Die lehre vom wort Gottes Band IV Deel IV Barth K. DOGM
5126 Dogmatik Die Kirchliche Dogmatik Die lehre vom wort Gottes Register Barth K. DOGM
7793 Het gebed Barth K. DOGM
8247 Grundfragen beantwortet von professor Dr. Karl Barth Barth K. DOGM
14212 Dogmatik im grundriss Barth K. DOGM
12348 Credo, Die Hauptproblem der Dogmatik Barth Karl DOGM
12458 Die Lehre vom Wort Gottes I,1 Prolegoma zur Kirchlichen Dogmatiek Barth Karl DOGM
12459 Die Lehre vom Wort Gottes I,2 Prolegoma zur Kirchlichen Dogmatiek Barth Karl DOGM
12460 Die Lehre von Gott II,1 Barth Karl DOGM
12461 Die Lehre von Gott II,2 Barth Karl DOGM
12462 Die Lehre von der Schöpfung III,1 Barth Karl DOGM
12463 Die Lehre von der Schöpfung III,2 Barth Karl DOGM
12464 Die Lehre von der Schöpfung III,3 Barth Karl DOGM
12465 Die Lehre von der Versöhnung IV,1 Barth Karl DOGM
12466 Die Lehre von der Versöhnung IV,2 Barth Karl DOGM
12467 Die Lehre von der Versöhnung IV, 3-1 Barth Karl DOGM
12468 Die Lehre von der Versöhnung IV,3-2 Barth Karl DOGM
12763 Dogmatik im Grundriss Barth Karl DOGM
15656 Das Chrisliche leben (fragment) - Die Taufe als Begründung des Christlichen Lebens IV Barth Karl DOGM
15865 Kirchliche Dogmatik - Die Lehre von der Schöpfung III deel 4 Barth Karl DOGM
16175 Dogmatics in outline Barth Karl DOGM
16591 Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan Barth Karl DOGM
16592 Des Christen Wehr und Waffen Barth Karl DOGM
8270 Grundriss der Dogmatik Bartmann B. DOGM
13887 Hoe bestaat het! (Antwoord op meer dan 60 veelgestelde vragen over schepping, evolutie en de Bijbel) Batten Don, Sarfati Jonathan, Wieland Carl, Catchpoole David DOGM
9414 Den Glauben bekennen. Formel oder Leben? Baudler G., Beinert W. en Kretzer A. DOGM
5044 Institutie I Baum G., Cunitz E en Reuss E. DOGM
5045 Institutie II Baum G., Cunitz E en Reuss E. DOGM
5046 Institutie III Baum G., Cunitz E en Reuss E. DOGM
4412 Verheissung Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments Baumgärtel F. DOGM
530 Magnalia Dei Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde Belijdenis Bavinck H. DOGM
1193 De zekerheid des geloofs Bavinck H. DOGM
1198 Roeping en wedergeboorte Bavinck H. DOGM
2941 Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap Bavinck H. DOGM
4630 Kennis en leven Opstellen en artikelen uit vroegere jaren Bavinck H. DOGM
5084 gereformeerde Dogmatiek Deel I Bavinck H. DOGM
5085 gereformeerde Dogmatiek Deel II Bavinck H. DOGM
5086 gereformeerde Dogmatiek Deel III Bavinck H. DOGM
5087 gereformeerde Dogmatiek Deel IV Bavinck H. DOGM
4618 Ik geloof in de Heilige Geest Bavinck J.H. DOGM
1932 Het geloof en zijn moeilijkheden Bavinck J.H., Groot de Joh., Vrije de M.J. A. DOGM
1215 Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof Beek A. van de DOGM
5325 Gespannen Liefde De relatie van God en mens Beek A. van de DOGM
5442 Waarom? Over lijden, schuld en God Beek A. van de DOGM
13833 Sola Gratia Beek A. van der, Laar W.M .van DOGM
9664 Christlicher Glaube in der wissenschaftlich-technischen Welt. Beetz G. DOGM
9141 Wegen en Kruispunten in de dogmatiek Deel I Beker E.J. en Hasselaar J.M. DOGM
9142 Wegen en Kruispunten in de dogmatiek Deel II Beker E.J. en Hasselaar J.M. DOGM
9143 Wegen en Kruispunten in de dogmatiek Deel III Beker E.J. en Hasselaar J.M. DOGM
9144 Wegen en Kruispunten in de dogmatiek Deel IV Beker E.J. en Hasselaar J.M. DOGM
9145 Wegen en Kruispunten in de dogmatiek Deel V Beker E.J. en Hasselaar J.M. DOGM
15104 The Authority of Scripture in Reformed Theology, Truth and Trust Belt Henk van den DOGM
9388 Dogma als Drama der Holländische Katechismus von einem schwedischen Theologen gelesen Benktson Benkt-Erik DOGM
8014 Genade. Een terreinverkenning Berg M.R. van den DOGM
1219 Calvins Geschichtauffassung Berger H. DOGM
1504 De openbaring der verborgenheid Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der, Buskes J.J. DOGM
1242 Bruggen en bruggehoofden Berkhof H. DOGM
2898 De leer van de Heilige Geest Berkhof H. DOGM
3212 Weerwoord Berkhof H. DOGM
4887 Inleiding tot de studie van de dogmatiek Berkhof H. DOGM
6812 Christelijk geloof Een inleiding tot de geloofsleer Berkhof H. DOGM
2984 Discussie over theologie van de hoop Berkhof H., Callewaert R. S., Fries H., Geyer DOGM
4728 200 Jahre Theologie. Berkhof Hendrikus DOGM
12050 Christian Faith An Introduction to the Study of the Faith Berkhof Hendrikus DOGM
13495 Trends in religious thought Berkhof Louis DOGM
3219 Geloof en openbaring in de nieuwe duitsche theologie Berkouwer G.C. DOGM
5576 De Heilige Schrift Deel I Berkouwer G.C. DOGM
5577 De Heilige Schrift Deel II Berkouwer G.C. DOGM
5578 De Kerk Deel I Eenheid en katholiciteit Berkouwer G.C. DOGM
5579 De Kerk Deel II Apostoliciteit en Heiligheid Berkouwer G.C. DOGM
5580 De wederkomst van Christus Deel I Berkouwer G.C. DOGM
5581 De wederkomst van Christus Deel II Berkouwer G.C. DOGM
5582 De zonde I Berkouwer G.C. DOGM
5583 De zonde II Berkouwer G.C. DOGM
5585 De Sacramenten Berkouwer G.C. DOGM
5586 De mens het beeld Gods Berkouwer G.C. DOGM
5587 Geloof en rechtvaardiging Berkouwer G.C. DOGM
5588 De voorzienigheid Gods Berkouwer G.C. DOGM
5589 De persoon van Christus Berkouwer G.C. DOGM
5590 Geloof en heiliging Berkouwer G.C. DOGM
5591 Geloof en volharding Berkouwer G.C. DOGM
5592 De verkiezing Gods Berkouwer G.C. DOGM
5593 De algemene openbaring Berkouwer G.C. DOGM
5594 Het werk van Christus Berkouwer G.C. DOGM
5986 Verdienste of genade? Een centraal hoofdstuk uit de geschiedenis der grote controvers Berkouwer G.C. DOGM
6161 De triomf der genade in de Theologie van Karl Barth Berkouwer G.C. DOGM
2099 Ad Interim Berkouwer G.C. e.a. DOGM
2476 Revolte in de theologie Een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie Berkouwer G.C. en Woude A.S. van der DOGM
5082 Het Dogma der Kerk Berkouwer G.C., Toornvliet G. (red.) DOGM
14560 In gesprek met van Ruler Berkouwer G.C., Woude A.S. van der (red.) DOGM
9765 Eine Deutsche Theologie Bernhart J. DOGM
469 Rome en de Reformatie Besselaar A.T. en Spoelstra J. DOGM
8642 Natuur en Wet Bettex F. DOGM
9174 De dingen hebben hun geheim gedachten over natuurkunde, mens en God Beukel A. van den DOGM
13276 Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap Beukel A. van den DOGM
15788 Intimiteit en solidariteit - over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek Beumer Jurjen DOGM
15629 Tracts II - Treatises on the sacraments, catechism of the church of Geneva, forms of prayer and confessions of faith by John Calvin. Beveridge Henry DOGM
15630 Tracts III - Antidote to the Council of Trent by John Calvin Beveridge Henry DOGM
2910 Echt Menschelijke Biesterveld P. DOGM
4540 Das Kreuz Jesu Christi als Grund des Heils Bizer E. , Fürst W. e.a. DOGM
16571 Der Verborgene Gott bei Luther Blanke Fritz DOGM
16958 Verzoening. Een psychologisch-dogmatische beschouwing Blink Kramer A. DOGM
4597 Atheismus im Christentum Bloch E. DOGM
13958 Leven door de geest Blok L. DOGM
9467 Dit zal u een teken zijn Boeke R. DOGM
3477 Onderstelde en vastgestelde wedergeboorte en haar practische invloed Boer E. de DOGM
13891 De prediking van de verzoening Boer G. DOGM
13916 Duplex Amor Dei (contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius 1559 - 1609) Boer W. A. den DOGM
11466 Ver gebeuren in verse kleuren. Schrijft het concilie van Nicea de grondwet van het koninkrijk der hemelen? Boessenkool F. DOGM
9887 Vom Heiligen Geist. fünf Betrachtungen Bohren R. DOGM
11984 Begrensde ruimte Een keuze uit artikelen en lezingen van prof. J. Kamphuis ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag Boiten H.J. en Dee J.J.C. DOGM
2066 De Verzoening Bolkestein M.H. DOGM
156 Akt und Sein. Transzendentalphilosofie und Ontologie in der systematischen Theologie Bonhoeffer D. DOGM
10919 Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes Bons-Storm Riet, Dijk Denise, Dijk-Hemmes Fokkelien van e.a. DOGM
14609 Schepping & evolutie Bonting S.L. DOGM
2914 De heerschappij der genade Booth, Abraham DOGM
906 Reformatorische stemmen verleden en heden Borgers D.H. e.a. DOGM
6194 Geschichte und Glaube Deel I Gesammelte Aufsätze Band III Bornkamm G. DOGM
7333 De geloofsbelijdenis pogingen tot een nieuw verstaan Bornkamm G., Conzelmann H., Dirks W., Dolch H. e.a. DOGM
10406 Negen dogmatische onderwerpen op eenvoudige wijze voor het gereformeerde volk verklaard en verdedigd Bos T. DOGM
15679 Een beschouwing van het verbond der genade uit de Heilige Gedenkschriften Boston Thomas DOGM
5142 Geen algemeene verzoening Bouma C. DOGM
116 Het begrip gerechtigheid in het Oude Testament (proefschrift) Bouwman H. DOGM
1343 Bij-Tijds Geloven In gesprek met oudere en nieuwere theologen Bremmer R.H. DOGM
15564 De grond van de doop: Gods belofte of menselijke veronderstelling Bremmer R.H. DOGM
16403 Verlangen naar heiliging Bridges Jerry DOGM
2175 De rol van het demonische Brillenburg Wurth G. DOGM
3650 Gestalten der liefde Brillenburg Wurth G. DOGM
13917 Herman Witsius en het antinomianisme Brink G.A. van den DOGM
3675 Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg Brinkman M. E. DOGM
15575 De theologie van Barth - dynamiet of dynamo voor christelijk handelen Brinkman Martien E. DOGM
14108 Eeuwigheid en oneindigheid Broekman R.W. DOGM
13219 God Alomtegenwoordig Brom L.J. van den DOGM
4353 Verzoening een Bijbelsch-Theologische studie Brouwer A.M. DOGM
5606 Over kerkelijke dogmatik en marxistische filosofie Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen (Proefschrift) Brouwer R.R. DOGM
9416 Het geloof, een afgedane zaak? Brown R. McAfee DOGM
5494 De Trooster is gekomen Brucks G.A., Gent A.H. van e.a. DOGM
7207 Het Christelijk geloof en de beoefening der natuurwetenschap Bruin J. DOGM
11410 Wie is uw Vader? Bruin Pé de DOGM
4652 Das MissVerständnis der Kirche Brunner Emil DOGM
4653 Der mensch im widerspruch Die Christliche lehre vom wahren und vom wirklichen menschen Brunner Emil DOGM
5075 Die christliche Lehre von Gott Dogmatik Band I Brunner Emil DOGM
5076 Die Christliche Lehre von Schöpfung und Erlösung Dogmatik Brunner Emil DOGM
5077 Die Christliche lehre von der Kirche vom glauben und von der vollendung Dogmatik Brunner Emil DOGM
12506 Die Schriftliche Lehre von Got I Brunner Emil DOGM
12507 Die Schriftliche Lehre von Schöpfung und erlösung II Brunner Emil DOGM
12508 Die Lehre von der Kirche vom Glauben und von der Vollendung III Brunner Emil DOGM
15815 Offenbarung und Vernunft - die Lehre von der christlichen Glaubenkenntnis Brunner Emil DOGM
143 De realisering der verzoening in het menselijk bestaan Budiman Rudy DOGM
9440 Wer niemals zweifelt... Ein ABC der Glaubens Buechner F. DOGM
10488 Zur Prädestinationslehre Karl Barths Buess Eduard DOGM
9480 Karl Barth Einversuch, ihn zu verstehen Christus und Adam nach Röm 5 Bultman R. DOGM
6667 Anfänge der dialektischen Theologie / 2 : Systematische Theologie. Bultmann R. DOGM
11010 De leer der Wet en der genade verklaard Bunjan Johannes DOGM
15894 Theology of the Jewish-Chistianh Reality I - Discerning the way Buren Paul M. van DOGM
15895 Theology of the Jewish-Chistianh Reality II - A Christian Theology of the people of Israël Buren Paul M. van DOGM
15896 Theology of the Jewish-Chistianh Reality III - Christ in context Buren Paul M. van DOGM
5016 Dogmatik im dialog Band I Die Kirche und die Letzten Dinge Buri F., Lochman J.M. en Ott H. DOGM
5017 Dogmatik im dialog Band II Theologie Offenbarung Gotteserkentenis Buri F., Lochman J.M. en Ott H. DOGM
5018 Dogmatik im dialog Band III Schöpfung und erlösung Buri F., Lochman J.M. en Ott H. DOGM
12211 Sodat hulle een kan wees, Klaas Schilder oor die kerk Buys A.L.A. DOGM
14694 The Holy Spirit was not yet- Byun Jonggil DOGM
41 Institutes of the Christian Religion edition 1536 Calvijn Johannes DOGM
12277 De eeuwige verkiezing Calvijn Johannes DOGM
12958 Institutie Calvijn Johannes DOGM
14238 Institutie, uit het latijn vertaald door dr. C.A. de Niet (Deel 1) Calvijn Johannes DOGM
14239 Institutie, uit het latijn vertaald door dr. C.A. de Niet (Deel 2) Calvijn Johannes DOGM
14247 De eeuwige voorbeschikking Gods Calvijn Johannes DOGM
15542 Institutie verkort weergegeven Calvijn Johannes DOGM
10156 Institute of the Christian Religion I Calvin John DOGM
10157 Institute of the Christian religion II Calvin John DOGM
14985 Institucièn de la religièn cristina I Calvin John DOGM
14986 Institutièn de la religièn christiana II Calvin John DOGM
1321 Leven uit Gods beloften: Een centraal thema bij Johannes Calvijn Campen M. van DOGM
13500 Justification in earlier Medieval Theology Carlson Charles P. Jr. DOGM
11888 De Christen in de Paulinische theologie Cerfaux L. DOGM
13853 De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn Choi Y.B. DOGM
7774 Huldrych Zwingli. Leben und ansgewählte Schriften Deel I Christoffel R. DOGM
14198 Ommekeer Clairvaux B. van DOGM
17013 Gedachten over de beteekenis en verzegeling der sacramenten Cock H. de DOGM
1579 Mensch, du bist gefragt. Reflexionen zur Gotteslehre Collwitzer H. DOGM
1580 Auch das denken darf dienen. Aufsätze zu theologie und Geistesgeschichte I Collwitzer H. DOGM
1581 Auch das Denken darf dienen. Aufsätze zu Theologie und Geistesgeschichte II Collwitzer H. DOGM
14633 Wet en Evangelie Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719 DOGM
14592 Regtvaardigmaking des Zondaars Comrie A. DOGM
10256 Baptism in the New Testament Cullmann Oscar DOGM
12387 A theology of Grace Daane James DOGM
14506 Demonen Dam W.C. van DOGM
12969 Van zonde en genade Danhof H. & Hoeksema H. DOGM
3825 Die Gerechtmachung des Gottlosen Eine dogmatische Untersuchung Dantine W. DOGM
5568 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel I Heilsgeschiedenis en Openbaring Darlap A. en Fries H. DOGM
5569 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel II De blijvende presentatie van de Openbaring in Schrift en Traditie Darlap A. en Fries H. DOGM
5570 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel III De bemiddeling van de Openbaring door de Kerl Darlap A. en Fries H. DOGM
5571 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel IV Het antwoord van de mens op Gods openbarend handelen en spreken Darlap A. en Fries H. DOGM
5572 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel V De zelfopenbaring van de Drieëne God Darlap A. en Fries H. DOGM
5573 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel VI De drieëne God Schepper tot heil Darlap A. en Fries H. DOGM
5574 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel VII De mens als begenadigd schepsel Darlap A. en Fries H. DOGM
5575 Mysterium Salutis Dogmatiek in Heilshistorisch perspectief Deel VIII De zondige mens tot heil geroepen Darlap A. en Fries H. DOGM
7133 Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (over het onderscheid tussen Wet en Evangelie) Dathenus P. DOGM
6437 Het beloofde land? Christelijk belijden in een postmoderne eeuw; een verkenning De VIII-ste lustrumcommissie van het dispuut Panoplia DOGM
9481 Homines Bonae Voluntatis Das Phänomen der profanen humanität in Karl Barths kirchlicher dogmatik Dekker A. DOGM
16951 Gestalte of gehalte Dekker W. DOGM
4900 Getuige Israël Dogmatische en Bijbels-Theologische studie over de plaats van Israël in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik (Proefschrift) Dekker W.L. DOGM
4904 Getuige Israël (proefschrift) Dekker W.L. DOGM
6951 Schepping en wetenschap Delden J.A. van DOGM
3176 Om het levende Woord Delenus Instituut. DOGM
3177 Om het levende Woord Delenus Instituut. DOGM
13847 Zestal leerredenen Detmar D.A. DOGM
5381 Katholische Dogmatik Nach den Grundsätzen des Heiligen Thomas I Diekamp F. DOGM
5382 Katholische Dogmatik Nach den Grundsätzen des Heiligen Thomas II Diekamp F. DOGM
5383 Katholische Dogmatik Nach den Grundsätzen des Heiligen Thomas III Diekamp F. DOGM
15495 Dogmatik, ihr Weg zwischen Historismus und Existentialismus Diem Hermann DOGM
15599 Theologie als kirchliche Wissenschaft - Handreichung zur Einübung ihrer Probleme Diem Hermann DOGM
2973 Het scheppingsverbond met Adam (Het verbond der werken) Bij de theologen der 16e, 17e en 18e eeuw in Zwitserland, Duitschland, Nederland en Engeland Dogmen-Historische studie Diemer N. DOGM
2427 Algemeene genade en antithese Diepenhorst I.A. DOGM
4277 De Beschouwing der Kerkleden 1. die in zwang is, 2. die de H. Schrift biedt Diermanse A.M. DOGM
4475 De Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, eisch des Verbonds? Eisch des Doops? Diermanse A.M. DOGM
2193 Het fundamentele en het fundament. Over de kern van het christelijke leer Diermanse J.M.R. DOGM
6474 Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie I Dijk D. van DOGM
550 Het Profetische Woord De leer der inspiratie Dijk K. DOGM
552 Om 't eeuwig welbehagen Dijk K. DOGM
3612 Het Rijk der duizendjaren Dijk K. DOGM
4761 Van eeuwigheid verkoren De belijdenis der praedestinatie Dijk K. DOGM
7347 Korte dogmatiek Historisch deel Thetisch deel Dijk K. DOGM
11358 Existentie en Genade Grondgedachten en samenhangen in de Kirchliche dogmatik van Karl Barth Dijk M.P. van DOGM
11360 De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth Dijk M.P. van DOGM
12605 Christus, Offenbarung der Dreieinigen Gottes. Historischer und eschatologischer Charakter dieser Offenbarung Dijkman Joop DOGM
1556 Geloof en Natuurwetenschap - Deel I Dippel C.J., Jong J.M. de DOGM
1557 Geloof en Natuurwetenschap - Deel II Dippel C.J., Jong J.M. de DOGM
4481 Die ons uit zoo grooten dood verlost heeft Doekes G. DOGM
1527 Der Heilige Doekes L. DOGM
7181 Het christendom dichterbij Hoe een levend geloof in onze tijd mogelijk is Douglass K. DOGM
1919 Algemeen betwijfeld? Douma J. DOGM
3737 Kinderdoop en bekering Douma J. DOGM
9369 Algemene genade Douma J. DOGM
4538 Calvins Wesen Doumergue E. DOGM
5066 Glauben in Freiheit oder Tiefenpsychologie und Dogmatik Band I Dogma, Angst und Symbolismus Drewermann E. DOGM
5321 Over het lijden en God Tussen Kushner en Calvijn Driel L. van DOGM
6625 Toeval of leiding Driest A.H. DOGM
2054 History and the theology of liberation Dussel E. DOGM
2166 Wort und glaube Ebeling G. DOGM
3328 Christelijk Geloof Ebeling G. DOGM
6393 Dogmatik des christlichen Glaubens I Ebeling G. DOGM
6394 Dogmatik des christlichen Glaubens II Ebeling G. DOGM
6395 Dogmatik des christlichen Glaubens III Ebeling G. DOGM
10533 Das Wesen des christlichen Glaubens Ebeling G. DOGM
6254 Zehn Fragen an die Kirche Antworten aus Kirche Theologie und Publizistik Ehmann C., Kuhfuss H. en Litten J. DOGM
5003 Der Christliche Glaube Elert W. DOGM
10922 Het getuigenis van de kerk Verkenningen in het landschap van de kerk- en dogmengeschiedenis Elshout A., oele, P.C. en Kranendonk, W.B. DOGM
11044 Om het hart van het evangelie Een boek voor de gemeente over verzoening Elsinga C.B. DOGM
4972 Calvijn's Institutie of onderwijzing in den Christelijken Godsdienst Elzenga G. DOGM
14710 Wahrheit als Begegnung Emil Brunner DOGM
12350 Melanchthons Werke II,2 Loci praecipui theologici von 1559 Engelland Hans DOGM
14707 The free offer Erroll Hulse DOGM
17375 Kirche oder Gnosis? Fürst Walther DOGM
14575 Amerikaanse Afscheidings-theologen over verbond en doop Faber J. DOGM
2736 Leer en leven Dogmatisch Leesboek Feenstra J.G. DOGM
3929 Dogmatische hoofdlijnen Korte behandeling van de gereformeerde Geloofswaarheden Feenstra J.G. DOGM
12420 de Zekerheid des Geloofs Feenstra J.G. DOGM
9944 Mysterium Salutis. Grundriss Heilsgeschichtlicher Dogmatik. Das Heilsgeschehen in der gemeinde Band IV/I Feiner J. en Löhrer M. DOGM
9403 Nieuwe woorden over God, wereld en kerk Schets van gezamelijk christelijk geloven Feineren J. en Vischer L. DOGM
14642 Ben ik uitverkoren? De leer der uitverkiezing Fernhout K. Mzn. DOGM
13554 Kunnen gelovigen nog verloren gaan? Fijnvandraat J.G. DOGM
2289 Geloven bij benadering Firet J , Montsma J.A. DOGM
9419 Zeven weerbarstige woorden uit het christendom Zijn zij nog mogelijk? Firet J. DOGM
3775 Geloven vandaag Flesseman-Leer van E. DOGM
12767 Adam und seine Nachkommen : Der Begriff der “korporativen Persönlichkeit” in der Heiligen Schrift Fraine J. de DOGM
1881 De jongste theologie. Een informatieve inleiding tot de theologie der bevrijding Francke Joh. DOGM
15459 Het vooroordeel in de wetenschap Francke Joh. DOGM
8894 Veel vragen.....één antwoord Nieuwe bundel Francken J.C. DOGM
3766 Veel vragen.... één antwoord Een keur uit de onderwerpen in het vragenuurtje der N.C.R.V. behandeld Francken Joh. DOGM
13935 Gevormd uit sterrenstof (schepping, ontwerp en evolutie) Fransen R. DOGM
12117 Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelische Kirche Friedrich Schleiermacher DOGM
12444 Perspectives on Pentecoast New. Testament Teaching on the Gifts of the Holy Spirit Gaffin Richard B. DOGM
9193 De onsterfelijke maagd Gallus T. DOGM
3782 Inleiding in de Theologie Ganzevoort B.W. DOGM
15856 Ruimte voor vergeving Ganzevoort R.R. e.a. DOGM
11123 De Heilige Geest Geest K. van den DOGM
2972 Naar de norm van het Woord Genderen J. van DOGM
4878 Oriëntatie in de dogmageschiedenis Genderen J. van DOGM
4880 Gerechtigheid als geschenk Gedachten over de rechtvaardiging door het geloof Genderen J. van DOGM
6526 Geloofskennis en geloofsverwachting Genderen J. van DOGM
12684 Covenant and election Genderen J. van DOGM
13692 Actuele thema's uit de geloofsleer Genderen J. van DOGM
5083 Beknopte gereformeerde Dogmatiek Genderen J. van, Velema W.H. DOGM
876 Fundamenten en perspectieven van belijden Generale Synode NHK DOGM
6501 Verzoening met God en met mensen Herderlijk schrijven van de Generale Synode van De gereformeerde Kerken in Nederland Generale Synode van de gereformeerde Kerken in Nederland DOGM
9949 Katholischer Glaubensbegriff Die Frage nach dem Glaubensbegriff in der katholischen Theologie vom I. Vatikanum bis zur gegenwart Gerber U. DOGM
9928 Neuzeitliches denken und die spaltung der dialektischen theologie Gestrich C. DOGM
6190 Fragen und Wege historischer und systematischer Theologie Gilg A. DOGM
4960 Klein dogmatisch alfabet Ginkel B. van en Minnen J.M. van DOGM
4152 Rechtvaardig voor God Gispen W.H. DOGM
5969 Particuliere genade en gemeene gratie Gispen W.H. DOGM
1707 H. Bavinck's  earlier  theology Gleason R. DOGM
1735 Het Koninkrijk Gods naar de Schriften. Met enkele bijdragen en een woord ten geleide van Prof. Dr. A.W. Begeman Godschalk Louis A.F. DOGM
9932 Wort Gottes als Auftrag Goebel H.T. DOGM
10150 Met Bloed gekocht. De ware en volkomen leer van de verlossing. Goedhart J.M. DOGM
9460 Die kirchliche Dogmatik Gollwitzer H. DOGM
2035 Textbuch zur Deutschen Systematischen Theologie Deel I 1530-1934 Grützmacher, R.H. DOGM
2036 Textbuch zur Deutschen Systematischen Theologie Deel II 1935-1960 Grützmacher, R.H. DOGM
1730 Zalving met de Heilige Geest Graaf H.G. de DOGM
1727 Over de verhouding van Woord en Geest Graaf J. van der DOGM
4312 Hoofdlijnen in de Dogmatiek Graaf S. G. de DOGM
8595 Het Woord Gods en de Kerk Graaf S. G. de DOGM
14594 Jezus de Verborgene Graaff F. de DOGM
1706 Bijbels en daarom gereformeerd Graafland C. DOGM
10301 Bezinning op het eenparig geloofsgetuigenis Graafland C. DOGM
15195 Van Calvijn tot Comrie II Heidelbergse en Puriteinse theologen Graafland C. DOGM
15196 Van Calvijn tot Comrie III De orthodox-gereformeerde en humanistische verbondsleer De Geref. verbonsdsleer in de 17e en 18e eeuw Graafland C. DOGM
16099 Kinderen van één moeder - Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie Graafland C. DOGM
15325 Verbond, Prediking en Geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Geref. Gemeenten Grandia J.J. e.a. DOGM
9933 Theologie und kritik Gesammelte Aufsätze und Vorträge Grass H. DOGM
16608 Das eschatologische Problem in der Gegenwart Grass Hans DOGM
2950 Johannes Calvijn zijn werk en geschriften Greef W. de DOGM
9641 De Verklaring der Synode van 1905 inzake het punt van de veronderstelde wedergeboorte Greijdanus S DOGM
1746 Wezen van het calvinisme. Greijdanus S. DOGM
3953 Toerekeningsgrond van het Peccatum Originans Adams Bondsbreuk Greijdanus S. DOGM
10126 De verklaring der synode van 1905 inzake het punt van de veronderstelde wedergeboorte Greijdanus S. DOGM
10350 Het meerderheidsrappiort van het Curatorium inzake het Doctoraat aan de Theol. School te Kampen Greijdanus S. DOGM
1315 Toetssteen der ware en valse genade Deel I Groe Th. van der DOGM
7154 De wedergeboorte Groot D.J. de DOGM
4739 Karl Barth en het Theologische kernprobleem Groot J.C. DOGM
14242 Het wapen van het Christelijk geloof Guido de Brès DOGM
4496 Theologie van de bevrijding Gutiérrez G. DOGM
5804 Rechtfertigung Das WirklichkeitsVerständnis des christlichen Glaubens Härle W. en Herms E. DOGM
1858 Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth Haar van der J. DOGM
5036 Dogmatiek als Apologie Ik geloof in den God van Jezus Christus Haitjema Th. L. DOGM
6178 Karl Barths Kritische Theologie Haitjema Th. L. DOGM
5677 Waar zijn de engelen nu? Hakes H. DOGM
9637 Die Strasse der Heimkehrer Hammelsbeck Oskar DOGM
2024 Meedenken met Edward Schillebeeckx bij zijn afscheid als hoogleraar Haring H. Schoof T. Willems A. DOGM
15966 De toestand der doden Haring H.W. den DOGM
1843 Das Wesen des Christentums Harnack Adolf DOGM
3646 De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen Hartingsveld L. van DOGM
11240 De wedergeboorte een bijbels theologische studie Hartingsveld L. van DOGM
7647 Christendom Hartog A.H. de DOGM
9713 Grondbeginselen der dogmatiek Hartog A.H. de DOGM
15084 Voorzienigheid in donker licht Herkomst en gebruik van het begrip providentiac Dei in de Reformatorische theologie in het bijzonder bij Zacharias Ursinus Hartogh G. den DOGM
3914 Patronen van interpretatie Hartvelt G.P. DOGM
4906 Verum Corpus Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn Hartvelt G.P. DOGM
54 In de kring Hartvelt G.P. en Kuitert H.M. DOGM
1849 New testament theology: basic issues in the current debate Hasel G. F. DOGM
9953 Kritische Dogmatik Hasenhüttl G. DOGM
554 Geloof en openbaring Deel I kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie Heering G.J. DOGM
10368 De verwachting van het Koninkrijk Gods Heering G.J. DOGM
7398 Dogmatische verkenningen Heering H.J., Kate W.P. ten en Sperna-Weiland J. DOGM
12915 Nogmaals: Waarom? Artikelen over en reakties op het gelijknamige boek van dr. A. van der Beek over lijden, schuld en God Heering J.P. e.a. DOGM
2043 Hand in hand met Rome? Hegger H.J. DOGM
13645 Vader, ik klaag u aan Hegger H.J. DOGM
5419 Het offer De geestelijke betekenis van de offers in het Oude Testament Heijkoop H.L. DOGM
4387 Das Wesen des evangelischen Christentums Heim K. DOGM
4395 Leitfaden der Dogmatik Zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen Heim K. DOGM
13396 Glaube und Leben. Gesammelte Aufsätze und Vorträge Heim Karl DOGM
1820 Theologie van de geschiedenis Heimann E. DOGM
15156 Reformierte Dogmatik Heinrich Heppe DOGM
13731 Dogmatische onderwerpen Heins W. DOGM
2083 Voortgang. Een bundel Theologische opstellen ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen Heitink G. e.a. DOGM
13158 Voortgezette Godsdienstleer Helmer H. DOGM
6859 Die in de waarheid leidt Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk Hendriks A.N. DOGM
4916 Van waarheid en WAARHEID Hendriksen Th.G.A. DOGM
3197 De Heilige Geest Henry A.M. DOGM
3683 De antchrist Hepp V. DOGM
9724 Schild en Pijl De waarde van het Dogma Hepp V. DOGM
11826 De antichrist Hepp V. DOGM
5071 Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche Heppe H. DOGM
6280 Herrschaft Gottes Freiheit des menschen Biblische Perspektiven zur Neugestaltung der Gesellschaft Herwig M. DOGM
7705 Verzoening bijbelse notities bij een omstreden thema Heyer C.J. den DOGM
4143 De Heilige Geest Heykoop H.L. DOGM
4901 Dogmatiek Heyns J.A. DOGM
4902 Inleiding tot die Dogmatiek Aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis Heyns J.A. DOGM
2943 Op weg met die theologie Heyns J.A. en Jonker W.D. DOGM
12032 The Doctrine of the Atonement Hodgson Leonard DOGM
11974 Zonde: opstand tegen de genade gedachten over zonde Hoek J. DOGM
14449 Geloven de twijfel te boven Hoek J. DOGM
11415 Spreken in tongen De waarde van dit verschijnsel in bijbels licht Hoekema Anthony A. DOGM
2207 Een kracht Gods tot zaligheid of Genade Geen Aanbod. Hoeksema H. DOGM
8580 Het Evangelie of De jongste Aanval op De Waarheid Der Souvereine Genade Hoeksema H. DOGM
3079 De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd Holwerda B. DOGM
113 Ethisch of gereformeerd? Eene studie Honig A.G. DOGM
11717 Handboek van de Geref. Dogmatiek Honig A.G. DOGM
16987 Handboek der gereformeerde Dogmatiek Honig A.G. DOGM
11788 Dogmatiek en Ethiek Honig A.G. jr. DOGM
65 De uitverkiezing - richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing Hooff P.G. van den e.a. DOGM
3137 Gij zijt, maar Ik ben Hovius W. Chr. DOGM
2640 Waarheid en Leven De actualiteit van Josef L. Hromadka 1889 - 1989 Hromadka J.L. DOGM
13799 Supra en Infra (Een woord van verdediging en toelichting der Confessioneel gereformeerde leer en praktijk, omtrent de praedestinatie en het genadeverbond) Hulst L.J. DOGM
2358 Het Heilige in het Heden Huntemann G. e.a. DOGM
10148 Tertullianus Apologeticum. verdediging der Christenen IJsseling P.C. DOGM
16604 Glaubensgerechtigkeit nach Luthers Lehre Iwand H. J. DOGM
4347 Luthers religiöses Interesse an seiner Lehre von der Realpräsenz Eine historisch-dogmatische Studie Jäger K. DOGM
9582 Die kampfgleichnisse Jesu Jüchen A. DOGM
6720 Theology of the Old Testament. Jacob E. DOGM
9096 Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs studie over Rom. 1 : 16, 17, en Rom. 3 : 21-5 : 11 (Proefschrift) Jager H.J. DOGM
8255 Was ist los mit der deutschen Theologie? Antworten auf eine Anfrage Janowski H.N. en Stammler E. DOGM
1481 Van de rechtvaardigen Janse A. DOGM
1485 Om de Levende Ziel Janse A. DOGM
3734 De mensch als levende ziel Janse A. DOGM
15427 Vrij of gedwonden: Erasmus, Luther en Augustinus over de vrije wilskeuze Janse W. DOGM
5732 De Opvatting van Hans-Joachim Schoeps over de Wet bij Paulus Janssen P. E. DOGM
3816 Gesetz und Freiheit Das problem des tertius usses legis bei Luther und die Neutestamentliche parainese Joest W. DOGM
4509 Fundamentaltheologie Theologische Grundlagen und Methodenprobleme Joest W. DOGM
1474 Ontologie der Person bei Luther Joest Wilfried DOGM
9370 The Well-Meant Gospel Offer: The views of H. Hoeksema and K. Schilder (proefschrift) Jong A.C. de DOGM
14693 Accomodatio Dei - a theme in K. Schilder 's theology of revelation Jong de J. DOGM
1484 De Theologie van Dr. G.C. Berkouwer Jong G. W. de DOGM
3595 Kerygma Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann Jong J. M. de DOGM
7155 De Leer der Verzoening in de Amerikaansche Theologie (Proefschrift) Jong, Y.P. de DOGM
9643 Hetr genadeverbond. Een woord van verweer tegenover ds. Kerstens grove beschuldiging Jongeleen J. DOGM
6352 Studies en voordrachten Jonker G.J.A. DOGM
9880 Tod Jüngel E. DOGM
4411 Theologie des Alten Testaments Köhler A. DOGM
4799 Opdat de wereld gelove Küng Hans DOGM
5080 Rechtfertigung Die lehre Karl Barths und eine Katholische besinnung Küng Hans DOGM
14187 De kerk Küng Hans DOGM
16011 Pneuma-Christologie: een oud antwoord op een actuele vraag? Kamp G.C. van de DOGM
3172 Dogma's - wat doe je er mee? Staan dogma 's de persoonlijke geloofsbeleving in de weg? Kamphuis J. DOGM
3486 Aantekeningen bij J.A. Heijns dogmatiek Kamphuis J. DOGM
4885 Katholieke vastheid Enkele opmerkingen met betrekking tot de leer der onveranderlijkheid Gods Kamphuis J. DOGM
6236 Eb en vloed overzicht van de geschiedenis van de nederlandse gereformeerde theologie in de 19e en 20e eeuw Kamphuis J. DOGM
3723 Gestalten und Typen des Neuluthertums. Kantzenbach F. W. DOGM
5072 Evangelium und Dogma Die Bewältigung des theologischen Problems der Dogmengeschichte im Protestantismus Kantzenbach F. W. DOGM
12167 Grundsätze reformierter Kirchenverfassung Karl Rieker DOGM
9994 Glaube im Wandel der Geschichte Kasper Walter DOGM
7845 Het geloof van een ketter Kaufmann W. DOGM
6380 Vragen naar de bekende weg Deel I Keizer P.K. DOGM
6381 Vragen naar de bekende weg Deel II Keizer P.K. DOGM
10461 Systematic Theology. vol. I Kelly Douglas F. DOGM
418 Die Skeppingsleer van Karl Barth Kempff D. DOGM
9421 Fundamente des Glaubens Biblische Lehre im Horizont des Zetgeistes Kenneth W. DOGM
14162 Christliche Reden 1848 Kierkegaard S. DOGM
14164 Literairische Anzeige Kierkegaard S. DOGM
7558 Israël und die Kirche Erwägungen zur Israëllehre Karl Barths Klappert B. DOGM
16602 Theologie der Wortes Gott und die Hypothese der Universal geschichte Klein Günther DOGM
1117 Geloven we in dezelfde God? Het gesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk Klein Th. (red.) DOGM
9002 Handboek van het christelijk geloof Kleisen J. DOGM
12397 Het Katholieke geloof - een apologetisch, dogmatisch, kerkhistorisch overzicht Klug Ignatius DOGM
13164 De Kerk Populaire voordrachten over het leerstuk der kerk naar de geref. beginselen Knap J.J. DOGM
14131 De kerk Knap J.J. Czn. DOGM
13690 Denken over... Geloof en gerechtigheid Knegt G.S.A. de DOGM
5617 Maria een reformatorische visie Knevel A.G. DOGM
9250 Pilaar en vastigheid der waarheid- Een woord naar aanleiding van de zaak dr. J.G.Geelkerken Knoppers B.A. DOGM
1699 Ons Belijden Koekebakker W. DOGM
5107 Verzoend door Christus Over verzoening door voldoening Koeman P. DOGM
3318 De leer des Heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld Kohlbrugge Herm. Friedrich DOGM
3792 Romeinen 7 Kohlbrugge Herm. Friedrich DOGM
4686 Die Botschaft des Karl Barth Kolfhaus W. DOGM
14493 Als in een spiegel Kooi C. van der DOGM
9088 Bijbel & wetenschap: De nieuwe mentaliteit Kooij A. DOGM
1412 De Nederlandse Geloofsbelijdenis Koopmans J. DOGM
14909 Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn Koopmans J. DOGM
9871 Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer. Kooten R. van DOGM
2622 Een passie voor transcendentie Korte Anne-Marie DOGM
3866 Simul iustus et peccator In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie Kouwenhoven H.J. DOGM
9898 Reich Gottes. Reich der Freiheit. Grundriss systematischer Theologie Kraus H.J. DOGM
15650 Die Kirchliche Dogmatik von Karl Barth - Registerband Krause Helmut DOGM
5559 Grundfragen der Dogmatik Kreck W. DOGM
612 De Verzoening Het hart des evangelies Kromsigt P. J. DOGM
11231 Sterven...wat daarna? is alles verzoend? Kroon Joh. DOGM
411 Geloof Gebod Gebed Een Bijbels-exegetische catechisatie Kroon K.H. DOGM
9820 Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin Krusche W. DOGM
14252 De profeten en de profetie onder Israël Kuenen A. DOGM
14253 De profeten en de profetie onder Israël Kuenen A. DOGM
13820 Het werk van den Heiligen Geest voor de kerk in haar geheel Kuijper A. DOGM
236 Anders gezegd. Een verzameling Theologische Opstellen voor welwillende lezers Kuitert H. M. DOGM
237 Wat heet geloven? structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken Kuitert H. M. DOGM
409 Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Kuitert H. M. DOGM
3879 Om en Om Een bundel theologie en geloofsbezinning Kuitert H. M. DOGM
13253 Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert Kuitert H.M. & Beek A. van de e.a. DOGM
1621 De Gemeene Gratie Deel III De practisch gedeelte Kuyper A. DOGM
1622 Dictaten Dogmatiek Deel I Locus de Deo Kuyper A. DOGM
1623 Dictaten Dogmatiek Deel II Locus de sacra scriptura creatione creatures Kuyper A. DOGM
1624 Distaten Dogmatiek Deel III Locus de providentia peccato foedere christo Kuyper A. DOGM
1625 Dictaten Dogmatiek Deel IV Locus de salutre ecclesia sacramentis Kuyper A. DOGM
1626 Dictaten Dogmatiek Deel V Locus de magistratu consummatione saeculi Kuyper A. DOGM
5877 Ex Ungue Leonem ofte Dr. Doedes methode van symbooluitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst Kuyper A. DOGM
9837 Een geloofsstuk (rede) Kuyper A. DOGM
9873 Het werk van de Heiligen Geest Deel I Het werk van den Heiligen Geest voor de kerk in haar geheel Kuyper A. DOGM
10445 Tractaat van den Sabbath Historische dogmatische studie Kuyper A. DOGM
16157 Tractaat van den Sabbath- Historische Dogmatische studie Kuyper A. DOGM
1672 Van de kennisse Gods Kuyper A. jr. DOGM
2108 Van het Koninkrijk der hemelen Kuyper A. jr. DOGM
10217 Van de Heiligmaking, van de Heerlijkmaking en het Rijk der Heerlijkheid Kuyper A. jr. DOGM
14670 in of van het verbond Kuyper A. jr. DOGM
9725 Schild en Pijl De Aarde het middelpunt van het Heelal Kuyper H.H. DOGM
5839 Bibliotheca Reformata Volumen Primum Kuyperus Abr. DOGM
4757 De weerglans van de verkiezing Over Karl Barth Kirchiche Dogatik Lagendijk L. DOGM
4879 De verhouding tussen dogmatiek en Godsdienstwetenschap binnen de Theologie (Proefschrift) Lange A. de DOGM
1498 Kuyper en de Volkskerk Langman H.J. DOGM
1715 De christelijke school gewikt en gewogen Lanser J. e.a. DOGM
5214 Dogma en Existentie Leendertz W. DOGM
602 Onsterfelijkheid of opstanding Leeuw G. van der DOGM
3983 Inleiding tot de theologie Leeuw G. van der DOGM
4899 Dogmatische Brieven Leeuw G. van der DOGM
13210 Keuze en verlangen Onderzoek naar zin en functie van het gebed in Origenes preken en zijn tractaat Over het gebed Lefeber P.S.A. DOGM
3452 Nieuwe Theologie.Schets van de theologische situatie Lekkerkerker A.F.N. DOGM
4470 Gesprek over de verzoening Lekkerkerker A.F.N. DOGM
8565 Het evangelie van de Verzoening de tussenmuur weggebroken Lekkerkerker A.F.N. DOGM
13242 Het evangelie van de verzoening Lekkerkerker A.F.N. DOGM
5790 Im Bauch des Fisches. Ökologische Theologie Liedke G. DOGM
5319 Zijn vaderlijke hand Geven wij God de eer of geven wij God de schuld? Liere F.A. van DOGM
13672 De leer van den heilige Geest bij Calvijn Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie Proefschrift Linde S. van der DOGM
4357 Kerk en Koninkrijk Lindijer C.H. DOGM
17087 Das universale Gebet. Studiën zum Unservater Lochman Jan Milic u.a. DOGM
1969 Maria de moeder des Heren Lodder W. DOGM
12719 Epochen der Dognmengeschichte Lohse Bernhard DOGM
2568 Theologie im Pluralismus heutiger Kulturen Lonergan B. DOGM
16134 De dogmengeschiedenis Loofs Friedrich DOGM
609 De Theologie van Kohlbrugge Loos J. DOGM
14756 Die Christuswahrheit. Eine evangelische Glaubenslehre Loy Friedrich DOGM
14723 Theologie des Alten Testaments Ludwig Köhler DOGM
8315 Tot de wet en tot getuigenis. Vragen inzake het genadeverbond Luiks A.G. DOGM
1459 Von der Freiheit eines Christenmenschen Luther Maarten DOGM
6878 De knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is Luther Maarten DOGM
14189 De Symboliek of Verklaring der leerstellige strijdpunten tusschen Catholijken en Protestanten, volgens derzelver openbare symbolische geschriften. Möhler J.A. DOGM
14389 De jongste zoon Mönnich C.W. DOGM
4993 Die Rechtfertigungslehre Müller G. DOGM
15690 Christus méér dan genoeg - over de algenoegzaamheid van Christus Mackintosh C. H. DOGM
4774 De beginselen van de christelijke theologie Deel I Filosofische Theologie Macquarrie J. DOGM
4775 De beginselen van de christelijke theologie Deel II Symbolische Theologie Macquarrie J. DOGM
4776 De beginselen van de christelijke theologie Deel III Toegepaste Theologie Macquarrie J. DOGM
4833 Principles of Christian Theology Macquarrie J. DOGM
15490 Het merch der christene Got-geleertheit ....... Marck Johannes DOGM